Huvudmannens rättshandlingsförmåga

2019-07-31 i God man & förvaltare
FRÅGA |Jag har en dotter med förståndshandikap som har en god man som missköter sitt uppdrag. Vi undrar nu om hon kan få ut kontoutdrag från sin bank och om jag som närmaste anhörig får göra det.
Megi Xukthi |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Regler om gode män hittas i Föräldrabalkens 11 kap och 12 kap. Till skillnad från förvaltarskap förlorar inte en person (huvudmannen) sin rättshandlingsförmåga. Det betyder att den som har tilldelats en god man fortfarande kan utföra bindande handlingar och har full förfoganderätt över sina bankkonton. Detta innebär att din dotter har rätt att begära ut ett kontoutdrag från banken. Du å andra sidan har inte rätt att begära ut ett kontoutdrag från banken såvida du inte har en fullmakt från din dotter. Med vänliga hälsningar,

Får min gode man ta ut en försäkring åt mig utan mitt samtycke?

2019-07-21 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej! Jag hade en god man som tog en försäkring åt mig, utan att ha frågat, meddelat eller diskuterat det med mig först. Så vitt jag vet får en god man inte göra det, däremot en förvaltare kan göra det. Är det lagligt att min gode man gjorde det?
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om godmanskap som jag kommer att förhålla mig till finns i föräldrabalken.Vad ingår i den gode mannens uppdrag?En god man har behörighet att hjälpa till att bevaka din rätt, förvalta din egendom och sörja för din person, FB 11 kap 4 §. Alla godmanskap är dock utformade på olika sätt. En huvudman, det vill säga du i det här fallet, kan behöva hjälp med att exempelvis förvalta egendom men klarar själv att sörja för sin person och i sådana fall får den gode mannen enbart ta beslut vad gäller förvaltning av egendom. Det krävs ett samtycke från digDessutom får den gode mannen, precis som du nämner, enbart ta beslut med sin huvudmans samtycke, FB 11 kap 5. Detta skiljer godmanskapet från förvaltarskapet då en förvaltare kan agera fritt även utan sin huvudmans samtycke, FB 11 kap 9 §. Det är bara okej att göra någonting utan ditt samtycke om det har varit omöjligt att inhämta, vilket det inte låter som i det här fallet. Om du inte har samtyckt till försäkringen innebär det kort och gott att du inte är bunden av den. Hur du kan gå vidareDet du bör göra nu är att ta kontakt med din gode man och be henom att dra tillbaka försäkringen. Du kan även försöka kontakta försäkringsbolaget själv och berätta om din situation och meddela att du inte vill ha försäkringen. Om inte det fungerar rekommenderar jag att ta kontakt med överförmyndarnämnden i din kommun och be dem om hjälp att reda ut situationen.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Entlediga förvaltare

2019-07-14 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hejsan!Min moster X har en förvaltare eftersom hon inte är kapabel att ta hand om ekonomin själv då hon bland annat är psykiskt instabil. Denna förvaltare har hon haft i ca 3 år och jag har anat oråd från första början. Hon ställer in sig hos min moster och X själv är inte kapabel att se att förvaltaren beter sig konstigt. Förvaltaren verkar bara tänka på att hon själv ska få pengar från mosters börs, för ju mer pengar X har på kontot desto högre arvode kan hon ta ut. Hon har bland annat fått X att anmäla sin man och förvaltaren har ordagrant sagt att det är för att de ska försöka få loss lite pengar. Hon har snäst åt mig " och vad gör du här då?" då jag hjälpte till med bouppteckningen efter min mormor osv...Har aldrig haft någon bra magkänsla för denna kvinna och jag undrar om jag eller någon annan som utomstående kan klaga på henne och be att X får en annan förvaltare som vi litar på? Tack på förhand!
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Nedan kommer att hänvisas till Föräldrabalken (FB) och dess bestämmelser om förvaltarskap. FörvaltarskapRätten förordnar om förvaltarskap och det anpassas till den enskildes behov i varje enskilt fall (11 kap. 7 § FB). Förvaltare ska handla inom ramen för sitt förvaltarskap, och om en förvaltare vidtar en rättshandling utanför sitt förordnande är den enskilde (i detta fall din moster Gun) inte bunden av rättshandlingen. Förvaltaren är i sådant fall skyldig att ersätta godtroende tredje man skada som denne har tillfogats (11 kap. 9 § FB). Entlediga förvaltareEn förvaltare som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag eller som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget eller som av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget, ska entledigas. Ett sådant beslut fattas av överförmyndaren (11 kap. 20 § FB). Den som får ansöka om att entledigande av en förvaltare enligt ovan får göras av förmyndare, av den som ansökan avser, om han eller hon har fyllt 16 år, och av hans eller hennes make eller sambo och närmaste släktingar (11 kap. 21 och 15 §§ FB). I förarbetena till lagen specificeras vad som menas med "närmaste släktingar". Där framkommer att till närmaste släktingar omfattas bröstarvingar - d.v.s barn och barnbarn -, föräldrar och syskon, och behöver inte vara den som i släktskapshänseende står den enskilde allra närmast. Det föreskrivs dock inget om att syskonbarn skulle omfattas av bestämmelserna ovan. Likaså får överförmyndare och rätten självmant ta upp frågan om entledigande av förmyndarskapet. SammanfattningFör att sammanfatta det hela kan en förvaltare entledigas om den av någon anledning har missbrukat sitt uppdrag eller av annan anledning är olämplig för uppdraget. Jag vill påstå att en förvaltare absolut kan anses vara olämplig om det finns ett ekonomiskt intresse som motiverar hen. Att förvaltaren inte alltid kommer överens med den enskildes bekantskapskrets menar jag dock inte är lika relevant i detta hänseende. Den som kan ansöka om att entlediga förvaltaren är förmyndare till den enskilde, den som ansökan avser, av hens make eller sambo samt närmaste släktingar i form av barn, barnbarn, föräldrar och syskon. Överförmyndare och rätten får också ta upp frågan. Detta betyder att du i egenskap av syskonbarn inte kan ansöka om att entlediga förvaltaren. En sådan ansökan kan dock göras av exempelvis hennes manr. Jag hoppas att du fick klarhet i det hela och att det löser sig för er! Med vänlig hälsning,

Förvaltarskap tar bort rättshandlingsförmåga från huvudman

2019-07-07 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej har en förvaltare rätt att hindra/neka sin huvudman som bor i servicebostad, att få bli sambo med någon, trots att denne vill det? Är ju trots allt huvudmannens bostad?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En förvaltare har ensam rätt att företräda huvudmannen i ärenden inom uppdraget. Något samtycke från huvudmannen krävs inte för att förvaltaren ska kunna agera. Förvaltaren övertar huvudmannens rättshandlingsförmåga och huvudmannen kan alltså inte ingå avtal utan förvaltarens samtycke.Att bli sambo är däremot inte något avtal i sig och eftersom det inte krävs någon rättshandlingsförmåga för att bli sambo lär förvaltaren inte kunna hindra huvudmannen från det. Att däremot ingå samboavtal eller liknande kan inte ske utan förvaltarens samtycke.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Hur skriver jag en framtidsfullmakt?

2019-07-26 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej,Jag vill skriva ett framtidstestament. Det är min dotter som ska ta beslutgällande min ekonomi, boende, vård med mera saker om/när jag inte längre kan ta egna beslut d v s omJag drabbas av en demenssjukdom eller av någon annan anledning inte kan ta beslut som gynnar mig. Min fråga är hur jag ska formulera testamentet så att min vilja blir tydlig? Ska testament upprättas i ett exemplar? Vem ska förvara testamentet?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I mitt svar till dig utgår jag från att du menar en framtidsfullmakt. Framtidsfullmakter regleras i lagen om framtidsfullmakter. För att en framtidsfullmakt ska vara giltig finns det vissa krav som måste vara uppfyllda.För att upprätta en framtidsfullmakt måste du vara arton år gammal (3 §) och fullmakten måste upprättas skriftligen samt bevittnas av två samtidiga vittnen som inte är fullmaktshavare (4 §). Det ska vidare framgå att det är en framtidsfullmakt, vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter som fullmakten omfattar och övriga villkor för fullmakten (5 §). Framtidsfullmakten ska upprättas i ett exemplar (en kopia av framtidsfullmakten är inte giltig). Det ställs inget krav på att den ska registreras eller vart den ska förvaras. Min rekommendation är att du förvarar den i hemmet bland viktiga papper och informerar din dotter om att sådan finns.Om du behöver hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt korrekt, kan jag varmt rekommendera att du tittar på Lawlines avtalstjänst. I tjänsten kan du upprätta en korrekt utformad framtidsfullmakt till ett konkurrenskraftigt pris!Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Kan olämplig god man skiljas från sitt uppdrag?

2019-07-14 i God man & förvaltare
FRÅGA |Hej min flickvän har en god man som kränker både mig och henne, Och bestämmer över huvudet på henne vad som hon ska göra hela tiden, Kan man anmäla henne på något sätt?
Henrik Åkesson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer besvara din fråga med hjälp av reglerna i föräldrabalken (FB). Gör din flickväns goda man sig skyldig till missbruk på något sätt vid utövandet av sitt uppdrag och därför är olämplig så får överförmyndaren besluta om att din flickväns goda man ska skiljas från sitt uppdrag (FB 11 kap. 20 §). Eftersom jag inte fått information om exakt vad den goda mannen gjort kan jag inte svara på om denne missbrukat sitt uppdrag. Men om så är fallet kan denne alltså skiljas från sitt uppdrag.Är din flickvän över 16 år kan hon själv ansöka om att avsätta hennes goda man, annars kan även hennes närmaste släktingar göra detta (FB 11 kap. 21 §). Ansökan ska ske till överförmyndaren i din flickväns bosättningskommun, det är överförmyndaren som beslutar i frågan.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma! Med vänliga hälsningar

Vad är skillnaden mellan fullmakt och god man?

2019-07-10 i God man & förvaltare
FRÅGA |Vad är skillnaden på att vara god man eller att ha fullmakt att betala räkningar osv?Min far har nyligen gått bort och hans fru(ej vår mamma) som nu fått flytta till vårdboende kan ej sköta räkningar eller något sådant själv. Då har vi tänkt att en god vän till familjen och vän till dom båda ska bli god man åt henne nu, men vi undrar nu; ska denna person bli god man eller "bara" ha fullmakt?Vad är skillnaden mellan dessa två?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En fullmakt är en (ofta skriftlig) handling som ger fullmäktige (den som får fullmakten) rätt att utföra en eller flera handlingar för fullmaktsgivarens räkning. Fullmakten begränsas utifrån vad som står i fullmakten; vad fullmäktige får göra och hur länge fullmakten gäller. Ett problem som kan uppkomma med en fullmakt är att fullmäktige bara har rätt att göra det fullmaktsgivaren själv kan göra. Förlorar fullmaktsgivaren sin förmåga att ingå avtal på grund av t.ex. demens eller någon annan sjukdom, då förlorar även fullmäktige förmågan att göra det för fullmaktsgivarens räkning.När en person lider av någon typ av sinnesförvirring eller sjukdom som hindrar vederbörande att ingå avtal m.m. är en god man ett bra alternativ till fullmakt. De formella kraven för att en god man ska utses är att huvudmannen "på grund av sjukdom, psykisk störning eller annat liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt och förvalta sin egendom". En god man utses av tingsrätten och ansökan ska som utgångspunkt göras av den som är i behov av god man. Om denne inte kan på grund av exempelvis sjukdom kan man vända sig till överförmyndaren som därefter utreder behovet och beslutar om ansökan om godmanskap ska göras. Det krävs i regel samtycke av den för vilken godmanskap ska anordnas (jfr. 11 kap. 4 § Föräldrabalken). Oftast är det enklast att ta kontakt med överförmyndarnämnden för information och hjälp med ansökan.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Krävs huvudmannens samtycke vid fastighetsförsäljning?

2019-07-04 i God man & förvaltare
FRÅGA |Kan en förvaltare, i detta fallet jag själv, sälja huvudmannens fastighet mot huvudmannens vilja om hen är psykiskt sjuk och inte kan anses sköta om egendomen utan att densamma förfaller och minskar i värde?
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om förvaltare hittas i 14 kap föräldrabalken.Generellt gäller att förvaltaren ensam får bestämma i de frågor som uppdraget omfattar, alltså utan samtycke från huvudmannen. Inte heller när det gäller försäljning av fastighet krävs huvudmannens samtycke men i de fallen krävs godkännande av överförmyndaren. Det är lagstadgat att om en förvaltare ska sälja huvudmannens fasta egendom så får det endast göras med överförmyndarens samtycke (14 kap 11 § föräldrabalken).Svaret på din fråga är alltså att huvudmannens samtycke inte krävs men du behöver överförmyndarens samtyckte.Hoppas du fått svar på din fråga!