FrågaFAMILJERÄTTGod man30/12/2021

Hur omfattande är förvaltares befogenheter?

Hej Jag har en förvaltare som nekar mig min ekonomi och hotar min sambo går hon efter sin ram då?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmänt om förvaltarskap
Förvaltarskap regleras i föräldrabalken (FB). Man kan bli tilldelad förvaltare om man behöver hjälp att ta tillvara sina rättigheter, egendom eller ekonomi (11 kap. 4 § och 7 § FB). Förvaltaren har befogenhet att bestämma över det område som denne tilldelats i sitt uppdrag (11 kap. 9 § FB). Du får alltså inte själv bestämma över det som förvaltaren ska ta hand om.

Utredning av möjligheten att neka dig dina pengar
Det är svårt för mig att säga huruvida det är möjligt för förvaltaren att "neka dig din ekonomi", eftersom jag inte vet hur långt och inom vilka områden förvaltarens uppdrag sträcker sig i ditt fall. Jag tolkar det som att du menar att förvaltaren nekar dig åtkomst till dina pengar. Domstolen bestämmer vad som ingår i förvaltarens uppdrag utifrån individens behov. Täcker exempelvis ett förvaltarskap en viss situation, till exempel ett större arv, är det endast arvet som förvaltaren får förfoga över. Förvaltaren har alltså i det fallet inte rätt att lägga sig i något annat än arvet. Vill personen som är under förvaltarskap i detta fiktiva fall få ut pengar från arvet krävs ett godkännande av förvaltaren (11 kap. 10 § FB). Personens resterande ekonomi är emellertid helt upp till hen själv. Är det så att din förvaltare ska ta hand om din ekonomi, kan denne även neka dig dina pengar vid behov. Detta eftersom det tillhör förvaltarens uppdrag att se till att pengarna går till de nödvändigheter som du behöver för att klara dig på ett gott sätt. Om det inte tillhör din förvaltares uppdrag att ta hand om din ekonomi, har denne däremot inte rätt att neka dig dina pengar.

Utredning av hotet mot din sambo
I enlighet med vad som tidigare nämnts har förvaltaren rätt att agera inom det område som tillhör förvaltarens uppdrag. Det är emellertid aldrig okej för en förvaltare att hota någon. Om detta är fallet, kan man argumentera för att förvaltaren har brustit i sitt uppdrag och att denne därför inte längre är lämplig för uppdraget. En förvaltare som missköter sig och är olämplig för sitt uppdrag ska nämligen entledigas. Det är överförmyndaren som fattar beslut om entledigande. Överförmyndare ska finnas i varje kommun. Du kan alltså kontakta överförmyndarnämnden i din kommun med en begäran om att förvaltaren ska entledigas på grund av misskötsel. Skulle det emellertid vara så att överförmyndaren inte entledigar förvaltaren finns det även möjlighet för dig att ansöka av nämnden om byte av förvaltare. I ansökan ska skälen till önskan om att byta förvaltare anges. Du bör i ett sådant fall så detaljerat som möjligt ange anledningen till bytet (11 kap. 20 § och 21 § FB).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Önskar dig ett gott nytt år!

Med vänlig hälsning,

Anton BlomqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”