När gallras brott ur belastningsregistret?

2021-02-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej jag är 28 år blev dömd första gången 2007 för snatteri och sen har de varit mindre förseelser fram till 2011 då fick jag fängelse för rån stöld och grov stöld. Sen när jag kom ut så vart de ett snatteri 2013 sen har jag varit ren sen dess men i mitt register står det fortfarande de där snatteriet jag gjorde 2007 när kommer jag vara ren i registret? Jag är helt omvänd sedan 2013 barn fru hus och jobb men vill söka nytt jobb men kan inte de med detta register mvh
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur fungerar belastningsregistret?Regler för brott som registreras i belastningsregistret regleras i Lag (1998:620) om belastningsregister (BrL). I 3 § 1 st. 1 p. BrL står det att belastningsregistret skall innehålla uppgifter om den som genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott. Som påföljd inbegrips fängelse enligt 1 kap. 3 § Brottsbalken. En registrerad anmärkning finns kvar i belastningsregistret olika länge beroende på vilket brott som har begåtts, och det är först efter att den s.k. "gallringstiden" har passerat som registreringen av brottet försvinner från belastningsregistret.När försvinner registrering av brott från ett belastningsregister?De s.k. gallringsreglerna finns i 16-18 §§ BrL, men relevant för din situation blir endast 17 § 1 & 9 p. BrL samt 18 § BrL. I 17 § 1 p. BrL anges det att fängelsestraff gallras (försvinner från belastningsregistret) tio år efter frigivningen och enligt 17 § 9 p. BrL anges det att bötesstraff gallras fem år efter domen. I 18 § BrL framgår det dock att om du får en till anmärkning i ditt belastningsregister innan din tidigare anmärkning har gallrats, så skall båda anmärkningarna finnas kvar i ditt belastningsregister tills dess att alla registrerade anmärkningar har gallrats.Det framgår inte av din fråga vilka påföljder du fick för respektive brott, men om jag antar att du endast fick böter för snatteribrotten (numera kallad ringa stöld) och fängelse för stölden, grova stölden samt rånet kan jag göra följande förklaring:- Ringa stöld 2007 - 5 år i belastningsregistret från domen- Stöld, grov stöld, rån 2011 - 10 år i belastningsregistret från frigivningen- Ringa stöld 2013 - 5 år i belastningsregistret från domenDen första ringa stölden hade försvunnit från ditt belastningsregister 2012 om du inte hade begått fler brott under den tiden, men eftersom att du begick brotten stöld, grov stöld och rån år 2011 fick du utöver dessa registreringar även ha kvar registreringen av brottet från 2007 i ditt belastningsregister. Utifrån din fråga uppfattar jag det som att du blev frigiven år 2013 från fängelset, vilket även var det år då det sista brottet (ringa stöld) begicks. Registreringen för det sista brottet hade således försvunnit ur ditt belastningsregister år 2018, men eftersom att du fortfarande hade kvar registrerade anmärkningar för brotten stöld, grov stöld och rån (som har en tioårig gallringstid från frigivningsdatumet) så kommer alla dina registrerade brott att stå kvar i belastningsregistret fram tills dess att dessa har gallrats. Ditt belastningsregister kommer därmed vara "rent" år 2023 om du fortsättningsvis avstår från att begå fler brott.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Omfattas och skyddas heterosexuella män av hets mot folkgrupp?

2021-02-26 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Omfattas och skyddas heterosexuella män av hets mot folkgrupp?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din frågaFör hets mot folkgrupp döms, enligt, 16 kap. 8 § brottsbalken den som – i uttalande eller i annat meddelande som sprids – hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse. Just gruppen heterosexuella män omfattas därmed inte av paragrafen och skyddet. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen så ska vi återigen försöka besvara din fråga!Hälsningar,

Jag riskerar böter för fortkörning – kommer det att synas på internet?

2021-02-26 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej! Det blixtrade till i en fartkamera när jag körde ca 8-10 för fort på 40- väg. Om jag får böter får jag stå mitt kast och vet att jag hamnar i belastningsregistret i fem år. Jag får även här leva med den konsekvensen. Men jag är mer orolig att hamna på de djupt kränkande och omoraliska sidorna: Lexbase och Mrkoll som hänger ut personer. Hamnar man även på de sidorna vid trafikböter?Mvh: Orolig
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag kommer att hänvisa till trafikförordningen, rättegångsbalken (RB) och lagen om belastningsregister i mitt svar till dig.Du får sannolikt en ordningsbot eller ett strafföreläggandeDu har brutit mot trafikförordningen genom din fortkörning och straffet för det är penningböter (3 kap. 17 § och 14 kap. 3 § första punkten, delpunkt b trafikförordningen). Sannolikt kommer du att få penningböter i form av en ordningsbot eller ett strafföreläggande. Skillnaden mellan de två alternativen är att en ordningsbot i regel utfärdas av polisen, medan ett strafföreläggande bara kan utfärdas av en åklagare (48 kap. 1 § RB). En ordningsbot syns inte på de hemsidor som du nämnerSvaret på din fråga är att det beror på om du enbart får en ordningsbot eller om du får ett strafföreläggande till följd av fortkörningen. I belastningsregistret syns både en ordningsbot och ett strafföreläggande (3 § första punkten lagen om belastningsregister). Hos Lexbase och Mrkoll syns det dock bara om en person har fått ett strafföreläggande, inte om personen har fått en ordningsbot. Det framgår av informationen på deras hemsidor.SammanfattningDitt bötesstraff kommer bara att synas på hemsidorna om du får penningböter genom ett strafföreläggande av en åklagare. Får du böter i form av en ordningsbot kommer det inte att synas där, men däremot i belastningsregistret.På Polismyndighetens hemsida kan du läsa mer om vad som händer när en fartkamera har fångat ett fordon på bild.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Hur vet jag vilka trafikförseelser som är registrerade på mig?

2021-02-24 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag vill veta vilka trafikförseelser som är registreradepå mig.
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att din fråga handlar om hur du begär ut uppgifter om trafikförseelser. Det är i belastningsregistret som du kan finna de trafikförseelser som har en påföljd.Belastningsregistret är ett brottsregister som förs av polismyndigheten. Exempel på trafikförseelser som hamnar i belastningsregistret: En ordningsbot för t.ex. en fortkörning är en påföljd för ett brott som har begåtts. Eftersom böterna ses som en påföljd registreras det i polisens belastningsregister.Om du går in på polisens hemsida kan du därigenom beställa ut ditt belastningsregister.Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Tack för din fråga!Hälsningar,

Kontaktförbud

2021-02-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Jag blev utsatt för grov våldtäkt ett par ggr under en tillfällig relation. En bekant till mig polisanmälde. Efter tvekan ställde jag upp på förhör. Nu är den anklagade informerad om att förhör ska hållas, brottsrubricering och att det gäller mig. Förhör kommer hållas inom en vecka. Jag är livrädd för den mannen. Jag är rädd att han kommer dyka upp även om han får kontaktförbud. Jag vågar inte gå ut. Vad skulle hända om han kontaktar mig? Räknas det som kontakt om han skulle stå utanför mitt hus men utan att ta kontakt?
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kontaktförbud regleras i lagen om kontaktförbud.Förbudet innebär att en person förbjuds att besöka, på annat sätt ta kontakt med eller följa efter en person. Kontaktförbudet meddelas om det finns särskild risk för att en person kommer begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet skyddar. Detta innebär att den som förbudet gäller mot inte får söka upp, ringa till, ta kontakt på annat sätt eller genom andra försöka framföra budskap.Förbudet utformas efter vad som behövs i det enskilda fallet och meddelas för viss tid.Om personen bryter mot kontaktförbudet är detta ett brott, och man kan dömas för överträdelse av förbudet till böter eller fängelse i högst två år, förutsatt att överträdelsen inte var av ringa karaktär. Med detta menas situationer där man av en tillfällighet kommer nära varandra och det inte finns någon bakomliggande tanke om att ta kontakt.Det finns tyvärr tidigare rättsfall som pekar på att det inte innebär en överträdelse att personen befunnit sig i närheten av bostaden samt även stirrat på bostaden.För att undvika detta kan man ansöka om utvidgat besöksförbud, detta kan då omfatta bostaden som helhet.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på LawlineMed vänlig hälsning

Hur får man reda på om någon är dömd för ett brott?

2021-02-26 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej hur får jag reda på om nån är dömd för tex narkotika eller är utan körkort och kör.
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål kan du göra detta via den domstol som har hand om målet. Detta förutsätter däremot att du vet vad det är för mål och således vilken domstol som har hand om målet. Handlingen som du begär ut får vidare inte vara sekretessbelagd. Mer konkret information om hur du går tillväga för att beställa en dom hittar du här. Det finns vidare även olika betaltjänster på nätet, ex. Lexbase och MrKoll som tillhandahåller offentliga handlingar och där man kan se om någon har blivit dömd för ett brott.

Anmäla någon för lagning, vad händer då och vad ska bevisas?

2021-02-25 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Min ex man och pappa till våra tre barn köper ut sprit till vår dotter som fyller 15 i år.Dom två första gångerna va de ett party pack med små sura och den tredje gången ett party pack och en flaska (70 cl) sprit.Jag har försökt prata med honom om det men han tycker att det är bättre att han köper till henne än att hon köper på byn.Nu funderar jag på att anmäla honom, men vad kommer att hända då? Hur ska jag bevisa detta?
Victoria Ström |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den rättsliga regleringenAlkoholdrycker får inte säljas eller lämnas till den som fyllt 20 år. Beträffande folköl gäller motsvarande för den som inte har fyllt 18 år, 3 kap 7 § 1 st. Alkohollagen. Det är förbjudet att som ombud eller på jämförbart sätt (alltså genom s.k. "lagning") anskaffa alkoholdrycker till den som enligt 3 kap 7 § inte har rätt att få sådan utlämnad till sig, 3 kap 9 § 1 st. Alkohollagen. Det är även förbjudet att genom gåva, lån eller bjuda alkoholdrycker till den som inte fyllt 20 år, 3:9 2 st Alkohollagen. Det är dock tillåtet att bjuda den som inte uppnått föreskriven ålder på en mindre mängd alkohol under förutsättning att intag sker på platsen och under ordnade förhållanden samt det med hänsyn till den unges ålder och utveckling och omständigheterna i övrigt framstår som försvarlig, 3 kap 9 § 3 st Alkohollagen.Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet anskaffar, överlämnar eller bjuder på alkoholdrycker eller alkoholdryck liknande preparat i strid med 3:9 döms för olovligt anskaffande av alkohol (till böter eller fängelse i högst 2 år, om brottet är grovt, högst 4 år), 11 kap 7 § alkohollagen. Om brottet däremot skulle vara ringa, utdöms inte straffansvar, 11 kap. 10 § alkohollagen. I rättsfallet RH 2005:74 ansågs det inte vara ett ringa brott när en person köpt ut starköl till en 19 åring i juli månad när den dåvarande 19 åringen skulle fylla 20 år i juli samma år. Utköparen dömdes till penningböter. Slutsats angående rättsliga regleringen och ditt fall Enligt din beskrivningen verkar det som att ditt ex alltså objektivt uppfyller rekvisiten för brottet olovligt anskaffande av alkohol, eftersom han avsiktligen har köpt alkohol till eran 14 åriga dotter att bruka. Troligast är brottet inte att bedöma som ringa. Det verkar vidare inte som att det skulle röra sig om en sådan undantagssituation där det under vissa omständigheter är tillåtet att bjuda en underårig på alkohol enligt 3 kap 9 § 3 st. alkolhollagen. Främst mot bakgrunden av att dottern endast är 14 år gammal, att det rör sig om större mängder "sprit" samt att det utifrån din information inte verkar som hon brukat alkoholen i gemenskap med fadern t.ex. i hemmet (under ordnade förhållanden). Vad händer om du anmäler? Beviskrav? Det som händer om du anmäler, är att det kommer utredas om det finns anledning att anta ett brott begåtts och om en förundersökning ska inledas, 23 kap. 1 § Rättegångsbalken (1972:740) (RB). En förundersökning ska visa om det finns någon som kan skäligen misstänkas för brottet och om tillräckliga skäl finns för att åtala, 23 kap. 2 § RB. Tillräckliga skäl kan beskrivas som att åklagaren utifrån vad som framkommit i förundersökningen kan förvänta sig en fällande dom, objektivt sett. Om en förundersökning inleds, kommer ditt ex troligast att inkallas på förhör. Detsamma kommer troligast att ske både för dig och din dotter, 23 kap. 6 § RB. Om förundersökningen mynnar ut till att ditt ex kan skäligen misstänkas för brottet, kommer han att delges om det, 23 kap 18 § RB. Vad som menas med skäligen misstänkt, kan man säga betyder att det finns objektiv fakta av viss styrka styrka. SlutsatsDet är svårt för mig att förutspå exakt hur polis/åklagare kommer bedöma ärendet. Jag ser det dock som möjligt att en förundersökning kommer att inledas efter din anmälan. Jag vill vidare påpeka att det inte kommer behöva vara din uppgift att "bevisa" vad som har hänt, det är polisen/åklagarens uppgift, utan du kommer bara behöva uppge allt du vet. Du kommer säkerligen att frågas om när detta ska ha ägt rum och hur. Vidare kanske du har några sms-konversationer eller liknande med ditt ex eller med din dotter angående lagningen som du kan styrka din information med. Ett annat alternativt som kan användas som bevis är om du har pratat med någon annan om detta som kan intyga din information, kanske en kompis eller annan familjemedlem. Vad gäller ditt ex, så kan det ju vara så att han "erkänner" anklagelserna direkt, och då kommer utredningen vara enklare att utreda bevismässigt. Men hypotetiskt sätt om han inte skulle vara medgörlig, så behöver inte det betyda att det inte går att bevisa. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till, MVH

Kopia av körkort

2021-02-23 i STRAFFRÄTT
FRÅGA |Hej ! Jag tänkte ta en kopia av mitt körkort o ha i bilen - ifall jag skulle ha glömt det vid färd . Men nu säger en bekant att det är olagligt att kopiera körkort . Är det riktigt o var finns lagstödet för det ?
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att en kopia av ett körkort ska anses vara en olaglig framställning måste det enligt lagtexten vara fara i bevishänseende, man kan då ha gjort sig skyldig till urkundsförfalskning (14 kap. 1 § brottsbalken). Att kopiera sitt eget körkort är därför inte olagligt.Du måste ha ditt körkort i original med dig när du kör bil (3 kap. 15 § körkortslagen). Har du inte med dig ditt körkort måste du ha en identitetshandling med dig så att du genast kan identifiera dig, annars kan du bli bötfälld (9 kap. 2 § körkortslagen). Välkommen att höra av dig igen om du skulle ha ytterligare funderingar!