Vem väcker åtal för hets mot folkgrupp?

2020-06-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Om en privatperson uttrycker åsikter som eventuellt kan kategoriseras som hets mot folkgrupp på t.ex twitter. Vem är det då som väcker eventuellt åtal mot den personen?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Hets mot folkgrupp 16 kap. 8 § BRB är ett lagbrott som kan leda till fängelse eller böter. Åtal väcks av åklagare, men vem som helst kan anmäla ett misstänkt brott till polisen, som ansvarar för att utreda brottsmisstankar. Om åklagaren tror att åtal kommer leda till fällande dom väcker åklagaren åtal. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Är självmordshot olagligt?

2020-06-22 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej!Är det olagligt att säga "om du inte gör X kommer jag ta livet av mig"? Alltså - är självmordshot olagligt?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningJag kommer i det följande för att besvara din fråga att redogöra för vilka brott som eventuellt kan aktualiseras vid uttalande av självmordshot.Olaga hotDet brott som ligger närmst till hands när det gäller hot är brottet olaga hot. För att brottet ska vara aktuellt krävs att någon hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egens eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (4 kap. 5 § brottsbalken). Som synes krävs det att gärningen det hotas med ska vara brottslig. Självmord är enligt svensk lag inte straffbart varför det inte heller utgör olaga hot med "självmordshot".Förgripelse mot tjänstemanDen som otillbörligen utför en gärning i syfte att tvinga eller hindra en tjänsteman i hans eller hennes myndighetsutövning, eller att hämnas för en åtgärd i myndighetsutövningen och som för tjänstemannen medför lidande, skada eller annan olägenhet, eller hotar med sådan gärning, döms för förgripelse mot tjänsteman (jfr 17 kap. 2 § brottsbalken). Det kan argumenteras för att den som uttalar ett självmordshot för att få en myndighet att ändra ett beslut, eller att inte utföra en åtgärd, kan göra sig skyldig till brott. Däremot är det helt och hållet upp till omständigheterna i det enskilda fallet. I utredningen inför svaret till dig kan jag endast finna ett fall från hovrätten vari den misstänkte hade hotat att ta livet av sig under ett besök på invandrarverket. I det fallet ansågs det inte utgöra brottet förgripelse mot tjänsteman (jfr RH 1990:82).OfredandeDen som utsätter någon för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). Att skicka upprepade självmordshot till någon kan det därför argumenteras att kan utgöra ett ofredande som är straffbart.Sammanfattningsvis utgör det inte brottet olaga hot att uttala ett självmordshot. För olaga hot krävs att det hotas med en brottslig gärning; då självmord inte är ett brott utgör det inte en brottslig gärning att hota med självmord. Om självmordshotet sker i syfte att påverka en tjänsteman i myndighetsutövning kan det argumenteras för att brottet förgripelse mot tjänsteman kan vara aktuellt. Att vid upprepade tillfällen skicka självmordshot till någon kan det även argumenteras för att utgör brottet ofredande. Om du behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur länge finns min dom kvar i belastningsregistret?

2020-06-11 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har fått dom för flask larm och försök till bedrägeri . Hur länge finns det kvar i polisregister?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag använda mig av lagen om belastningsregister. Det du kallar för polisregister kan också kallas för belastningsregister, så bli inte förvirrad över de olika orden.Svaret på din fråga är egentligen att det beror på. Hur länge ett brott finns kvar i belastningsregistret beror på vilken påföljd som dömts ut. Av uppgifterna du lämnat i din fråga är min bedömning att det bör röra sig om böter eller fängelse. Har du fått dom på böter finns det kvar i belastningsregistret i fem år efter domen (17 § nionde punkten lag om belastningsregister). Har du fått fängelse kommer domen finnas kvar i belastningsregistret i tio år efter frigivning (17 § första punkten lag om belastningsregister).Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

När preskriberas brottet hot mot tjänsteman?

2020-06-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |När blir en anmälan gällande hot / ofredande mot tjänsteman preskriberad? Händelsen utspelade sig enligt protokoll aug 2018
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet våld eller hot mot tjänsteman finns stadgat i 17 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Straffskalan för brottet är böter eller fängelse i högst två år. När ett brott preskriberas kan påföljd inte längre dömas ut. Olika brott har olika preskriptionstider. För brott där det svåraste föreskrivna straffet är två års fängelse är preskriptionstiden fem år (35 kap. 1 § BrB). Preskriptionen kan dock förhindras genom preskriptionsavbrott. Preskriptionsavbrott sker genom att den misstänkte häktas för brottet eller delges stämning i målet.Som huvudregel preskriberas alltså gärningen våld eller hot mot tjänsteman fem år efter dagen för gärningen. Om gärningen inträffade i augusti 2018 preskriberas den som utgångspunkt augusti 2023 förutsatt att inget preskriptionsavbrott sker genom att den misstänkte gärningspersonen häktas eller delges stämning i målet. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Får ambulanspersonal bära kniv?

2020-06-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej, jag kommer inom några år att börja jobba på ambulansen. Min fråga är: får jag bära en hopfällbar kniv på jobbet (blad längd cirka 10cm) då den kan komma väl till hand om man behöver skära loss någon.
Sandra Kjellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiseras lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål. Enligt 1 §, stycke 1 är utgångspunkten att knivar är förbjudna på allmän plats, inom skolområden samt i fordon på allmän plats. Det finns dock ett undantag i 1 §, stycke 2 som säger att förbudet inte gäller om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat.Den första del av undantaget avseende föremål som ingår i utrustning för viss tjänst tar främst sikte på exempelvis batonger som bärs av poliser, väktare och ordningsvakter och mig veterligen finns det ingen särskild föreskrift som anger att kniv eller dylikt även ingår i en ambulanspersonals utrustning. Det blir framför allt den andra delen av undantaget som aktualiseras i ditt fall. Detta undantag tar framför allt sikte på sådana knivar och föremål som behövs för arbete eller friluftsaktiviteter. Sådan utrustning som en hantverkare bär med sig för sitt arbete omfattas alltså i regel inte av knivförbudet. Det aktuella undantaget omfattar i regel även knivinnehav som framstår som naturligt, exempelvis mindre fickknivar. Sammanfattningsvis.Mot bakgrund av detta skulle jag säga att även om knivinnehav på allmän plats som utgångspunkt är förbjudet borde ditt arbete som ambulanspersonal motivera ett innehav av en mindre kniv på ungefär samma grunder som för en hantverkares del. Jag uppmanar dig dock om att för säkerhets skull stämma av med din framtida arbetsgivare hur de ser på sådana här situationer. För även om innehavet inte strider mot förbudet i lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål kan det ändå anses olämpligt och eventuellt strida mot arbetsgivarens interna riktlinjer. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur stor chans är det att jag vinner målet?

2020-06-13 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hur stor chans har man som civil person att vinna i rättegång emot 2 polismän som påstår att man misshandlat dom för att man råkade snubblade till när dom pepparsprayade ögonen på min sambo så att hon snubblade till på vägen nerför 3 trappor medans dom hade handfängsel på henne.då dom orsakade många blåmärken på henne och även dunkade hennes huvud mot räcket.nu har dom anmält henne för det fast dom använde övervåld mot henne
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Dessvärre är det oerhört svårt att svara på denna frågan utan att vara bekant med de närmare omständigheterna i fallet. Utfallet beror helt på vad domstolen har för bevisning att ta del av. Viktigt att poängtera är att det finns möjlighet att överklaga till högre instans. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Allt gott,

Försäljning av knivar och åldersgränser

2020-06-09 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |HejAngående knivlagen. Jag tillverkar som hobby knivar lite då och då.. Som lite utmaning hade jag tänkt göra en stilett.Om jag nu ska sälja etiketten så är min tolkning att du får ej överlåta eller saluhålla till personer under 21. Över 21 får du överlåta och saluhålla?
Linnéa Lind |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det framgår lagen (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (knivlagen) vilka krav som gäller för överlåtelse och försäljning av knivar och andra farliga föremål. Försäljning av knivarKnogjärn, kaststjärnor eller andra sådana föremål som är särskilt ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa samt springstiletter eller springknivar får inte överlåtas till personer under 21 år eller saluhållas (2 §). Med saluhållande avses att bjuda ut varan till försäljning, till exempel genom annonsering eller exponering i skyltfönster.Bestämmelsen innebär att det är förbjudet att sälja alla typer föremål som listas samt andra liknande föremål. Utöver detta är det förbjudet att överlåta, till exempel ge eller skicka föremålen, till personer under 21 år.Din verksamhetJag har förstått din fråga som att det rör en springstilett. Om jag har missförstått din fråga är du varmt välkommen att återkomma genom en ny fråga med ytterligare upplysningar om föremålet. För dig innebär detta att du inte får bjuda ut stiletten till försäljning. Det är alltså inte avgörande om en eventuell köpare är över 21 år. Inför framtiden kan det därför vara bra att vara uppmärksam på vilken typ av föremål du utbjuder till försäljning. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Syns brottsmisstanke i belastningsregistret?

2020-05-31 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |hej jag har blivit erbjuden arbete som övervakare, jag blev anmäld av privat person för ett brott, blev förhörd . men anmälan las ner av åklagare på grund av bristande bevisning. det kommer att slås på belastningsregistret på mig. kommer det att synas något där..??
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar om det syns i ditt belastningsregister att du varit misstänkt för ett brott. Regler om belastningsregistret finns bland annat i lagen om belastningsregister (här). Av 3 § p. 1 framgår att belastningsregistret innehåller samtliga brott för vilka en person har lagförts. Detta betyder att man förklarats skyldig till ett brott (här). Du skriver i din fråga att du endast varit misstänkt för ett brott men att du inte dömts för detta då åklagaren aldrig ens väckt åtal. I och med att du inte blivit dömd för brottet syns det inte heller att du varit misstänkt för detta när din arbetsgivare begär ett utdrag ur ditt belastningsregister.Vänligen,