Aktiebolag eller enskild näringsverksamhet

2019-06-21 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej jag ska precis köpa fyra tomter som jag har tänkt att bygga hus på och sälja, då det är väldigt förvirrande med alla skatter och såklart vill jag betala så lite skatt som möjligt, min fråga är helt enkelt vad som vore bäst, att bygga dessa hus inom ett AB eller att bygga och sälja dom privat?Tack för att ni finns!
Isabelle Nordin |Hej och tack att du vänder dig till Lawline!Vad gäller förhållandet mellan de olika bolagsformerna är målet att alla former ska ha samma, eller i alla fall liknande skattemässiga konsekvenser. De bolagsformer som i ditt fall kommer att bli aktuella är som du har nämnt, enskild näringsverksamhet och aktiebolagsform.I skatterättsliga sammanhang är det viktigt att skilja på de tre olika inkomstslagen, tjänst, kapital och näringsverksamhet då dessa är hänförliga till olika händelser.Juridiska personer – beskattas enbart i inkomstslaget näringsverksamhet, skattesats 21,4%Fysiska personer – kan beskattas i näringsverksamhet, kapital eller tjänst- Näringsverksamhet och tjänst = förvärvsinkomster (varierande skattesats/progressiv beskattning utefter vad man tjänar, se nedan) - Kapital = kapitalskatt på 30% av vinstenAktiebolag:Reglerna kring aktiebolag kan i vissa fall ses som "enklare" än reglerna om enskild näringsverksamhet. I ett aktiebolag beskattas vinsten, år 2019 med 21,4% enligt 65 kap 10 § inkomstskattelagen (IL), detta är vad som kallas för bolagsskatten. Viktigt att poängtera är att procentsatsen 21,4 är en övergångsbestämmelse som inte direkt framgår av lagtext.Vad som nu har redogjorts är vinstskatten som ska betalas i själva bolaget. Skulle du som aktieägare vilja ta ut vinsten som utdelning kommer du som privatperson att beskattas för utdelningen i inkomstslaget kapital med 30% av vinsten enligt 65 kap 7 § IL.Sammanfattning aktiebolag:Bolagets vinst beskattas med 21,4% hos bolaget i inkomstslaget näringsverksamhet.Utdelning ur företaget beskattas 30% hos aktieägaren i inkomstslaget kapitalEnskild näringsverksamhet:Skulle du istället välja att bedriva din verksamhet som enskild näringsverksamhet, eller snarare som fysisk person är det andra regler som blir aktuella. För det första kommer överskottet av näringsverksamheten tillsammans med eventuell övrig lön/inkomst av tjänst att beskattas som förvärvsinkomst, trots att resultatet av näringsverksamheten beräknas separat.I och med att resultatet av näringsverksamheten tillsammans med inkomst av tjänst ska beskattas som förvärvsinkomst kommer du dels behöva betala kommunalskatt och dels betala eventuell statlig inkomstskatt, beroende på om förvärvsinkomsterna överstiger viss skiktgräns eller inte enligt 1 kap 3 § IL. Detta betyder att en enskild näringsverksamhet kan beskattas med en mycket högre procentsats än ett aktiebolag på grund av den progressiva beskattningen.Som tidigare nämnts är utgångspunkten i den svenska skatterätten att alla bolagsformer ska beskattas på liknande sätt. För att uppnå detta kan man därför i sin enskilda näringsverksamhet justera sitt resultat på olika sätt. Dessa justeringar görs bland annat genom så kallade räntefördelningar i 33 kap. IL, periodiseringsfonder i 30 kap IL och expansionsfonder i 34 kap IL (finns även fler justeringar och justeringar som även är tillämpliga i aktiebolag).Viktigas vad gäller dessa justeringar är att man kan "ändra sitt resultat". För att ge ett tydligare exempel ska jag gå in på expansionsfonden som också är den viktigaste justeringen för att uppnå ett liknade skattemässigt resultat som aktiebolag.Expansionsfond 34 kap IL:Vid överskott i enskild näringsverksamhet kan man välja att antingen behålla överskottet och skatta på det enligt den progressiva beskattningen som jag redogjort för ovan, eller kan man lägga in överskottet i en expansionsfond. Om man lägger in överskottet i en expansionsfond ska överskottet beskattas med 21,4%, samma som bolagsskatten enligt 65 kap 8 § IL. Av samma lagrum framgår att när du väl återför överskottet till näringsverksamheten ska 21,4% av minskningen av fonden avräknas från den slutliga skatten.Sammanfattning enskild näringsverksamhet:Överskottet av näringsverksamheten tillsammans med övrig lön/inkomst av tjänst = förvärvsinkomster som beskattas progressivt med kommunalskatt och statlig inkomstskatt.Expansionsfond för att uppnå liknade skattemässiga resultat som aktiebolag. 21,4% skatt på avsättningen till fonden som du får göra avdrag med på skatten när du återför överskottet till näringsverksamheten.Att tänka på:I ett aktiebolag kommer du som aktieägare att vara anställd. Viktigt att tänka på är därför att det kommer att tillkomma arbetsgivaravgifter och andra sociala avgifter.I en enskild näringsverksamhet kommer du inte att vara anställd varför andra avgifter finns för att uppnå samma skydd. Dessa är bla. egenavgifter m.m.Detta är ett komplicerat område men jag hoppas att du fick lite vägledning i din fråga!Med vänliga hälsningar,

Gymkort som förmån & Anstånd med deklaration

2019-05-31 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej Lawline!Om jag får ett gymkort av mitt företag ska detta räknas på min deklararion? Också vad gäller om jag är utomlands när jag ska deklarera?
Victor Strömwall |Hej!Vad gäller ditt gymkort eller friskvårdsersättning som det kallas i lagtext så regleras det i 11 kap 11 § Inkomstskattelagen. Paragrafen säger att personalvårdsförmåner ska inte tas upp till beskattning om det är av "mindre värde" (mer om det nedan) samt att det inte uppfyller några kriterier. Dessa är:Riktar sig inte till alla i personalenGår att byta mot kontant ersättningVad som menas med "mindre värde" är enligt skatteverket 5000 kr. Så länge summan för ditt gymkort är under denna summa samt inte uppfyller kriterierna ovan behöver du inte beskattas för detta.Är du utomlands när deklarationen skall in kan du ansöka om anstånd med att lämna in deklarationen via skatteverkets hemsida. Att föredra dock är att du skriver den innan du åker iväg om du har möjlighet eller att du deklarerar via internet där du är. Att ansöka om anstånd kan du göra via denna länk, eller via mina sidor på skatteverket.Hoppas det gav svar på din fråga!

Hur ska betalning ske till en privatperson som suttit barnvakt?

2019-05-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag behöver en barnvakt som passar min dotter en kväll när jag har en konsert i kyrkan där jag är anställd. Jag har hittat en skolelev som är 19 år. Kan jag betala henne fickpengar, är det lagligt?Hälsningar
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du anlitar en privatperson för att få hjälp med till exempel barnpassning gäller följande: Om du betalar ut mindre än 1000 kr under ett år, dvs högst 999 kr, till en privatperson så behöver du inte betala arbetsgivaravgifter eller göra skatteavdrag. Du behöver inte heller lämna kontrolluppgifter till Skatteverket.Det är upp till mottagaren, i detta fall barnvakten, att själv deklarera beloppet i sin inkomstdeklaration.Således behöver inte du göra något, under förutsättning att du betalar under 1000 kr/år till privatpersonen.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Hur deklarerar jag som delägare i ett aktiebolag?

2019-04-28 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har blivit delägare i ett aktiebolag. Detta skedde hösten 2018. Jag fick 5% som en gåva. Är anställd i bolaget. Hur deklarerar jag detta? Tack!
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Aktiebolag ska deklarera genom blanketten "Inkomsdeklaration 2". Länk till den hittar du här: https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/2002.4.39f16f103821c58f680006188.html.Om aktiebolaget är ett mindre bolag, ett så kallat fåmansföretag, och du äger kvalificerade andelar, ska du lämna en K10-bilaga tillsammans med din privata inkomstdeklaration. Länk till den bilagan hittar du här: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/2110.4.6efe6285127ab4f1d2580006605.html

Kan mitt företag köpa en fastighet och sedan hyra ut en del av fastigheten till som privatbostad?

2019-06-14 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Jag driver ett aktiebolag som är på jakt efter en lokal för kontorsplatser. Nu har jag hittat ett hus (en villa), med möjlighet för uthyrning då fastigheten är uppdelat som 2 lägenheter. Finns det något juridiskt som hindrar mitt aktiebolag från att köpa, alternativt starta ett dotterbolag och köpa fastigheten - hyra ut den ena delen som bostad och använda den andra delen i egen regi som kontor för 4 personer?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Nej, det finns egentligen inga hinder mot att du köper boendet genom ditt bolag och sedan hyr ut det till dig själv. Detta är inte särskilt ovanligt för ägare av framför allt fåmansföretag. Det får dock främst en del skattemässiga implikationer som kan vara bra att veta om.Du måste nämligen betala en marknadsmässig hyra till bolaget för upplåtelsen av lägenheten som privatbostad, s.k bostadsförmån. Om du inte betalar någon hyra, alternativt hyra under marknadsmässigt pris, kommer du att förmånsbeskattas för mellanskillnaden upp till den marknadsmässiga hyran. Förmånsbeskattningen sker i inkomstslaget tjänst om du arbetar i bolaget eller i inkomstslaget kapital om du "enbart" är ägare av bolaget (det räknas då som förtäckt utdelning).I bostadsförmånen ingår, förutom hyran, alla kostnader som är direkt hänförliga till boendet. Det innebär att även kostnader för uppvärmning, vatten, sopupphämtning etc räknas in. Alla de kostnader som betalas av bolaget och är hänförliga till boendet ("privata kostnader") ska alltså tas upp som bostadsförmån. Även andra kostnader som är rent privata som bolaget betalar behöver du också ta upp som förmån.Om det dessutom är så att du arbetar i bolaget så ska bolaget betala sociala avgifter på förmånens, eller förmånernas, värde.Bra att veta är också att lagfartskostnaden för företag är ganska mycket högre (4,25%) än för privatpersoner (1,5%).Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!

Vilka slags inkomster är skattefria?

2019-05-30 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Avser fråga med undantag från följande: arbetslön, ersättningar genom försäkringskassan och undantag från skatt vid intjänande av totalinkomst understigande 19670 kr/årVilka slags inkomster inte är skattepliktiga?Tack!
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar vilka slags inkomster som är skattefriaEftersom din fråga handlar om skatt blir inkomstskattelagen (IL) tillämplig. Vilka inkomster är skattefria?I 8 kap. IL beskrivs ett antal inkomster som är skattefria. Dessa inkluderar bland annat:- Förvärv genom arv, testamente, gåva eller bodelning, se 8 kap. 2 § IL- Vinster vid lotterier, kombinationsspel och vadhållning, se 8 kap. 3 § IL- Vissa stipendier, se 8 kap. 5 § IL- Barnbidrag, underhållsstöd, bostadsbidrag och bostadstillägg, se 8 kap. 9-10 §§ IL- Bistånd, se 8 kap. 11 § IL- Försäkringsersättningar, se 8 kap. 15 § ILDetta är alltså några av de vanligaste inkomsterna som alla är skattefria. Sedan finns det även ett antal inkomster som du inte behöver ta upp som lön och därmed inte heller skatta för i 11 kap. IL. Exempelvis vissa gåvor till anställda, under vissa värden, behöver inte tas upp, se 11 kap. 14 § IL. Hoppas du fått svar på din fråga! Ifall du har någon fråga kring någon specifik ersättning är du välkommen att höra av dig igen!Vänliga hälsningar

Näringssmittas privatägd veteranbil av bilförsäljningsverksamhet?

2019-05-26 i SKATTERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har varit bilhandlare i 45år och momspliktig givetvis.Min fråga är,om min fru har ägt en veteranbil i sju år och säljer den med hög vinst,kan den bilen bli momssmittad p.g.a. att hon är gift med en bilhandlare som är momspliktig?Eller räcker det med att hon deklarerar vinsten i vanlig ordning?Om hon har köpt bilen av mig vad gäller då??
Joar Lindén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga Vad är näringssmitta?Näringssmitta är det är det juridiskt brukade begreppet för den företeelse du beskriver. Begreppet angår den situation där en egendom som är privatägd i praktiken tillhör näringsverksamheten, varvid den beskattas för näringsverksamheten i syfte att hindra otillbörliga skatteupplägg. När råder näringssmitta?Det är rättsligt oklart i vilken omfattning näringssmitta gäller som en rättslig princip. Näringssmitta finns enbart reglerat angående lager i byggnadsrörelse, vilket inte är aktuellt i detta fall (se 27 kap. 4 § Inkomstskattelagen). Avseende lagertillgångar i annan verksamhet har näringssmitta dock i vissa fall ansetts föreligga (se exempelvis RÅ1980 Aa 141). Lagertillgång är sådan tillgång som innehas i verksamheten i syfte att omsättas, det vill säga det som utbjuds till försäljning. Något absolut grundprincip om näringssmitta torde dock saknas. I exempelvis RÅ 1981 Aa 126 ansågs en veteranbil vars ägare bedrev bilförsäljningsverksamhet inte omfattas av näringssmitta. Av betydelse var att försäljningsverksamheten inte angick veteranbilar, varför skälig grund saknades för att anse veteranbilen vara såld genom verksamheten. Är din bilförsäljningsverksamhet inte inriktad på veteranbilar är näringsverksamhet således sannolikt utesluten. En distinkt skillnad mellan RÅ 1981 Aa 126 och ditt fall är att det inte är du utan din hustru som äger bilen. Praxis ger inte direkt stöd för näringssmitta av egendom som tillhör annan än den som bedriver verksamheten. Om någon annan är ägare av bilen enbart i syfte att kringgå näringssmitta bör den privata tillgången ändock kunna hänföras till näringsverksamhet; detta i syfte att hindra otillbörliga skatteupplägg (jfr RÅ 2004 ref. 27 och principen om bedömning av rättshandling utifrån dess verkliga innebörd). Förutsatt att din verksamhet angår veteranbilar och det inte fanns något annat skäl för överlåtelsen till din hustru är det således möjligt att näringssmitta aktualiseras. SammanfattningNäringssmitta finns i detta fall inte reglerat utan baseras på uttalanden i äldre rättspraxis. Är egendomen inte att likställa med de lagertillgångar som finns i verksamheten är det inte aktuellt med näringssmittta. Veteranbilar torde inte jämställas vid "vanliga" bilar. Slutligen synes näringssmitta enbart aktualiseras om egendomen utifrån omständigheternas verkliga innebörd kan anses tillhöra samma person som bedriver näringsverksamheten. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänlig hälsning,

Vart betalar man skatt när man jobbar i Norge?

2019-04-24 i SKATTERÄTT
FRÅGA |hej lawlin!!!ja fick jobb i norgie så innan ja flytta till vem ska ja betala skatt norgie eller sverige????
Masis Vardanian |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Som jag förstått din fråga undrar du i vilket land du ska betala skatt. Huvudregeln är, enligt det nordiska skatteavtalet, att man ska betala skatt i det land där man utför sitt arbete. Alltså kan du bo i Sverige men jobba i Norge och då ska skatten betalas i Norge. Så länge du jobbar i Sverige ska du betala skatt i Sverige och när du börjar jobbet i Norge ska du betala skatt där.Dock finns det vissa undantag från huvudregeln, exempelvis som du har en offentlig tjänst, arbetar på ett flyg och om du bor i en svensk gränskommun och arbetar i en norsk gränskommun. Då betalas skatten i Sverige. Men av din fråga så antar jag att du kommer bo i Norge och jobba där, då blir dessa undantag inte aktuella. Du kan läsa mer om beskattning för arbete i Norge HÄR. Du kommer alltså börja betala skatt i Norge så fort du börjar arbeta där. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,