FrågaFAMILJERÄTTGod man09/08/2021

God man åt sina föräldrar

Hej, min 90-åriga pappa är dement, har formellt diagnos Alzheimer, min 89-åriga mamma är dement, och alltmer dement. Dom bor båda på äldreboende och har tillräcklig ekonomi för att betala hyra och vissa utgifter. Men, det som inte dras via autogiro måste ju betalas via banken, och inte av dem har kunskap att betalat räkningar, inte via besök i banken, då de är rullstolsbundna och tidvis förvirrade, så jag betalar de räkningar till apoteket, fotvården, kläder, hörapparat, frisör, rakapparat etc. Ca 3-4 tusen varje månad.

Jag har ansökt hos kommunen att bli "god man" för att kunna sköta deras löpande ekonomi, men kommunen säger att jag, som äkta barn till mina föräldrar inte kan bli godkänd som "god man", och inte heller i övrigt hantera mina föräldrars bankkonton för att betala deras ena räkningar... banken kräver ID-kort, för att ta emot deras ärenden, men deras legitimation och pass har gått ut för flera år sedan, och de kan inte själva ta sig till pass/polis för att ansöka om ny legitimation, Utan id-handling kan de inte få bank-ide eller bankkort som är knutet till deras bankkonton. för att betala sina egna räkningar.

Är det inte tillåtet för ett barn att bli God Man till sina föräldrar?

Vilka andra sätt finns för en neutral person, eller mig själv, att kunna betala mina föräldrars löpande räkningar från deras egen pension och egna bankkonton?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om god man finns i 11 kap. föräldrabalken (FB).

I 11 kap. 4 § FB stadgas att om någon på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall en domstol, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. När rätten meddelar ett beslut enligt första stycket, skall rätten samtidigt förordna en god man att utföra uppdraget. Om en god man i något annat fall skall förordnas på grund av ett beslut enligt första stycket, skall förordnandet meddelas av överförmyndaren. Ansökan om god man ska inkomma till tingsrätten.

Vem kan bli god man?

Enligt 11 kap. 12 § FB ska en god man vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Under ansökningsprocessen kan en enskild person föreslås som god man, t.ex. kan dina föräldrar uttrycka deras vilja att utse dig som god man. Det är naturligt för en anhörig att bli förordnad som god man om personen skulle vara lämplig och ha viljan att åta uppdraget. Det är tingsrätten som slutligen ska förordna en god man, men innan någon kan förordnas till god man av tingsrätten ska hans eller hennes lämplighet kontrolleras av överförmyndaren i den utsträckning som behövs.

I föräldrabalken anges att en god man ska vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Att vara rättrådig innebär att man har grundläggande kunskaper om lagar och regler. Vilken erfarenhet som är relevant avgörs av de behov som huvudmannen har. För att anses som en lämplig god man bör man inte förekomma polisens belastningsregister och socialregistret. Det får heller inte finnas några intressemotsättningar mellan god man och huvudman.

Sammanfattningsvis finns det inget hinder för ett barn att vara god man åt sin förälder. Överförmyndaren ska göra en kontroll av barnets lämplighet, innan tingsrätten beslutar i frågan om förordnandet. Ett praktiskt råd är att hålla kontakt med kommunen och förklara för dem att det inte finns något uttryckligt förbud för ett barn att bli god man åt sina föräldrar. Dina föräldrar bör därefter föreslå dig som deras god man och då ska rätten respektera deras vilja, förutsatt att överförmyndaren ser dig som lämplig.


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku ChiuRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”