FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt29/11/2023

Kan man dömas efter preskriptionstiden har passerat, trots att en dom är överklagad?

Om man döms för ett brott i tingsrätten och överklagar domen till hovrätten, gäller då domen om preskriptionstiden passeras innan hovrätten har fattat ett beslut? Frågan ska alltså tolkas som att domen delges t ex 28/9. Tiden att överklaga löper ut 19/10. Brottet preskiberas 24/10. Om den åtalade överklagar domen den 19/10, vad händer då med själva domen från och med 24/10? Om inte hovrätten har fattat något beslut innan dess. Gäller domen? Preskiberas hela åtalet? Annat?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig?

Det är brottsbalken (BrB) som reglerar preskriptionstiderna.

Får man dömas efter att preskriptionstiden har passerat?

Regeln är att man inte får dömas efter att preskriptionstiden har passerat (35:1 BrB). I ett rättsfall från Högs ta domstolen (dom den 21 juni 2022 mål nr. Ö 7589–21) beviljade domstolen resning i målet, eftersom den åtalades gärning hade preskriberats när hovrätten meddelade en fällande dom. Följden blev att hovrättens dom ändrades och att den åtalade befriades. Om det är såsom du beskriver, så kan personen inte längre dömas från och med en 24 oktober för den gärning som personen har begått.

Avslutande ord

Svaret på din fråga är följande. Efter att preskriptionstiden har passerat, så kan en åtalad inte längre dömas, även om man överklagar en fällande dom som inte vunnit laga kraft. Hela åtalet ska läggas ner efter att preskriptionstiden har passerat.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo