Hur sker beskattning vid överlåtelse av bostadsrätt genom bodelning och kan Skatteverkets beslut överklagas?

2021-03-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Min fd man och jag skilde oss 2020 och vi var överens om att jag skulle bo kvar i bostadsrätten och jag skulle köpa ut honom. Enligt det vi läst oss till räknade vi bort en framtida skatt från hans del och jag tog också över hans del av lånen på bostaden. Vi kontaktade bostadsrättsföreningens styrelse och förvaltarna och meddelade att min fd man inte längre skulle vara en del i föreningen. Vi fyllde i begärda uppgifter som vi skickade till dem bland annat den överenskommelse om summa för överlåtelsen som min fd och jag bestämt tillsammans. Trots att vi själva var överens måste nu min fd deklarera för vinsten. Jag trodde att den uppgörelse vi hade innebar att han inte skulle behöva redovisa något eller betala något mer utan att jag gör det den dag jag eventuellt säljer. Jag trodde att de uppgifterna enbart var för kännedom till föreningen, men jag kanske har fått något om bakfoten. Kan han överklaga på något vis?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skatt vid bodelning:

Enligt 8 kap. 2 § inkomstskattelagen (IL) är en bodelning är skattefri. Det ska alltså inte ske någon beskattning av bostaden när någon av er övertar bostaden genom bodelning. Däremot ska den make som övertar bostaden kompenseras för att hen förr eller senare ska betala kapitalvinstskatt på försäljningen. Den här framtida skatten kallas för latent skatteskuld. Ni har alltså tänkt helt rätt om överlåtelsen skett genom bodelning.

Har ni överlåtit bostadsrätten genom bodelning ska alltså din fd make inte beskattas för överlåtelsen. Jag rekommenderar att ni kontaktar Skatteverket och förklarar situationen. Om man inte är nöjd med Skatteverkets beslut kan man i första hand begära att Skatteverket omprövar det. Det gör man genom att skriva ett brev till det skattekontor som fattat beslutet. Man kan också i andra hand överklaga Skatteverkets beslut hos förvaltningsrätten. Överklagandet ska göras skriftligen och sändas till det skattekontor som fattat beslutet man vill överklaga. Du hittar blanketter för omprövning och överklagande på Skatteverkets hemsida.

Skatt utanför bodelning:

Om ni har överlåtit bostadsrätten utanför bodelningen räknas överlåtelsen antingen som en försäljning eller som en gåva. För att det ska vara fråga om gåva krävs att det rör sig om en frivillig förmögenhetsöverföring som görs med gåvoavsikt. Gåvan ska även vara benefik vilket innebär att ersättning inte ska utgå. Eftersom du har betalat ersättning för bostadsrätten samt övertagit lånen är överlåtelsen inte att se som en gåva.

Om överlåtelsen av bostadsrätten skett utanför bodelningen kommer alltså överlåtelsen att beskattas som försäljning. Din fd make måste då skatta för vinsten.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis ska din fd make inte beskattas för överlåtelsen av bostadsrätten om den skedde genom bodelning. Om överlåtelsen däremot skedde utanför bodelningen ska överlåtelsen beskattas som en vanlig försäljning.

Jag rekommenderar att ni först och främst hör av er till Skatteverket och försöker lösa problemet genom att förklara situationen. Om Skatteverket inte ändrar deklarationen kan ni ansöka om omprövning av beslutet genom att fylla i blanketten "Omprövning av beslut – begäran" som finns på Skatteverkets hemsida och skicka in till det skattekontor som fattat beslutet. Om Skatteverket inte ändrar beslutet kan ni slutligen gå vidare och överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Detta görs genom att fylla i blanketten "Överklagande" på Skatteverkets hemsida och skicka in till skattekontoret som fattat beslutet.

Har du fler frågor eller vill ha ytterligare hjälp med ditt ärende är du självklart varmt välkommen att höra av dig på nytt genom någon av våra tjänster! Du kan också nå mig direkt på elise.sohlberg@lawline.se. Jag rekommenderar dock att du, om du har ytterligare frågor, kontaktar Skatteverket för att få hjälp med din beskattning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (565)
2021-10-06 Kan man få skattetillägg och dömas för grovt bokföringsbrott eller utgör det dubbelbestraffning?
2021-10-01 Eftergivande av fordran
2021-09-12 Kan människors naturliga Co2 utsläpp beskattas?
2021-09-01 Är det en bra idé att sälja sin bostad till sitt aktiebolag?

Alla besvarade frågor (96436)