Har ordningsvakten rätt som slänger ut mig från krogen?

2020-06-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. Om man sitter på en krog och dricker öl för sig själv utan att störa ordningen på något sätt. Kan då en ordningsvakt slänga ut en med argument att man har druckit för mycket? Om det är så så undrar jag över vilket lagstöd det är denna går på? Det är alltså en person som inte behöver lobbas ( han är inte en fara för sig själv eller någon annan) samt att personen alltså inte är på något sätt ordningsstörande. Servitrisen hade även serverat personen en öl jämt innan ordningsvakten kom. Detta var alltså jag och jag var inne på min tredje öl när han kom. Jag såg alltså väldigt avslappnad ut och kan ses som full, det förstår jag i sig. Men som sagt så är min fundering gällande lagstöd i detta fall. Tack för svar.
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En krog är inte en offentlig plats och krogägaren har därför rätt att välja vilka personer som får vara där och serveras så länge ett avvisande inte grundas på en diskrimineringsgrund.Enligt 8:20 alkohollagen måste ett serveringsställe med serveringstillstånd vid servering av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning eller onykterhet undviks. En krog kan därför välja att avvisa personer som bedöms vara för berusade för att säkerställa att de inte förlorar sitt serveringstillstånd.Om ordningsvakten inte arbetar på krogen och om krogägaren inte bett ordningsvakten om hjälp med avvisandet bör ordningsvakten inte avvisa dig om ditt uppträdande inte varit ordningsstörande.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

hur länge finns samhällstjänst som blivit omvandlad till fängelse kvar i belastningsregistret?

2020-06-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, Jag har läst mig till att man är i belastningsregistret i 10 år om man har varit i fängelse. Gäller det samma om man blev först dömd till samhällstjänst som sedan blev ändrat till 2 månaders fängelse på grund av att man inte kunde slutföra det?
Johanne Örnfeldt Svensson |Belastningsregistret innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot (3 § första punkten Lagen om belastningsregister).Hur länge ett brott står kvar i registret är beroende på vilket straff personen i fråga har dömts till. Är påföljden fängelse kommer det finnas kvar i belastningsregistret tills 10 år efter frigivning.Detsamma gäller även om man blivit dömd till samhällstjänst (17 § Lagen om belastningsregister).Det betyder alltså att uppgifterna kommer finnas kvar i 10 år i belastningsregistret även om du först blev dömd till samhällstjänst som sen blev ändrat till fängelse. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Vad innehåller ett belastningsregister?

2020-06-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har en fråga. Om man nu är dömd för t.ex. ringa narkotika och en myndighet hämtar ut ens papper från belastningsregistret. Ser dom vilken typ av drog det var som är anledningen till att man blev dömd för brottet? Eller ser dom bara själva brottsrubriceringen?Tack på förhand!
Emma Gurander |Hej, Tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Din fråga rör Lagen om belastningsregister (BRL). Belastningsregister innehåller främst information om du har fått påföljder/straff vid ett brott. Lite mer specifik information om vad ett belastningsregister innehåller finns även att hitta i förordning om belastningsregister. Uppgifter som belastningsregistret ska innehålla är exempelvis namn, personnummer, påföljden, domen, plats för brottet, beslut om utvisning osv (2 § i Förordning om belastningsregister). Belastningsregistret innehåller därmed uppgifter om själva gärningen, hur den gick till. Men belastningsregister kan variera i hur omfattande de är i sin kvantitet och kvalitet. För att få reda på exakt vilken information som finns med i ditt belastningsregister så rekommenderar jag dig att begära ut ditt belastningsregister, vilket du enkelt kan göra via Polisens hemsida. Du har en lagstadgad rätt att begära ut ditt eget belastningsregister (9 § BRL). Således kan du kontrollera uppgifterna, och vara säker på vad en framtida arbetsgivare kan se och inte se i ditt belastningsregister. Hoppas du fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Kan man dömas för själva brottet, medgärningsman eller medhjälp om man är med gärningsmannen?

2020-06-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Kan man dömas för medhjälp, själva brottet eller som medgärningsman om man har varit med en person som försökt tillgripa en bil i den formen att man satt bredvid dem och själv inte assisterade eller uppmuntrade handlingen samt att man inte hade några verktyg på sig?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga om straffrättsligt ansvar regleras i brottsbalken (BrB).I vilka fall döms man för själva brottet?Ett försök att tillgripa en bil är ett försök till stöld (8 kap. 1 §, 8 kap. 12 §, 23 kap. 1 § BrB). Du kan endast bedömas för själva brottet om du självständigt uppfyller rekvisiten i brottsbeskrivningen. Således kan du inte dömas för stöld om du inte olovligen tagit vad annan tillhör eftersom straffbudet inte kan tillämpas på ditt handlande.Personen i scenariot kan inte dömas för försök till stöld eftersom den själv inte tillgripit bilen. I vilka fall döms man som medgärningsman?En gärningsman är någon vars gärning uppfyller rekvisiten i en brottsbeskrivning. Det finns två former av gärningsmannaskap, varav ett är medgärningsmannaskap. Det innebär att minst två personer ''tillsammans och i samförstånd'' begår ett brott. Det rör sig alltså om ett brott som begås osjälvständig av minst två personer och vars handlingar gemensamt uppfyller brottsrekvisiten. Ett exempel på medgärningsmannaskap är om en person hotar en bankkassörska med sitt vapen medan kompanjonen packar ner sedlar i en väska. Personerna har då tillsammans och i samförstånd begått rån.Eftersom personen i scenariot inte verkar ha haft en sådan avgörande roll i stölden, bör den inte kunna dömas som medgärningsman heller.I vilka fall döms man som för att ha medverkat till brott?Man kan även bli dömd för att medverka till ett brott, även om man själv inte utfört själva gärningen. En förutsättning för att du ska dömas för medverkan till brott är att du på något sätt främjat den brottsliga gärningen (23 kap. 4 § första stycket BrB). I första hand prövar man anstiftan till brott (23 kap. 4 § andra stycket BrB). Om du förmår någon att begå brott genom att psykiskt påverka eller orsaka gärningsmannens handlande, döms du för anstiftan till ifrågavarande brott. Inget i din fråga tyder på att personens handlande utgjorde ett sådant avgörande handlingsskäl för personen som försökte tillgripa bilen.Du kan även dömas för medhjälp till brott genom att fysiskt främja (skaffa hjälpmedel, hålla vakt, hjälpa till) eller psykiskt främja (uppmuntra) gärningsmannen. Kraven för medverkan till brott är relativt lågt ställda i svensk rätt. Personen i scenariot kan dömas för medverkan till stöld om den främjat brottet, genom att exempelvis underlättat gärningen, köpa hjälpmedel eller hålla i dessa medan gärningsmannen utför stölden. Det kan anses tillräckligt att personen finns med som stöd för att dömas för medverkan till brott. Sammanfattningsvis bör riskerna för att bli dömd för själva brottet eller som medgärningsman vara uteslutna, medan en större risk finns för att bli dömd för medhjälp. Hur stor risken är beror på omständigheterna i det enskilda fallet.Vänligen,

Har man skyldighet att inställa sig till förhör

2020-06-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har blivit uppringd av polis och kallad till förhör då jag begått ett bedrägeribrott. Det har hänt en gång och det gäller 125kr, har betalt tillbaka mer än hela summan till målsägande. Måste jag fortfarande gå på förhör och kan jag bli dömd/få böter fortfarande? Skall tilläggas att jag är 16år.
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Måste man inställa sig till förhör?Reglerna om närvarande vid förhör hittar vi i rättegångsbalken 23 kap. Jag kommer följande att benämna rättegångsbalken som RB. Under en förundersökning får det hållas förhör med alla som kan antagas lämna upplysningar som är av betydelse för utredningen (23 kap. 6 § RB). Den som ska förhöras får föreläggas att vid vite infinna sig vid förhöret, dvs. en straffavgift som du måste betala om du inte dyker upp på förhöret. Uteblir personen att infinna sig vid förhöret får ett nytt vite föreläggas i samband med att man får en kallelse till ett förhör vid ett senare tillfälle (23 kap. 6 a § RB). Vidare får även den som utan giltig orsak inte infinner sig, hämtas till förhöret av polis (23 kap 7 § RB). Förhör med omyndigDet faktum att du endast är 16 år har ingen betydelse för din skyldighet inställa dig till förhör då du är straffmyndig. Däremot eftersom du i lagens namn fortfarande är ett barn då du är under 18 år, ska vårdnadshavare omedelbart underlättas samt kallas till ditt förhör. Regler om detta hittar vi i lagen om unga lagöverträdare, LUL. Kallelsen till vårdnadshavare är dock inte tvingande och leder inte till vite om vårdnadshavare inte dyker upp (5 § LUL)Sammanfattningsvis måste du därför infinna dig vid förhör annars kan du få en straffavgift eller bli hämtad av polis till förhöret. Dina föräldrar kan även bli kallade till förhör men de har ingen skyldighet att infinna sig vid förhöret. Hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar,

Läggs en polisanmälan ner för att det har gått lång tid mellan brottet och anmälan?

2020-06-30 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej,Detta har hänt flera år sen, därav inga bevis eller anmälan har gjorts.Efter allt som har hänt ville jag bara dö, gömma mig aldrig visa mig ut igen. Jag gjorde därför ingen anmälan. Jag var väldigt depremerad. Jag gjorde aldrig klar mina pyskologutredning. Jag blev slagen av mitt före detta sambo flera gånger. Och en gång när bråkade vi över någonting och jag minns tydlig att han knuffade mig och jag slog huvudet på golvet. Jag minns att jag var spyfärdig och sprang därför till toa för att spy, där inne blev allting svart och jag tror att jag somnade/svimmade där på toa men jag vaknade i sängen halvnaken.Jag tänkte hela tiden på att anmäla men jag visste att jag inte kommer bli trodd för att för det första vem kommer tro mig att jag blev våldtagen av mitt eget sambo då och det skulle inte bevisa någonting pp undersökning av en löjare då vi var sexuellt aktiva.Angående misshandel fick alltid knappast någon blåmärke, det gjorde mest bara ont inuti hela kroppen så om jag hade gått till polisen hade skulle de säkert ha sagt att jag ljuger och lägga ned anmälan. Men just nu har hamnat i en svårare depression, jag hatar mig själv, jag känner mig så smutsig och speciellt svag för att jag inte gjorde något åt det.Men min fråga är polisen kommer väl ändå att lägga ner fallet om jag anmäler nu 2,5 år senare?
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag vill börja med att säga att jag är hemskt ledsen över att du fått uppleva det du beskriver. Det du har varit med om är enligt min bedömning utefter din beskrivning ett eller flera brott, som din före detta sambo har begått mot dig. Därav är det någonting som du bör anmäla hos polisen, precis som du själv funderar på enligt din frågeställning. Jag kan tyvärr inte svara på huruvida det kommer att bli en fullständig förundersökning, eller hur polisen kommer att agera efter an anmälan. Utan det är en individuell bedömning som polisen gör efter att du har gjort en anmälan hos dem. Vilket tyvärr gör det omöjligt för mig att besvara hur de kommer att agera efter en eventuell anmälan ifrån dig. Däremot så är tiden i sig inget hinder för att göra en anmälan, så om du vill anmäla ska du inte känna dig hindrad på grund av att det har gått 2,5 år. Däremot kan jag rekommendera dig att begära ett målsägandebiträde, detta kan du göra hos polisen efter att du har gjort en anmälan. Du kan även söka på internet efter ett målsägandebiträde som du tycker verkar passa dig och som är kunnig inom den typ av brott som ditt ärende gäller. Sedan kan du be den att hjälpa dig med att ansöka om att just den personen ska vara ditt målsägandebiträde. Ett målsägandebiträde är en advokat som ska finnas vid din sida och se till att dina rättigheter tas till vara, samt vara ditt stöd under en eventuell förundersökning och rättegång. Detta har man rätt till när man anmäler ett allvarligare brott, så som till exempel ett sexualbrott eller misshandel. Här kan du läsa mer om vad ett målsägandebiträde är.Jag hoppas att du känner att du fått någon form av vägledning av svaret, även om frågan i sig tyvärr inte gick att besvara.Om du har fler frågor så är du välkommen att ställa en ny gratisfråga, ringa oss för gratis rådgivning över telefon eller boka en tid med en av våra jurister, vilket du kan göra här.Med vänlig hälsning

Fotografera personer på allmän plats

2020-06-29 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Efter en bra stund efter vi avslutat ett möte i bostadsrättsföreningen. Så valde vi kontakta en medlem för att överraska i efterskott. Helt plötsligt i ögonvrån ser jag en medlem står och ta bilder och filmar oss genom ett fönster en våning ovanför där personen bor. Denna person har styrelsen och övriga medlemmar stora problem med. Vi som befann oss där kände oss illa till mods av medlemmens beteende. Vi har inte godkänt detta.Vad gäller i lagen kring detta?
Minna Grahn |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns ingen lagregel som innebär att man inte får fotografera på allmänna platser och då även de personer som befinner sig där utan att be om tillstånd, till exempel på platser som torg, parker och gator.Ett undantag till detta är om det skulle finnas ett kommersiellt syfte och att personerna i bilden kan identifieras. I sådant fall krävs samtycke för att bilden ska få publiceras enligt 1 § lag om namn och bild i reklam.Ett annat undantag är om fotona som tagits är så pass klara att de kan ses som en personuppgift. I sådant fall måste reglerna i GDPR beaktas. GDPR gäller dock inte för privatpersoner.Sammanfattningsvis är det alltså inte olagligt att fotografera allmänna platser för en privatperson som inte har ett kommersiellt syfte. Om någon följer efter och filmar en person mot dennes vilja skulle detta dock kunna ses som ofredande, 4 kap. 7 § Brottsbalken. Detta förutsatt att gärningen utgör en kännbar fridskränkning, vilket ställer krav på en ganska omfattande förföljelse.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan man söka jobb på förskola när man blivit dömd för urkundsförfalskning och hur länge finns det med i belastningsregistret?

2020-06-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag är dömd för urkundsförfalskning år 2016, fick då böter som straff. Undrar hur länge detta kommer stå med i mitt register? Och även om jag har möjlighet att söka jobb på skola då jag nu är utbildad förskollärare, med detta i mitt register?
Emlika Magnusson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna kring belastningsregister finns b.la i lagen om belastningsregister och förordningen om belastningregister. Hur länge kommer uppgiften stå med i belastningsregistret?Det är påföljden, dvs straffet, som avgör hur länge en uppgift finns registrerad i belastningsregistret.Böter gallras 5 år efter domen (17 § p. 9 lagen om belastningsregister). När en uppgift gallras menas att uppgiften tas bort från belastningsregistret. Eftersom du fick böter som påföljd för urkundsförfalskningen kommer det stå kvar i ditt belastningsregister i 5 år efter domen. Dina möjligheter att söka jobb på förskolaNär man erbjuds anställning inom b.la förskola och grundskola ska man lämna ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska vara högst ett år gammalt (2 kap. 31 § skollagen). Den som erbjuds en anställning i staten, en kommun, en region, ett företag eller en organisation ska, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, även på begäran av den som erbjuder anställningen visa upp ett utdrag ur belastningsregistret (1 § lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn). Utdraget ska dock inte visa alla brott som finns med i belastningsregistret. De brott som tas med i utdraget som ska visas för arbetsgivaren vid anställning vid förskola är i nuläget; mord, dråp, grov misshandel, alla sexualbrott, människorov, grovt rån och barnpornografibrott (22 § 3 st. förordningen om belastningsregister). Andra uppgifter i belastningsregistret kommer alltså inte synas på utdraget som lämnas till arbetsgivaren när du söker arbete på en förskola. SammanfattningBöterna för urkundsförfalskningar kommer tas bort från ditt belastningsregistret 5 år efter domen. Det kommer inte heller att synas vid det utdrag som ska lämnas till arbetsgivaren när du söker arbete inom förskolan då böter inte står med i den lista på brott som ska finnas med i utdraget. Vänliga hälsningar,