FrågaFAMILJERÄTTGod man13/12/2021

Hur byter jag en förvaltare?

Jag har min mamma som förvaltare & det behövs inte. Hon gör inte sitt jobb. Hur tar jag bort henne

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad tråkigt att höra att förvaltarskapet inte fungerar bra. Jag förstår då att du kanske vill att förvaltarskapet upphör eller att du vill byta ut henne mot någon annan. Regler om förvaltare finns i föräldrabalken (FB).

Kan förvaltarskapet upphöra?
Förvaltarskapet ska som huvudregel upphöra när behovet inte längre finns, (11 kap. 19 § FB). Om förvaltaren missköter sina uppgifter eller på något sätt är olämplig för uppdraget ska hon bli entledigad och skiljas från sitt uppdrag. Beslut om entledigande tas av överförmyndaren i din hemkommun, (11 kap. 20 § FB).

Om du vill att ditt förvaltarskap ska upphöra helt ska du ansöka om detta till tingsrätten, (11 kap. 19 b § FB).

Om du vill byta förvaltare
Om du vill byta förvaltare kan du själv ansöka hos överförmyndaren om att din förvaltare ska skiljas från sitt uppdag om du fyllt 16 år. Även dina närmsta släktingar eller make/sambo kan ansöka om detta, (11 kap. 15 § samt 11 kap. 21 § FB). Om överförmyndaren anser att förvaltaren inte är lämplig för uppdraget eller missköter sitt uppdrag på något sätt så kan förvaltaren avsättas.

I din ansökan bör du skriva varför förvaltaren är olämplig för uppdraget och varför ett byte av förvaltare skulle vara aktuellt.

Hoppas att du fick svar på din fråga och att situationen löser sig för dig!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000