När gallras en uppgift om ett fängelsestraff från belastningsregistret?

2021-03-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag och min ex hade problem år-2015 hon hade klagat till polisen och efter domstolen fick jag 2 månader fängelse. Jag hade aldrig varit en domstol eller ngt på mitt hela livet tills den händelse, den registrering stör mitt liv för att svårt att hitta jobb mm, jag undrar hur länge ska vara den registrering? Med vänlig hälsning,
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att tillämpa lag om belastningsregister.InledningJag uppfattar att din fråga är hur länge ditt fängelsestraff kommer att finnas kvar i belastningsregistret. Belastningsregistret kallas ibland för straffregistret.När gallras en uppgift om ett fängelsestraff från belastningsregistret?En uppgift om en person som har blivit dömd till ett fängelsestraff kommer att finnas kvar i belastningsregistret i 10 år efter det att fängelsestraffet har avtjänats (17 § 1 p. Lag om belastningsregister). Det betyder att uppgiften kommer att gallras 10 år från den dagen personen blir frigiven från fängelset.SammanfattningEtt fängelsestraff gallras från belastningsregistret efter 10 år från det att personen blev frigiven. Tyvärr har jag inte svaret på när ditt belastningsregister kommer att gallras då jag inte vet när du blev frigiven från till fängelsestraff. Men om du räknar från den dagen du blev frigiven och 10 år framåt så har du svaret.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

När gallras en villkorlig dom och samhällstjänst från belastningsregistret?

2021-03-04 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag blev 2014 dömd till villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst. Hur länge syns det i registren? är det 5 eller 10 år?Jag har för ett år sedan fullgjort ordningsvaktsutbildning och sökt jobb hos ett auktoriserat bolag. Men är lite orolig för prövningen länsstyrelsen ska göra. Det har ju gått drygt 7 år, så det borde väl inte vara några problem?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att tillämpa lag om belastningsregister.När gallras en uppgift om villkorlig dom i kombination med samhällstjänst från belastningsregistret?Inledningsvis vill jag upplysa om att samhällstjänst alltid kombineras med en villkorlig dom eller en skyddstillsyn. Samhällstjänst har därför inte en självständig gallringstid utan följer gallringstiden för den villkorliga domen eller skyddstillsynen.Gallringstiden för villkorlig dom påverkas om personen var över ellet under 18 år vid tidpunkten för brottet. Om en person var 18 år vid tidpunkten för brottet, så gallras uppgiften om en villkorlig dom från belastningsregistret efter 10 år från domen. Om personen var under 18 år vid tidpunkten för brottet så gallras uppgiften om den villkorliga domen efter 5 år (17 § 4p. lag om belastningsregister). SammanfattningEn villkorlig dom gallras från belastningsregistret efter 10 år om du var över 18 år vid brottstillfället. Gallringstiden är dock 5 år om du var under 18 år vid brottstillfället. Huruvida det kommer uppstå några problem beror därför på hur gammal du var vid brottstillfället.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Vad kan jag göra när ett litet barn begår brott?

2021-02-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Om ett barn runt 6 års åldern försöker döda ett annat barn och skolan inte kan ta hand om den eller föräldrarna vill inte ge den psykisk hjälp kan man ringa polisen?
Fawzia Hassoun |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige kan inte ett barn under 15 år bli straffad för ett brott enligt 1 kap. 6 § brottsbalken. En förundersökning kan därför inte inledas eftersom det kräver att brottet kan lagföras enligt 23 kap. 1 § rättegångsbalken. Det betyder dock inte att det inte finns några följder alls. Om ett barn under 15 år begår ett brott som har ett fängelsestraff på minst ett år ska en utredning inledas av polismyndigheten. Detta gäller så länge det inte finns särskilda skäl som talar emot det enligt 31 § lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. I detta fall är barnet alldeles för ungt och bedöms därför vara ett sådant skäl som talar emot det. Det du kan göra är att upprätta en polisanmälan och då kontaktar polisen i sin tur socialtjänsten. Du kan även kontakta socialtjänsten direkt och upprätta en orosanmälan. När socialtjänsten får en orosanmälan kommer de att undersöka de anmälda uppgifterna. När utredningen är klar kan sociala myndigheter fatta beslut om olika åtgärder, till exempel stöd och vård. Du kan läsa mer om socialtjänstens tillvägagångssätt vid orosanmälningar här.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur påverkas mina arbetsmöjligheter om jag har dagsböter i mitt belastningsregister?

2021-02-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, tack så jättemycket för svaret.Annan fråga om dagsböter synas i belastningsregister för 5 år betyder det att man inte kan söka jobb. Jag hörde att om man har dagsböter och synas i belastningsregistr då man kan inte söka jobb och ingen vill anställa nån som har dagsböter. Jag är jätte orioligt var snäll om ni tydligt svara mig.
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i lagen om belastningsregister.I ett belastningsregister förs information om en persons påföljder för brottEtt belastningsregister innehåller uppgifter om en dina påföljder för brott. Böter tas bort, s.k. gallras, fem år efter att domen, beslutet, godkännandet av strafföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot meddelats (17 § p 9 lagen om belastningsregister).Belastningsregistret kan i vissa fall påverka dina arbetsmöjligheterVissa arbetsplatser har en rätt att kräva ett utdrag från belastningsregistret från dig som söker jobbet. HVB-hem och vissa verksamheter inom skola är exempel på sådana arbetsplatser som har en laglig rätt till ett sådant utdrag. Söker du arbete inom exempelvis psykiatrisk vård, vård av barn och ungdomar samt larmbolag har dessa arbetsplatser rätt att hämta utdrag direkt från polisen.Andra arbetsgivare kan be om ett utdrag från belastningsregistret från dig men har ingen rätt till det. Du får då själv bestämma om du känner dig bekväm med att visa utdrag från ditt belastningsregister.Avslutningsvis har den absoluta majoriteten av arbetsplatser ingen rätt att kräva ett utdrag från ditt belastningsregister. Du kan alltså få jobb trots dina uppgifter om dagsböter i ditt belastningsregister.Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över. Lycka till med jobbsökandet!Med vänliga hälsningar,

Får polisen beslagta föremål som husrannsakan inte avser?

2021-03-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej Lawline!Den 1 februari 2021 så kontaktar Polisen mig och berättar att dom brytit sig in och påbörjat en husrannsakan. Jag fick två olika anledningar till detta där ena Polisen syftar på något 'kontroversiellt på Facebook' och den andra säger att en granne ringt angående 'vapenliknande föremål'. Har inte fått se underlag på dessa.Jag vart körd till Solna Polisstation där jag fick höra att Polisen beslagtagit mina datorer, mina mobiltelefoner, min kamera samt alla mina usb-minnen och hårddiskar, och det är på grund av barnpornografibrott och narkotikabrott, vilket ingen av dom som utförde husrannsakan sa något om. Mellan den 1 februari och 3 februari va jag inlåst.Den 2 februari 2021 så skriver Åklagarmyndigheten till Solna tingsrätt att "Förundersökning har inletts avseende barnpornografibrott och narkotikabrott fram till den 1 februari", "Den misstänkte greps den 1 februari 2021 och anhölls den 2 februari 2021" och "Förhör med misstänkt planeras att hållas den 3 februari 2021 kl. 10.00." Åklagarmyndigheten skriver även att "Tingsrätten ombeds snarast underätta Polisen om beslutet"Hur kan en husrannsakan först handla om två olika orsaker utan underlag som dagen efter påstås handla om två helt andra orsaker, som inte nämndes vid själva husrannsakan? Vem har godkänt denna/dessa husrannsakan?Jag vill bara ha tillbaka alla mina saker, det har gått 27 dagar nu och ingen säger någonting alls till mig.Vänliga hälsningar
Moa Lundqvist |Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!Både husrannsakan och beslag är två olika typer av tvångsmedel som regleras i 27 kap. och 28 kap. rättegångsbalken (RB)När får en husrannsakan genomföras?När en förundersökning om brott har inletts kan beslut om husrannsakan fattas i vissa fall (28:1 RB). Precis som övriga tvångsmedel kan husrannsakan endast avse ett redan begånget brott, och alltså inte i syfte att förebygga eller upptäcka nya brott. Detta innebär att misstanken mot en person måste avse ett konkret brott som är någorlunda preciserat avseende tid, plats och handlande. Det krävs inte att polisen kan bevisa att ett brott har begåtts, utan det räcker med att det finns en misstanke. Förutom en misstanke så måste det aktuella brottet ha fängelse i straffskalan, det kan nämnas att vapenbrott har fängelse i straffskalan (9:1 vapenlagen). Om en husrannsakan har företagits hemma hos dig så har du rätt att veta vilket brott misstanken avser (28:9 st 2 RB).Vad krävs för att polisen ska få ta egendom i beslag?Beslag är ett annat typ av tvångsmedel som innebär ett tillfälligt omhändertagande av lös egendom (27:1 RB). Om ett visst föremål kan antas ha betydelse för en utredning av ett brott så kan det få tas i beslag. Precis som vid husrannsakan så har du som blivit drabbad av ett beslag rätt att veta vilken brott det avser (27:13 st 2 RB). Du har rätt att få tillbaka din egendom om åtal inte väcks eller om någon begäran om förlängning av beslaget inte inkommer (27:8-8a RB). Beslaget ska då upphöra och föremålet ska återlämnas till innehavaren.Vad händer om polisen påträffar andra föremål än det avsedda vid en husrannsakan?Sådana uppgifter som har framkommit vid utförandet av ett tvångsmedel men som inte har något samband med det brott som tvångsmedlet avser brukar kallas överskottsinformation. Det kan t.ex. handla om uppgifter som är av betydelse för andra brott. Det finns inga regler i lagen som reglerar tillhandahållandet av sådana uppgifter i samband med husrannsakan. Detta innebär att det inte finns något hinder mot att tillvarata överskottsinformation som oavsiktligt framkommer vid lagenlig användning av tvångsmedlet. Om det finns skäl att anta att ett brott har begåtts finns det en skyldighet att inleda en förundersökning om brottet (23:1 RB). Detta innebär att så länge det finns en anledning att anta att ett brott har begåtts, är det utan betydelse hur informationen kom till polisens kännedom.SammanfattningFör att polisen ska ha rätt att genomföra en husrannsakan krävs det att det finns en misstanke om ett begånget brott där påföljden kan bli fängelse. En husrannsakan får inte företas i syfte att upptäcka andra brott eller skaffa information om något annat brott än det som ligger till grund för tvångsmedlet. Om polisen däremot påträffar uppgifter om andra brott vid husrannsakan, s.k. överskottsinformation, finns inget uttryckligt hinder mot att utreda dessa brott och ta föremål i beslag. Huvudsaken är alltså att husrannsakan inte får vara avsedd att tillgodogöra sig uppgifter som utgör överskottsinformation. Polisen får ta egendom i beslag om det har betydelse för utredningen av ett brott, men om inget åtal väcks eller om förlängning av beslagen inte begärs, har du rätt att få tillbaka din egendom.Det är alltså möjligt att husrannsakan genomfördes för att undersöka ett brott, och sedan beslagtog polisen föremålen för att utreda ett annat brott. Du har dock rätt att begära att få se uppgifter om vilka brott husrannsakan och beslagen avsett. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Kan begångna brott påverka möjligheten att bli antagen till polisutbildningen?

2021-02-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, jag och min mor bråkade häromdagen, vi skrek bara på varandra, grannarna hade ringt polisen så dom kom. Polisen gjorde ingen anmälan men de anmälde ju till soc eftersom dom har skyldighet till de. Men nu till min fråga, kan jag bli polis eftersom jag drömt om de så länge, kan jag bli polis nu eller kan jag inte det eftersom dom kom hem till oss?
Sophia Engdahl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan begångna brott påverka möjligheten att bli antagen till polisutbildningen?För att bli antagen till polisutbildningen finns ett antal ansökningskrav den sökande behöver uppfylla. Vill du läsa mer om vilka kraven är kan du göra det här på polisens hemsida. Ett av ansökningskraven är att du ska ha genomgått en godkänd säkerhetsprövning. Med detta avses att du måste vara pålitlig enligt säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsprövningen ska enligt denna lag innefatta en registerkontroll (3 kap. 3 § säkerhetsskyddslagen). Med registerkontroll avses att man inhämtar uppgifter från bland annat belastningsregistret (3 kap. 13 § säkerhetsskyddslagen). Detta är en del av säkerhetsprövningen, men det är dock resultatet av en sammantagen prövning som avgör huruvida du blir godkänd eller ej.Ditt fallI lagen om belastningsregister anges vilka uppgifter belastningsregistret ska innehålla. Där anges att det framförallt är olika typer av straffrättsliga påföljder som någon ådömts som ska upptas i belastningsregistret, samt vissa fall då någon på grund av allvarlig psykisk störning förklarats fri från påföljd eller då någon under vissa speciella omständigheter inte åtalats för brott (3 § lagen om belastningsregister).Att du har haft en dispyt med din mor som resulterat i att polisen kom på besök är således inte något som kommer registreras i belastningsregistret och är alltså inte heller något som kan påverka säkerhetsprövningen vid din ansökan. Polisens besök är därför inget som påverkar dina möjligheter att bli antagen till polisutbildningen i framtiden.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Vad kan påföljden bli om man kör på en väg som tillhör en vägsamfällighet?

2021-02-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Vad kan straffpåföljden vid olovligt enstaka nödvändigt användande av vägsamfällighet bli?
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill först be om ursäkt för att jag tolkade din fråga fel men jag ska nu försöka ge dig ett korrekt svar.Är det förbjudet att använda en väg som tillhör en vägsamfällighet?En väg som tillhör en vägsamfällighet utgör en enskild väg. Detta innebär att det som huvudregel är fritt att till exempel gå, cykla och köra fordon på vägen. Allemansrätten gäller alltså. En ägare av en enskild väg har dock rätt att förbjuda motorfordon från att färdas på vägen (10 kap. 1 § 1 st. trafikförordningen). Observera dock att det inte går att förbjuda någon från att t.ex. gå på en enskild väg. Huruvida det är förbjudet att använda en väg som tillhör en vägsamfällighet beror alltså på hur man färdas och om ett förbud finns.Påföljd vid överträdelseOm det finns ett förbud och någon uppsåtligen eller av oaktsamhet överträder det kan denne dömas till penningböter. Det krävs dock att förbudet utmärkts med till exempel en vägskylt (14 kap. 3 § 3 p. trafikförordningen)SammanfattningDå vi har allemansrätt är det alltså som utgångspunkt inte förbjudet att gå, cykla eller köra fordon på en väg som ägs av en vägsamfällighet. En vägsamfällighet har dock rätt att förbjuda att motordrivna fordon kör på deras väg. Om ett sådant förbud finns, riskerar den som kör på den att dömas till penningböter.Jag hoppas att du nu fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan svenska medborgare dömas för brott här, men som de begått utomlands?

2021-02-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Kan svenska medborgare dömas för brott här, men som de begått utomlands?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna för brott som begås utomlands regleras i 2 kap. Brottsbalken, som härefter kommer att benämnas som "BrB". En svensk medborgare kan dömas i svensk domstol men det finns däremot vissa krav som måste vara uppfyllda. Dels krävs det att gärningen är straffbelagd i både Sverige och i det land där brottet begicks. Vidare får får den påföljd som kan utdömas till följd av brottet inte vara hårdare än maxstraffet i det land där brottet begicks. Utöver detta krävs ( 2 kap. 2 § BrB) Det finns däremot vissa särskilda brott som kan dömas enligt svensk lag trots att dessa förutsättningar inte är uppfyllda. Detta gäller ex. sexualbrott mot minderåriga ( 2 kap. 2§ 4 st BrB)Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!Hälsningar,