God man för ens förälder

2021-10-31 i God man
FRÅGA
Hej! Har en pappa som har ett alkoholproblem men de senaste åren efter han gifte om mig med en som inte alls är bra för honom har de eskalerat. Han har nu utvecklat alkoholdemens och hans fru utnyttjar detta genom att ta lån I hans namn samt att hon har försökt ta ut hela hans pension genom att förfalska hans namnteckning. Eftersom han inte Kommer ihåg så kan hon styra och ställa med honom hur hon vill, vilket gör att hon sätter honom i farliga situationer. Vad vi har kunnat se är de lån på över 600 000kr. Eftersom han är dement förstår han inte situationen och jag undrar nu om vi som anhöriga kan göra något. Vi har försökt prata med henne men eftersom hon är tablettmissbrukare så går de inte att prata med henne. Vad kan vi göra?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ett alternativ hade varit om din pappa hade tilldelats en god man. Gode mannens uppgift blir just att förvalta din pappas pengar, företräda och besörja honom inom de ramar som setts för överenskommelsen. Det skulle göra att någon hade ansvar för er pappas ekonomi men samtidigt så behöver ni själva inte göra det eftersom det är lätt att uppstår konflikter inom familjen eller mellan er och er pappa om ni själva skulle ta ansvar för hans ekonomi. Gode mannen behöver dessutom reglera hur huvudmannens medel används så att inget förskingras eller så. God man regleras i 12 kap föräldrabalken. God man tilldelas på ansökan till tingsrätten i er kommun, vilket ni kan ansöka om eller gå via kommunen så ansöker de om det till er. God man kan inte utses mot er pappas vilja men förvaltare är annars alternativ eftersom det inte framgår av frågan vad er pappa anser om allt och hur medveten han är om allt om han har viss demens, så är förvaltarskap en tvångsåtgärd.

Det finns också alternativ om ni själva hade velat ta en i genom vad som kallas en framtidsfullmakt, det riktas sig dock i första hand till maka/make och i andra hand barnen. Fullmakten är avsedd för att nära anhöriga ska få behörigheten att representera och tillvarata sin förälderns intressen när den personen inte längre själv kan göra det. Men då krävs samtycke och jag hade gett dig rådet att ni skriftligt skriver avtal om det med er pappa och att ni anger att den inträtt (dvs att han är i så pass dåligt skick att ni får fullmake omgående).

En svårighet kommer att vara att skilja tillgångarna mellan din pappa och hans nya fru. När man ingår äktenskap så innebär det att det som ägde sedan innan som utgångspunkt blir makarnas gemensamma tillgångar, så kallade giftorättsgods. Därför kan det bli praktiskt svårt för den gode mannen att särskilja er pappas tillgångar från hans fru, så det kan bli svårt för den gode mannen att kunna neka vad din pappas fru gör med deras pengar eftersom gode mannen bara ska ta förvalta din pappas tillgångar. Ett alternativ skulle ju vara att försöka få gode män för både din pappa och hans fru eftersom både verkar ha ett missbruk, så att förvaltningen sker i bådas intressen.

Hoppas detta gav dig några alternativa lösningar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Jessica Sarhede
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (556)
2022-01-19 Förvaltarskap
2022-01-17 Förvaltarskap
2022-01-02 Kan jag förordnas som god man trots att jag är straffad?
2021-12-31 Får en god man inleda en skadeståndsprocess åt huvudmannen?

Alla besvarade frågor (98564)