FrågaSKATTERÄTTÖvrigt28/01/2021

Kan jag överlåta aktier till min fru utan att drabbas av skatterättsliga effekter?

Jag äger 50% min kompanjon äger 50% av ett AB som äger en fastighet till 100%.

Nu önskar jag ge bort min andel på 50 % till min fru.

Kan jag göra det utan att drabbas av någon skatterätslig effekt eller större kostnad.

Min kompanjon godkänner naturligtvis överlåtelsen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inom aktiebolagsrätten gäller en grundläggande princip om fri överlåtbarhet, 4 kap. 7§ Aktiebolagslagen (ABL). Principen innebär att du fritt får överlåta dina aktier till den du önskar och det är upp till dig själv att välja de villkor du vill ställa för att avyttra dina aktier.

Principen om fri överlåtbarhet följer däremot av undantag. Detta blir relevant när bolagsordningen innehåller klausuler om samtyckeförbehåll (4 kap. 8§ ABL), förköpsförbehåll (4 kap. 18§ ABL) eller hembudsförbehåll (4 kap. 27§ ABL). I förevarande fall blir dessa inte relevanta att studera i och med att du angivit att din kompanjon godkänner överlåtelsen.

I ditt fall tänker jag att det bästa är om du ger bort aktierna genom gåva. I Sverige finns nämligen ingen gåvoskatt, se 8 kap. 2§ Inkomstskattelagen (IL). Mottagaren av gåvan, din fru, inträder istället i din skattemässiga situation, 44 kap. 21 § IL vilket innebär att om hon önskar sälja eller på annat sätt överlåta aktierna kan skatt behöva dras av.

En överlåtelse av aktier genom gåva kan enkelt göra genom en överföring av aktierna till din frus aktiekonto. Detta kan göras genom en begäran om överföring av den bank du tillhör och det är vanligt att bankerna har särskilda blanketter för detta. Ett annat alternativ för dig är att upprätta ett gåvobrev.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Jasmine El MallahRådgivare
Hittade du inte det du sökte?