FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt08/02/2024

Är det tillåtet att resa vid villkorlig dom?

Hej, Min sambo fick precis en villkorlig dom och vi har en inplanerad resa till England i påsk. Får han inte resa utomlands på två år nu?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är 27 kap. BrB.

Villkorlig dom - innebörd

Inledningsvis följer en kort redogörelse för vad som utgör en villkorlig dom samt vad det innebär. Rätten kan döma till villkorlig dom om det inte är tillräckligt med böter som påföljd för ett brott (27 kap. 1 § BrB). Villkorlig dom kan förenas dels med dagsböter, dels med föreskrift om samhällstjänst (27 kap. 2 och 2a §§ BrB).

En person som dömts till villkorlig dom omfattas av en prövotid på två år (27 kap. 3 § BrB). I praktiken innebär det att din sambo under de kommande två åren måste vara skötsam och efter förmåga försörja sig (27 kap. 4 § BrB). Vad innebär det att din sambo ska agera skötsamt? Tidigare angavs det uttryckligen i lagen att den dömde skulle bete sig ordentligt, laglydigt samt undvika skadligt sällskap och efter förmåga försörja dig. Det bör således tolkas som ett generellt krav på skötsamhet. Ifall att din sambos villkorliga dom förenats med samhällstjänst ska han vidare fullfölja det enligt den arbetsplan som upprättats av kriminalvården (27 kap. 4 § BrB).

Skulle din sambo inte följa det som åligger honom kan en åklagare väcka talan om att en varning ska meddelas eller att en annan påföljd ska utgå för brottet (27 kap. 6 § BrB). En annan påföljd skulle t.ex. kunna vara skyddstillsyn.

Är det tillåtet att resa vid villkorlig dom?

I Sverige finns det inga föreskrifter som hindrar en person som dömts till villkorlig dom från att resa. Det innebär att du och din sambo som utgångspunkt kan resa utomlands. Det är dock viktigt att din sambo även under er resa uppfyller kraven enligt den villkorliga domen. Han måste vara skötsam. Er resa får inte heller hindra hans utförande av eventuell samhällstjänst.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan genom någon av våra betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Jag finns tillgänglig på klara.lindblom@lawline.se. Där får ni mer än gärna kontakta mig.

Avslutningsvis hoppas jag att du känner dig tillfredsställd med min förklaring av situationen.

Mvh,

Klara LindblomRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo