FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt30/11/2023

Misshandlats, hotats m.m. - är det preskriberat?

Hej! Jag och min bror utsattes för misshandel av vår far fram till 2018. Och en gång under 2019 Framförallt min bror blev slagen, fast hållen och hotad dagligen. Men vi blev även utsatta för psykisk misshandel fram till för två år sedan. Vi vågade inte anmäla innan och såg ingen mening med det då mamma fick vårdnaden när de skildes. Nu har jag och min bror börjat fundera på om det går att anmäla eller om det är preskriberat? Och om det blir andra straff då vi båda var under 15 när detta hände?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att det ni utsatts för är såväl fysiskt som verbalt våld. Regler om brott och åtalspreskription finns i brottsbalken (BrB). 

Misshandel är ett brott som regleras i 3 kap. 5 § BrB och innebär att man tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter hen i vanmakt eller annat sådant tillstånd. Straffet är fängelse i högst två år. Detta innebär att åtal preskriberas efter fem år (se 35 kap. 1 § 2 BrB). Om det rör sig om grov misshandel, som har maximistraffet sex år, är tiden för åtalspreskription tio år (35 kap. 1 § 3 BrB). För synnerligen grov misshandel gäller en åtalspreskription om 15 år (35 kap. 1 § 4 BrB).

Att hota någon med brottslig gärning på ett sätt som typiskt sätt är ägnat att framkalla allvarlig rädsla för sin egen eller annans säkerhet, kan utgöra brottet olaga hot (4 kap. 5 § BrB). Åtalspreskriptionen för detta brott är två år, men fem år om det rör sig om grovt olaga hot (35 kap. 1 § BrB). 

Om det rört sig om upprepade brottsliga gärningar som beskrivits ovan och de har riktats mot en närstående, kan detta utgöra brottet grov fridskränkning, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna var ägnade att allvarligt skada personens självkänsla (4 kap. 4 a § BrB). Preskriptionstiden för detta brott är tio år (35 kap. 1 § BrB). 

Med detta sagt ser det alltså ut som att vissa av brottet kan gå att åtala, särskilt om det rör sig om grov fridskränkning (vilket det mycket sannolikt kan göra). I vilket fall går det alltid att anmäla brotten - det är en helt annan sak. Angående din fråga om er ålder kan sägas att det kan utgöra en försvårande omständighet vid straffmätningen att den tilltalade utnyttjat någons skyddslösa ställning eller svårigheter att värja sig (såsom att man är ett barn), eller att man utnyttjat sin ställning eller i övrigt missbrukat ett särskilt förtroende (såsom det ett barn ska kunna känna inför sin förälder) (se 29 kap. 2 § BrB).

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning,

Markus SjöberghRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo