Varför måste man betala skatt?

2020-03-13 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Kan jag som skattebetalande medborgare sluta betala skatt och slippa undan med det med försvar att samhällskontraktet är brutet?
Nathalie Ottosson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vem ska betala skatt i Sverige?Skyldigheten att betala skatt i Sverige är inte avtalsbaserad. Istället regleras skattskyldighet i inkomstskattelagen. Både fysiska personer och juridiska personer (till exempel företag, föreningar eller stiftelser) behöver betala skatt i Sverige. Skyldigheten att betala skatt delas in i två typer: obegränsad skattskyldighet och begränsad skattskyldighet. Obegränsat skattskyldigaAtt vara obegränsat skattskyldig innebär att man är skyldig att betala skatt till Sverige på alla sina inkomster, såväl svenska som utländska. Som fysisk person blir man obegränsat skattskyldig om man är bosatt i Sverige, om man stadigvarande vistas i Sverige eller om man har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § inkomstskattelagen). Fysiska personer som är registrerade i Sverige, eller om deras styrelse har sitt säte här, blir obegränsat skattskyldiga i Sverige (6 kap. 3 § inkomstskattelagen).Begränsat skattskyldigaÄven om man inte är obegränsat skattskyldig kan man i vissa fall behöva betala skatt i Sverige. Då är man begränsat skattskyldig. Alla fysiska personer som inte är obegränsat skattskyldiga är begränsat skattskyldiga i Sverige (3 kap. 17 § inkomstskattelagen). Juridiska personer som inte är registrerade i Sverige är begränsat skattskyldiga i Sverige (6 kap. 7 § inkomstskattelagen) Sammanfattning: Skattskyldighet i Sverige är inte avtalsbaserat och man kan därför inte sluta betala sin skatt med hänvisning till ett brutet samhällskontrakt. Med vänliga hälsningar,

Kan beskattning ske retroaktivt?

2020-02-04 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar om jag/min familj på något sätt kan undvika att behöva betala någon avgift till staten/annan myndighet gällande detta: Min far har ärvt en bostadsrätt av en släkting där jag för nuvarande bor väldigt billigt, vilket är jättebra för mig då jag studerar. Nu har jag fått reda på att jag bara kan bo här ett år till utan att stå på bostadskontraktet vilket ju gör att jag antingen måste köpa lägenheten eller ''få'' den som gåva. Kan vi på något sätt göra så att jag står på kontraktet och således tar över lägenheten utan att behöva betala pengar ''i onödan''? Gåvoskatten vet jag att den inte existerar just nu men jag tänker att det är en risk för mig att den införs igen.. Om den införs igen, tillämpas den då retroaktivt? Och om det nu är så att jag köper lägenheten som har ett värde på ca 3 miljoner, kan jag köpa den för valfri summa (säg 1 miljon)?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga så undrar du dels om beskattning kan ske retroaktivt, och dels hur du ska gå tillväga för att ta över lägenheten utan beskattningskonsekvenser för någon av er i familjen.Gåvor är skattefria i SverigePrecis som du skriver i din fråga är gåvoskatten i Sverige avskaffad sedan år 2005. Gåvor är alltså skattefria (8 kap. 2 § första stycket inkomstskattelagen). En förutsättning för att en gåva ska vara skattefri är att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda.Dessa tre kriterier är: att en förmögenhetsöverföring har skett, det vill säga att gåvoobjektet har ett faktiskt värde som flyttas från givaren till mottagaren, att det finns en gåvoavsikt, det vill säga att givaren är medveten att hen ger bort någonting, samt att gåvan bygger på frivillighet. Mellan familjemedlemmar finns en presumtion för att det finns en gåvoavsikt. Under förutsättning att dessa tre kriterier är uppfyllda är en gåva alltså skattefri.Kan beskattning ske retroaktivt?Enligt 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen (RF) får skatt inte tas ut i vidare mån än vad som följer av föreskrifter som gällde när den omständighet som utlöste skattskyldigheten inträffade. Detta betyder att beskattning inte får ske retroaktivt, eftersom rättssäkerheten skulle urholkas om man inte visste vilka skattemässiga konsekvenser ens handlingar skulle få i framtiden. Om du får lägenheten i gåva medan gåvoskatten är avskaffad kommer gåvan alltså inte beskattas, även om gåvoskatt skulle införas i framtiden, då detta skulle strida mot retroaktivitetsförbudet i 2 kap. 10 § andra stycket RF.Hur kan beskattningskonsekvenserna minimeras?Bostadsrätter beskattas i enighet med delningsprincipen, som gäller vid blandade fång, om ersättningen understiger marknadsvärdet. Ett blandat fång innebär att en överlåtelse delas upp i en benefik del (gåvodel) och i en onerös del (köpdel), om köpeskillingen understiger bostadsrättens marknadsvärde. Delningsprincipen aktualiserar beskattning av köpdelen. För att undvika beskattning kan hela bostadsrätten istället överlåtas som gåva.SammanfattningJag kan inte ge svar på exakt hur mycket skatt som du eventuellt måste betala om du köper lägenheten för en miljon kr, då jag inte vet vad bostadens anskaffningsvärde är. Mitt råd till dig är att ni istället upprättar ett gåvobrev och att ni överlåter hela bostadsrätten som gåva, då detta inte aktualiserar någon beskattning under förutsättning att de civilrättsliga gåvokriterierna är uppfyllda. Du behöver inte heller oroa dig för att beskattas retroaktivt eftersom retroaktivitetsförbudet är grundlagsstadgat. Om ni behöver hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan ni boka tid med en jurist på Lawline här, eller använda er av Lawlines mallar för gåvobrev som ni hittar här.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Hur ska jag undvika arv i största mån vid arv av fastighet i Finland?

2019-12-09 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Min fråga gäller bodelning. Min mamma dog 2011. Min pappa ärvde allt efter mamma. Inklusive en fastighet i Finland värd ca 300 000 Euro. Allt finns upptaget i bouppteckningen efter mammas död.För att slippa betala arvsskatt, ca 17%, på fastigheten i Finland den dag pappa dör funderar vi på två alternativ som skulle bli mer ekonomiskt fördelaktigt. Alternativen har vi får från jurist i Finland. Det ena alternativet är att jag köper fastigheten och betalar en slags stämpelskatt om ca 4 % på köpeskillingen. Det andra är att, och här är min fråga, pappa och jag gör en bodelning där jag i min del får fastigheten i Finland och han resten. I Finland finns ingen skatt på bodelning och därför blir det alternativet mest ekonomiskt fördelaktigt.Kan pappa och jag göra en bodelning eller är det endast mellan makar/sambos? Kanske är det för sent då mamma dog 2011?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Bodelning görs inte i denna situationEn bodelning görs antingen i ett samboförhållande eller i ett äktenskap och då främst när ett sådant förhållande upphör antingen genom någons bortgång eller att man väljer att gå skilda vägar. Att göra en bodelning mellan dig och din pappa är därmed tyvärr inte möjligt då ni inte uppfyller dessa krav. Däremot hade det varit möjligt att göra en bodelning mellan dina föräldrar då din mamma gick bort för att utreda hur mycket som tillhörde din pappa och hur mycket han ärvde av henne. En sådan bodelning hade dock inte förändrat den situation som ni nu står inför, eftersom fastigheten ändå hade tillhört din pappa precis som den gör nu. Problemet är ju helt enkelt att du vill överta fastigheten utan att behöva betala så mycket skatt. Detta går tyvärr inte att lösa genom en bodelning. Köp eller gåvaDe enda två alternativen som jag kan tänka mig utöver att du ärver fastigheten vid din pappas bortgång är att du antingen köper fastigheten, precis som du har blivit rekommenderad, alternativt får den i gåva av honom. Om ni väljer att gå på gåvoalternativet kommer det dock ske en gåvobeskattning av fastigheten på ungefär 37 100 euro om man går utefter vad Vero skatts hemsida säger (finska skatteverket). Detta framgår av 18-19 a §§ i Finlands lag om skatt på arv och gåva. Det verkar därför som att det första förslaget där du väljer att köpa fastigheten blir mer förmånligt ur beskattningssynpunkt. AvslutningTyvärr kan jag inte se att en bodelning mellan er skulle kunna bli av, utan mitt råd är att istället gå på alternativet att köpa fastigheten och då betala stämpelskatt på 4 %.Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!Vänligen

Vem står för reseersättning om inte företaget gör det?

2019-09-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA |vem står för reseersättning om inte företaget gör det
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om företaget du är anställd av inte står för reseersättning är det en kostnad du får stå för själv. Reseersättning kan i ett sådant fall i vissa fall vara avdragsgill i deklarationen. Din fråga är väldigt kortfattat ställd, varför jag får be dig att återkomma med en mer specificerad fråga om du vill ha ett längre svar. Kortfattat kan dock nämnas att reglerna om reseavdrag finns i 12 kap. 5-17 § inkomstskattelagen (IL). Har du inte fått ersättning från arbetsgivaren och använt egen bil för tjänsteresor, har du exempel vis rätt till avdrag med 18,50 kronor per mil. Använder du egen förmånsbil och har betalat allt drivmedel själv, får du göra avdrag med 6,50 kronor per mil för diesel och 9,50 kronor per mil för annat drivmedel (12 kap. 5 § IL). Utgifter för parkering ingår inte i reseersättningen utan avdrag för detta beviljas separat.Vänligen,

Skattekonsekvenser vid gåva respektive försäljning av bostadsrätt

2020-03-11 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Jag behöver hjälp i en fråga avseende bostadsrätt. Jag äger 10% av en bostadsrätt och min mor äger resterande 90%. Priset vid förvärvet var 1,6 MSEK.Vi står inför att hon vill överlåta eller sälja sin del av bostadsrätten 90 % till mig.1. Om hon skulle överlåta 90% som en gåva så:a) skulle detta inte få några skattemässiga konsekvenser direkt i samband med överlåtelsetillfället eftersom ingen av oss har gjort någon vinst. Korrekt?b) om jag skulle sälja bostadsrätten vid senare tillfälle, ex. för 3,6 MSEK så skulle jag däremot behöva betala vinstskatt för hela beloppet. Korrekt?2. Om hon skulle sälja sina 90% till mig = 90% av förvärvat värde: 0.9*1600000= 1 440 000 SEK så:a) skulle hon inte behöva betala någon vinstskatt pga att ingen vinst är aktuell.b) om jag skulle sälja bostadsrätten vid senare tillfälle, ex. för 3,6 MSEK så skulle jag behöva betala vinstskatt för beloppet som är skillnaden mellan förvärvspris och försäljningspris: 3 600000-1 600 000= 2 000 000 SEK. Korrekt?Tack på förhand och tacksam för svar!
|Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer här nedan att redogöra för vilka skattemässiga konsekvenser som kan uppstå för det fall att din mor överlåter sin del som en gåva respektive om hon säljer sin del till dig. Avslutningsvis kommer jag ge lite information om hur vinstskatten räknas ut och lite råd kring vad som är bra att tänka på.Om din mor överlåter sin del av bostadsrätten som en gåvaDet stämmer precis som du säger att en gåva från din mor inte skulle innebära några skattemässiga konsekvenser direkt i samband med överlåtelsetillfället. Detta beror på att vi i Sverige inte har någon gåvoskatt, vilket följer av 8 kap 2 § Inkomstskattelagen. Det som istället händer är att du vid en eventuell försäljning i framtiden betalar vinstskatt för hela beloppet (44 kap 21 § Inkomstskattelagen). Enkelt kan det beskrivas som att du (gåvomottagaren) träder in i din mors (gåvogivaren) position. Detta eftersom din mor genom att ge bort sin del ju aldrig betalar någon vinstskatt. Om din mor istället säljer sin del av lägenheten till digFör det fall att din mor överlåter sina 90 procent av lägenheten till dig genom försäljning kommer hon inte att betala vinstskatt, så länge som hon säljer sin del för samma summa som hon betalade för delen vid förvärvet. Vinstskatten utgår nämligen bara på den vinst som gjorts på försäljningen, d v s skillnaden mellan förvärvspris och försäljningspris (=vinsten). Säljer din mor sin andel till dig för 1 440 000 kr kommer hon alltså inte att behöva betala någon vinstskatt.Din vinstskatt den dagen du säljer bostadsrättenOm du däremot vill sälja lägenheten i framtiden kommer du att betala vinstskatt, för det fall du säljer lägenheten med vinst. Vinstskatten ligger som jag nämnde ovan på 22 procent. Förenklat är summan du betalar vinstskatt på skillnaden mellan förvärvspris och försäljningspris, men det är inte riktigt så enkelt eftersom det faktiskt finns möjlighet att göra vissa avdrag. Exempelvis får du från vinsten dra av försäljningsutgifter, förbättringsutgifter och kapitaltillskott om du lämnat sådant till bostadsrättsföreningen.Exempelvis:Du säljer lägenheten för 3 600 000 kr och drar av inköpspriset på 1 600 000 kr. Du har då 2 000 000 kr i mellanskillnad. I samband med försäljningen har du anlitat en mäklare som tagit 55 000 kr för arbetet, samt haft vissa utgifter för homestyling (fotografering av bostaden, magasinering av möbler under visningen etc.) för 5 000 kr. Dessa kostnader räknas som försäljningsutgifter och får dras av från vinsten. Du har även haft vissa utgifter för förbättrande reparationer och underhåll på 30 000, som medfört att bostadsrätten är i bättre skick när du säljer den än när du förvärvade den. Dessa kostnader räknas som förbättringsutgifter och får dras av från vinsten. Under tiden du bott i lägenheten har du också lämnat kapitaltillskott på 10 000 till föreningen som varit avsedda att användas av föreningen för amortering av lån eller finansiering av ny-, till- eller ombyggnader. Även denna kostnad får dras av från vinsten.Det belopp du ska betala 22 procents vinstskatt på är då2 000 000 -55 000 (försäljningsutgift)-5000 (försäljningsutgift)-30 000 (förbättringsutgift)-10 000 (kapitaltillskott)= 1 900 000 kr.Ett starkt tips är alltså att du den dag du väl säljer bostaden noga undersöker vilka kostnader du kan få göra avdrag för, eftersom du genom avdragen kan minska det belopp du sedan ska betala vinstskatt på. Vilka avdrag du har rätt till kan du tar reda på antingen genom att kontakta skatteverket på deras skatteupplysning (0771-567 567) eller genom att läsa på deras hemsida (se här).Hoppas att du fått svar på dina frågor! Var det något som var oklart i mitt svar är du välkommen att maila mig på tora.odin@lawline.se. Annars får jag önska dig lycka till!Vänligen,

Betala skatt på begagnade möbler?

2020-01-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Om jag säljer möbler eftersom min familj blivit mindre måste jag då betala skatt?
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Om jag förstår din fråga rätt rör det sig om möbler som du och din familj har införskaffat tidigare för personligt bruk. Du/ni vill nu sälja dessa möbler eftersom ni kanske vill köpa nya eller bara vill ha bort dem, då kan man exempelvis använda Blocket. Behöver man då skatta för möbler som man redan skattat för när man köpte dem? Svaret är nej. Men om du säljer fler föremål och den totala vinsten överstiger 50 000 kr ska detta tas upp i inkomstdeklarationen. Mer om detta kan du läsa på skatteverkets hemsida:Att sälja något via internetVänligen,

Är det svartjobb att få betalt för mindre tjänster?

2019-11-19 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Ifall min kompis ber mig vakta hunden i en vecka mot betalning, är det brottsligt att tacka ja till det då? Räknas det som svartjobb eller är det okej att ta betalt för mindre tjänster man gör till vänner och familj?
|Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är inte brottsligt att ta betalt för mindre tjänster man gör vänner och familj. Däremot kan man behöva uppge det i sin deklaration. På skatteverkets hemsida kan man läsa om när man ska deklarera för mindre uppdrag och tjänster.Nästa år behöver man deklarera sina inkomster om man har tjänat mer än 19 670 kronor totalt under 2019. Tjänade du mindre än så behöver du inte deklarera. Betalning för små tjänster som att hundpassning är antagligen under detta belopp. Därför blir det istället avgörande om du också har ett annat jobb, och på så sätt totalt kommer över gränsen. Ifall du t ex går i skolan eller studerar och inte har något annat jobb behöver du inte deklarera så länge du tjänar mindre än 19 670 på hundpassningen och liknande tjänster. Hoppas du fick svar på din fråga!

Uttagbeskattning

2019-09-23 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej,Privatperson i ett aktiebolag äger 100% av aktierna. Har värdepapper i noterat bolag som ägs av aktiebolaget och min fråga är nu om man kan överlåta dessa aktier privat utan att det blir problem? Vad gäller?
Jakob Westling |Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga!Jag har tolkat din fråga som att du vill veta vilka sätt du kan överföra aktierna bolaget äger till ägaren. Det finns ett antal sätt som du kan överföra aktierna på. Den kanske tydligaste sättet är att bolaget säljer aktierna till ägaren för ett marknadsmässigt pris.På det viset skapas inga skattemässiga komplikationer, samt byter pengarna bara händer i formell mening då företaget endast har en ägare. Den andra metoden är att företaget ger iväg aktierna som en gåva.Då aktiveras dels värdeöverföringsreglerna i 17 kap ABL. Dessa regler existerar för att skydda företagets borgenärer och är därför ingen regel som ägaren kan bortse från. regeln som är avgörande för bedömningen är 17:3 ABL.17:3 lyder som följande: I 3 § En värdeöverföring får inte äga rum om det inte efter överföringen finns full täckning för bolagets bundna egna kapital. Beräkningen skall grunda sig på den senast fastställda balansräkningen med beaktande av ändringar i det bundna egna kapitalet som har skett efter balansdagen.Även om det inte finns något hinder enligt första stycket får bolaget genomföra en värdeöverföring till aktieägare eller annan endast om den framstår som försvarlig med hänsyn tillde krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, ochbolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Det betyder dels att företaget måste ha tillräckligt fritt kapital för att kunna göra överföringen. Utöver det krävs även att företagets generella hälsa är god nog för att en överföring ska kunna göras. Det är svårt för mig att svara på läget utan mer information. Det finns ytterligare en skattemässig effekt över det hela.I IL (inkomstlagen), finns det speciella regler för när företag överför tillgångar för privat bruk, som vi kan hitta i kap 22, s.k. uttagsbeskattning.Det betyder att om ägaren tillgodogör sig en tillgång från företaget, eller om företaget säljer tillgången för under marknadsvärdet, så aktiveras reglerna i kap 22 IL.Det innebär i praktiken att man i företagets skattedeklaration ska anse att tillgången sålts för marknadsmässiga priser, för att på det sättet få en korrekt skatt. Exempelvis om aktierna köptes för 100 kr och har ett marknadspris på 500.Om företaget då ger iväg aktierna för 0 kr, så ska man enligt kap 22 fortfarande se aktieöverföringen som att det sålts för 500, vilket ger en beskattningsbar inkomst på 400. Det är inte oöverkomligt att göra överföringen men många föredrar att behålla aktierna i företaget, då företagsbeskattningen är något mer skonsam för aktier än att hålla dom privat. Hoppas det besvarade frågan!