Beskattning vid försäljning av personliga tillgångar

2020-11-03 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej, köpte för ett tag sedan en klocka i Tjeckien under en semester för ungefär 90 000 kr. Tänkte sälja den nu på en internationell sida utan varken förlust eller vinst och undrar hur det ser ut med beskattning och vad för underlag som kan komma att krävas för betalningen i Tjeckien?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag utgår från att du är en privatperson som säljer klockan vid ett enstaka tillfälle, det vill säga att försäljningen i fråga inte är någon bedriven näringsverksamhet. Beskattningen av inkomster regleras i Inkomstskattelagen (IL).

Skattskyldighet

Jag tolkar det som att du är obegränsat skattskyldig, vilket innebär att du är skattskyldig i Sverige för alla dina inkomster oberoende av varifrån de kommer (3 kap. 3 § och 3 kap. 8 § IL).

Personliga tillgångar

Vid försäljningar av personliga tillgångar gäller att kapitalvinster beskattas endast till den del de överstiger 50 000 kr under beskattningsåret (52 kap. 2 § IL). Bestämmelsen tar sikte på en sammanräkning av alla vinster som görs under beskattningsåret då personliga tillgångar säljs.

Gränsdragningen när en tillgång anses personlig avgörs genom föremålets användning (läs mer här).

Underlag vid försäljning

Underlaget som kan vara bra att ha är bland annat kvittot som kan bevisa klockans äkthet och värde. Kvittot kan även bevisa att ingen kapitalvinst görs vid försäljningen. Dessutom kan det vara bra att ha någon form av certifikat eller intyg, om sådant finns, som bevisar klockans äkthet.

Detta gäller i ditt fall

Utifrån din frågeställning tolkar jag det som att klockan är av personlig karaktär. Såtillvida du inte har gjort en kapitalvinst vid försäljningen som överstiger 50 000 är försäljningen skattefri. Tänk på att gränsen om 50 000 kr omfattar alla kapitalvinster som görs under beskattningsåret då personliga tillgångar säljs. Även om försäljningen av klockan är skattefri då ingen vinst görs kan andra försäljningar aktualisera skattskyldighet.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia Slovak
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (556)
2021-05-30 När räknas jag som skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning?
2021-05-22 Tidsfrist att överklaga felaktig skatt
2021-05-20 Näringsbetingade andelar
2021-04-30 Finns det några skatterättsliga för- eller nackdelar av att ett hus man ärver inte har några bolån?

Alla besvarade frågor (93151)