Räknas det som ett skattebrott att bolagsmän i ett enkelt bolag överför pengar i syfte att spela för dem?

2020-09-24 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Hej! Vi är ett gäng på 5 pers som spelar kuponger på svenska spel ihop. Det är jag som lägger kupongen och de övriga swishar mig. Räknas det som skattebrott? Det är mest små summor det handlar om, men kan det kan bli väldigt många gånger i månaden.
SVAR

Hej!

Ert gemensamma utövande bildar ett enkelt bolag

Med tanke på att ni verkar för ett gemensamt syfte och samarbetar, har ni ingått ett enkelt bolag. Detta kan tyckas märkligt, men bolagsformen kräver ingen särskild form utan bildas när två eller flera personer avtalar att utöva verksamhet utan att det förs in i handelsregistret. Bolaget har i sig ingen rättskapacitet, dvs. kan inte åta sig skulder eller andra förpliktelser (exv. ingå avtal), skyldigheterna avseende skulder åligger bolagsmännen, ni ansvarar således personligen. Vinster och förluster från spelandet ska fördelas lika, om inte någon framlagt mer pengar än andra eller om ni avtalat annan fördelning.

Företar ni er kringgående av skattelagstiftning, skattebrott?

Du undrar om det räknas som ett skattebrott att övriga bolagsmän swishar dig pengar för det gemensamma ändamålet. Jag svarar att det inte är ett brott under förutsättning att pengarna avser kupongspelandet. Angår pengarna egentligen t.ex. betalning för utfört arbete eller dylikt blir det mer problematiskt.

Hoppas du svar på din fråga!

Hälsningar,

Pontus Fridén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (547)
2021-02-27 Hur beskattas vite pga utträde av köpekontrakt
2021-02-27 Jag behöver hjälp med min deklaration, vart vänder jag mig då?
2021-02-26 Betalar jag skatt på det jag förvärvar genom bodelning?
2021-02-23 Fråga om skattskyldighet i Sverige vid utomlandsflytt

Alla besvarade frågor (89960)