Hur kort svarstid får Skatteverket använda?

2020-09-29 i SKATTERÄTT
FRÅGA
HejJag bor 100%av tiden i Sverige och betalar skatt här .Förra året sålde jag ett hus i England ,som jag ärvde av min mor och flyttade pengarna till Nordea i augusti 2019. För en vecka sen fick jag ett brev från Skattemyndigheterna att pengarna från försäljning räknas som inkomst och att jag måste lämna in en K5 blankett senast nu på fredag 25/9.Då har jag haft ca. en vecka att redovisa avdrag för reparationer jag har gjort på huset, reparationer som tog 5 år och kostade sammanlagt ca. en miljon kronor. Är det rimligt att skattemyndigheterna kan göra så?m v h
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tolkning av din fråga och tillämplig lag

Jag tolkar det som att du undrar om Skatteverket kan kräva in uppgifter med så pass kort varsel som en vecka. Reglerna som rör detta hittar vi främst i skatteförfarandelagen, men även inkomstskattelagen och skatteförfarandeförordningen.

Krav att lämna in uppgifter till Skatteverket

Av din fråga framgår att det är oklarheter kring din inkomstbeskattning. Skatteverket har rätt att begära in kontrolluppgifter för att att utreda om skatt eller avgift ska tas ut med stöd av inkomstskattelagen. (14 kap 1 § skatteförfarandelagen) En fysisk person (det vill säga en enskild människa, till skillnad från en juridisk person som kan vara tillexempel ett företag eller en förening) ska deklarera om den har inkomster från inkomstslaget kapital som överstiger 200 kr för ett beskattningsår (30 kap. 1 § tredje punkten skatteförfarandelagen) Till inkomstslaget kapital räknas inkomster på grund av innehav av tillgångar och skulder. (41 kap. 1 § inkomstskattelagen) Fastigheter räknas som kapital i den bemärkelsen. Om mer än 150 000 kr överförs från utlandet till en obegränsat skattskyldig kan Skatteverket också begära in en kontrolluppgift (23 kap 1 § skatteförfarandelagen) Man är obegränsat skattskyldig om man är bosatt i Sverige, om man stadigvarande vistas i Sverige eller om man har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § inkomstskattelagen)

Skatteverket kan genom ett föreläggande begära att en person fullgör sin uppgiftsskyldighet (37 kap. 2 § skatteförfarandelagen) eller lämnar in de uppgifter som behövs för att kunna kontrollera personens uppgiftsskyldighet. (37 kap. 6 § skatteförfarandelagen) Skatteverket har även en skyldighet att utreda ärenden. (40 kap. 1 § skatteförfarandelagen)

Svarstiden

Svarstiden på ett föreläggande ska "anpassas efter omständigheterna" i det enskilda fallet. Hänsyn ska därför tas till föreläggandets innehåll och omfattning. Om föreläggandet grundar sig i 37 kap. skatteförfarandelagen, vilket ditt borde göra, ska man alltid få minst 5 vardagar på sig att inkomma med uppgifterna. (8 kap. 1 § skatteförfarandeförordningen).

Sammanfattning

Du ska ha fått minst 5 vardagar på dig att skicka in de uppgifter som föreläggandet krävde. En bedömning ska även göras av Skatteverket om vad som är en lämplig mängd tid i förhållande till den mängd information som efterfrågas.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (556)
2021-05-30 När räknas jag som skattskyldig i Sverige på grund av väsentlig anknytning?
2021-05-22 Tidsfrist att överklaga felaktig skatt
2021-05-20 Näringsbetingade andelar
2021-04-30 Finns det några skatterättsliga för- eller nackdelar av att ett hus man ärver inte har några bolån?

Alla besvarade frågor (93065)