Föreligger skatteplikt på inkomst till följd av testamente?

2019-09-14 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Om en privatperson testamenterat en summa pengar till et skattepliktigt subjekt, ska det skattepliktiga subjektet betala inkomstskatt på denna gåva då? Det finns inga krav på motprestation.
Cornelia Isacson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om skatt blir inkomstskattelagen (IL) tillämplig.Utgångspunkten är att alla inkomster är skattepliktiga. Om skattesubjektet är skattskyldig och inkomsten omfattas av inkomstskattelagen föreligger skatteplikt. Undantag från huvudregeln avser inkomster som faller in under reglerna för skattefrihet (8 kap IL) eller om det helt faller utanför inkomstskatterättens regler. I 8 kap. IL beskrivs ett antal inkomster som är skattefria. Bland annat är inkomster till följd av arv, testamente, gåva eller bodelning skattefria (8 kap. 2 § IL).Sammanfattningsvis, inkomst till följd av testamente, arv eller gåva är ej skattepliktigt enligt svensk inkomstskatterätt. Hoppas mitt svar har varit till hjälp. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.Vänligen,

Behöver man betala skatta vid lån mellan privatpersoner?

2019-08-25 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har lånat pengar till en vän och han vill betala tillbaka pengarna. Om han gör det genom banken måste jag betala skatt på pengarna? Tack för svaret!
Cornelia Isacson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid en sådan transaktion blir skatt aktuellt endast om ni har avtalat om ränta på lånet. Då ska din vän som är lånetagaren dra av räntekostnaden i inkomstslaget kapital, medan du istället ska ta upp motsvarande belopp som en inkomst av kapital (42 kap. 1 § inkomstskattelagen)Hoppas mitt svar har varit till vägledning. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.Vänligen,

Kan vi kringgå beskattning genom att komma överens om en gåva?

2019-08-08 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Jag och min syster äger en jordbruksfastighet tillsammans. Hon ska ta över gården nu. Jag överväger att ge henne min halva som en gåva, men mot en ersättning på 85 % av förra årets taxeringsvärde.Min fråga lyder:Om hon och jag kommer överens om att utöver ersättningen för gåvan, så ska hon ge mig 1 000 000 kr. En gåva från henne till mig. Vad säger skatteverket om det?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att det skatterättsligt ska röra sig om en gåva krävs en gåvoavsikt, en förmögenhetsöverföring och att transaktionen skett frivilligt. I ert fall finns det egentligen inte en gåvoavsikt (då den i praktiken innebär en ersättning för fastigheten, även om ni kallar det för en gåva). Med tanke på att det är en ganska stor summa som "skänks" är min uppfattning att Skatteverket kommer att reagera och anse det som ersättning för fastigheten.Innan ni försöker er på ett upplägg enligt ovan är min rekommendation att ni tar kontakt med en jurist specialiserad på skatterätt.Vänligen,

Vad är straffet för svart bilmarknad?

2019-07-15 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej.Jag har en liten fråga, vad är straffet för svart bilmarknad?Vill gärna veta lite mer om den biten.Tack på förhand
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det är lite svårt att ge ett tydligt svar på din fråga, eftersom den saknar lite information. Funderar du på vad en privatperson som säljer bilar utan att betala skatt kan riskera för straff? Eller om en bilfirma säljer bilar utan att betala skatt? För det är många faktorer som beaktas vid en bedömning t.ex. om personen begått brottsligheter tidigare, ålder, svårighetsgrad gällande brottet, hur lång tid rörelsen varit aktiv, om det funnits anställda, brottet varit planerad eller inte etc. Bilfirman kan då exempelvis dömas för bokföringsbrott och skattebrott, men om personen döms till böter eller fängelse beror som sagt på faktorerna. Privatpersonen kan också bli dömd till skattebrott, men även exempelvis bedrägeri.Om det är så att du råkat ut för att köpa en bil som sålts svart, får du gärna förklara mer så att vi kan hjälpa dig.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor.Önskar dig en trevlig dag,Med vänlig hälsning,

Kan jag folkbokföras på en postboxadress?

2019-09-07 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag har snart sålt min bostad och kommer att bo i Thailand större delen av året. När jag är i Sverige kommer jag bo på hotell eller hos vänner. Jag tänkte skaffa en postbox, dom scannar och skickar min post till Thailand om jag så önskar. Kan jag bli folkbokförd på postboxadressen?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lag för att besvara din fråga är folkbokföringslagen (FBL). Vad innebär folkbokföring?En folkbokföring innebär ett fastställande av en persons bosättning. (1 § FBL).Folkbokföring ska göras på personer som anses bosatta i landet. Bosatt innebär att man har sin hemvist i landet, eller om personen under sin normala livsföring regelmässigt kan komma att tillbringa sin nattvila eller dygnsvila i landet. Detta innebär att man ska folkbokföras där man har majoriteten av sin dygnsvila (3 § och 7 § FBL). Eftersom folkbokföringen tar sikte på var personen har sin bosättning och/eller hemvist är det inte möjligt att folkbokföra sig på en postboxadress. Vad är viktigt att tänka på vid utlandsflytt?Om man ska flytta utomlands måste detta anmälas till Skatteverket. Om man planerar att bo utomlands i mer än ett år finns det särskilda blanketter att fylla i och sända till Skatteverket, dessa hittar du här. Man kan även få en särskild postadress i Sverige eller i utlandet om man ska bo någonannanstans i minst sex månader. Detta gäller dock inte om man ska bo utomlands i mer än ett år, då ska man anmäla flytt till utlandet som ovan angett.SammanfattningOm du ska flytta utomlands ska det anmälas till Skatteverket. Du kan ha en postbox i Sverige, men det är dessvärre inte möjligt att folkbokföra sig där eftersom folkbokföringsadressen avser var du har din bosättning. Om du vill kan du kontakta Skatteverket för mer frågor om utlandsflytt och hur de vill behandla din situation. Kontaktuppgifter till dem hittar du här. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Du är välkommen att kontakta mig på jonna.johansson@lawline.se om du har kompletterande frågor kring svaret.Med vänliga hälsningar

Vad menas med taxering?

2019-08-19 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Vad menas med taxering?
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Taxering är en värdering av värdet, priset på ägodelar. I skattesammanhang är grund för taxeringsvärdet vilket avgör hur hög skatt man ska betala för egendomen eller inkomsten. Taxeringsvärde är exempelvis ett samlat värde på en fastighet, vilket Skatteverket räknar ut. Detta används sedan som underlag för fastighetsskatt och fastighetsavgift.Hoppas du fick svar på din fråga, du är varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss. Vänliga hälsningar,

Hur mycket av friskvårdsbidraget har jag rätt att få ut om jag är föräldraledig och jobbar?

2019-08-02 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag är föräldraledig sedan maj 2018. Jag ska börja jobba två dagar i veckan från och med oktober 2019 för att kunna vara hemma med vårt barn.På mitt företag där jag jobbar har vi 2000kr friskvårdsbidrag varje år. Det finns inget kollektivavtal och i mitt anställningsavtal står det inget om att friskvård ej gäller vid föräldraledighet.Jag har rätt att detta år (2019) få ut ett friskvårdsbidrag på 2000kr av min arbetsgivare? Min arbetsgivare hävdar att jag endast har rätt till 1000kr dvs halva bidraget eftersom jag i oktober endast kommer jobba två dagar i veckan. Stämmer detta verkligen?
Evelina Karhu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Inledningsvis är det arbetsrättslig lagstiftning som gäller på det arbetsrättsliga området (t.ex. i form av lag om anställningsskydd, LAS). I ditt fall står det klart för både arbetsgivare och arbetstagare att din anställning omfattas av friskvårdsbidrag. I ditt fall är det snarare beloppet på friskvårdsbidraget som det finns oenigheter kring och då kan man ta hjälp av Skatteverkets allmänna råd (eftersom det inte finns någon lagreglerad beloppsgräns i t.ex. inkomstskattelagen).Inledningsvis ska så kallad friskvårdsbidrag rikta sig till hela personalen oavsett anställningsform (RÅ 2001 ref. 44). En arbetsgivare får alltså inte utforma förmånen så att endast vissa anställda eller grupper av anställda på en arbetsplats kan utnyttja den, t.ex. enbart heltidsanställda eller viss enhet. Detta innebär att även vikarier och tillfälligt anställda ska kunna ta del av förmånen. Du får ju friskvårdsbidrag, så detta är inga konstigheterEn arbetsgivare bör dock kunna proportionera friskvårdsbidrag utifrån de anställdas arbetstid. Skatteverket uttalar sig såhär: "Anställda som t.ex. arbetar deltid till 50 % kan således erbjudas 50 % av det fulla värdet av bidraget, och samma villkor ska då gälla för hela personalen. Sådan proportionering eller annan fördelning av bidrag kan dock inte göras utifrån kriterier som lönenivå, tjänsteställning eller arbetsort. Inte heller bör minskad arbetstid eller ledighet på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet medföra reducerat friskvårdsbidrag." (dnr 131 145503-17/111 samt Skatteverkets ställningstagande "Friskvårdsbidrag – proportionering utifrån arbetstid"). Detta borde innebära att det beror på din ursprungsanställningstid på ditt anställningskontrakt. Vad jag förstår så verkar du ha en anställning som avser heltid, särskilt eftersom du fått hela bidraget om 2000 kr. Att du är föräldraledig innebär ju inte att din anställning ändras – den har du ju kvar i botten. Du arbetar alltså två dagar och resterande tid som du "skulle arbetat" utifrån ditt anställningskontrakt har du föräldraledigt. Du har ju inte gått ner i arbetstid (ditt anställningskontrakt är ju oförändrat). Som jag förstår det så ska du då ha rätt till hela bidraget om 2000 kr och arbetsgivaren får alltså inte proportionera bidraget i dessa situationer. Detta verkar dock inte vara rättsligt prövat, utan Skatteverkets rekommendationer är det som finns att utgå ifrån i dagsläget.Hoppas att du fått viss vägledning i din fråga! Vänliga Hälsningar

Vart vänder man sig vid misstanke om skattefusk?

2019-07-13 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej, jag bor i en lägenhet, jag misstänker stort att min granne ovanför mig svartjobba. Han banka, spika, slipa och flytta runt grejer boom boom. Vända grejer, sånt ljud hörs mer på nätterna.Men det framgår också på tidigt morgon som 06.00. Sist jag var uppe så han är på hans taxijobb 07.00 på vardagar, jag tvekar att han haett jobb ens. När dessa ljud inte bli stopp. Han bor med hans kusin samt sin fru. Vart anmäla sånt svartjobb? Jag har frågat min hyresvärd han sa att han kan ha exempelvis 20 borrmaskiner hemma i vardagsrummet.Men har vi inte bevis på dem används så är det inte mot lagen att han använder lägenhet till någon annan användning än att Bo. Det händer varje dag och kväll samt natt. Igår var han tvungen att flytta något igen, så det lät boom. Klockan var 0117 am. Jag gick lade mig tidigt igår. Gick upp för att dricka vatten och sen lägga mig igen.Men grannarna bredvid lyckas inte höra. Inte ljud som låter till mitt sovrum. Men däremot min pappas sovrum så har grannen bredvid väggen söner och mormor hört vid tolv tiden spikas. Ljudet strömmas ut inifrån väggen säger pojkarna. Men mamma grannen inte hört för hon jobba nattskift. Men det är deras vardagsrum så det bli inte en störning för dem. Jag vet bara man skall anmäla till skatteverket när det gäller ett företag svart erbjuda. Men som min situation då. Att han jobba hemifrån på bo lägenhet?Störningsjouren har varit här många gånger och säger sånt ljud kan komma gå när de vill. Inte lätt att fånga
Cornelia Isacson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvartarbeteSvartarbete är skattebrott. Det innebär att den som uppsåtligen uppger oriktiga uppgifter eller underlåter att lämna uppgifter till myndighet och därigenom ger upphov till risk för att skatt undandras det allmänna eller felaktigt tillgodoräknas eller återbetalas till personen själv eller annan döms för skattebrott. Skattebrott straffas till högst 2 år (2 § skattebrottslagen). Om brottet är att anse som ringa döms brottet för skatteförseelse till böter (3 § skattebrottslagen). Dock om brottet är att anse som grovt rubriceras brottet som grovt skattebrott och straff kan bli fängelse 6 månader till högst 6 år (4 § skattebrottslagen). Skattebrottet består av att någon som utfört arbete inte tar upp ersättningen som en inkomst i sina privata inkomstdeklarationer.Anmälan för eventuellt svartarbeteOm du misstänker skattefusk rekommenderar jag dig att vända dig till Skatteverket. Du kan tipsa dem anonymt såvida du själv inte anger dina kontaktuppgifter. Enbart skatteverket kan ta del av dina kontaktuppgifter. Du kan fylla i en anmälan på deras hemsida, du hittar den via denna länk: Skatteverket. Därefter går skatteverket vidare med saken och utreder huruvida skattebrott har begåtts eller inte.Hoppas mitt svar har varit till vägledning. Har du fler frågor och funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa till oss på Lawline.Vänligen,