FrågaFAMILJERÄTTGod man04/08/2021

Är det tillåtet att flytta utomlands, utan en förvaltares samtycke?

Om man har en förvaltare, får man flytta till ett annat land utan sin förvaltares tillstånd?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om förvaltares befogenheter regleras i 11 - 16 kap. Föräldrabalken (FB).

11 kap. 7 § FB talar om att om en person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden är ur stånd att vårda sig eller sin egendom, får förvaltarskap anordnas. Ett förvaltarskap fungerar som ett sista tillvägagångssätt, då det är förbjudet att förordna förvaltare ifall det anses tillräckligt att förordna en god man till personen.

11 kap. 9 § FB stadgar att förvaltaren har ensam rådighet över den enskildes egendom samt att förvaltaren företräder den enskilde i alla angelägenheter som omfattas av uppdraget. Förvaltaren behöver således inte inhämta samtycke från den enskilde utan får på eget ansvar själv vidta åtgärder i den enskildes intresse.

Förvaltarens befogenheter över dig som huvudman begränsas av uppdragets ramar. Företar förvaltaren en rättshandling utanför förvaltaruppdragets ramar är den enskilde inte bunden av rättshandlingen, se 11 kap. 11 § FB.

Att flytta till ett annat land under förvaltarskap utan samtycke från din förvaltare är inte tillåtet, under förutsättning att det ligger inom förvaltaruppdragets ramar. En förvaltare kan ha mer eller mindre snäva uppdrag för huvudmannen. Som utgångspunkt gäller dock att utan samtycke från förvaltaren är det inte tillåtet att flytta utomlands.

Med vänlig hälsning!

Martin CarlehedenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”