Behöver jag ett gåvobrev när jag tar emot gåva från utlandet

2020-09-23 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Behöver jag ett gåvobrev för att ta emot en gåva från utlandet?Min mor har familj i Iran som har sålt ett hus och vill skicka ca 170 000 SEK till Sverige till mig och min bror.Sverige har ingen gåvoskatt men behöver jag ett gåvobrev eller räcker det om man berättar för sin bank att en stor summa pengar snart kommer in på kontot?Jag har hört att gåvor över 150 000 får skatteverket att göra en kontroll. Jag och min bror har bestämt oss för att hjälpa vår mor med lite grejer (bl.a. betala för att fixa hennes tänder) och sedan dela det som blir kvar mellan oss. Kan vi göra det hela smidigare och undvika skatteverket om familjen i Iran gör en överföring till mig och en till min bror (både överföringar 150 000 eller mindre)?
SVAR

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Till att börja med finns inget krav på gåvobrev när man tar emot gåvor från utlandet. Vanligtvis om man inväntar en större summa på kontot räcker det med att informera banken. Men det beror på hur stor summan är och från vilket land summan kommer. Som du skriver har Sverige ingen gåvoskatt, vilket betyder att du inte behöver skatta på dessa pengar i Sverige.

Skatteverket

I och med att summan i ditt fall överstiger 150 000 kr, har du en uppgiftsskyldighet enligt 23 kap. 1 § skatteförfarandelagen (SFL). Du behöver lämna uppgifter till Skatteverket om:

* betalningens belopp i använd valuta
* betalningsdatum
* valutakod
* vilket land som betalningen kommer från.

För uppgifter om betalningar från utlandet använder uppgiftslämnaren kontrolluppgiften "KU 80 – Betalning från utlandet" (SKV 2329).

Om familjen i Iran delar upp dessa 150 000 kr mellan dig och din bror, d.v.s att du får 75 000 kr på ditt konto och din bror 75 000 kr, behöver ni inte anmäla detta till Skatteverket. Detta med anledning av att utbetalningen är mindre än 150 000 kr per person. Det är alltså när den totala summan överstiger 150 000 kr per person som Skatteverket behöver meddelas.

Banken

Sveriges banker har strikta regler gällande insättningar där de kräver underlag på var pengarna kommer ifrån. Jag skulle därför rekommendera dig att du besöker din bank och informerar om att du inväntar en större summa på kontot och även visa upp underlag på var pengarna kommer ifrån. Exempel på underlag kan vara ett testamente, köpekontrakt etc.

Om du skulle vilja skriva ett gåvobrev är jag tveksam till om ett gåvobrev kan räknas som underlag, eftersom den egentligen inte visar var pengarna ursprungligen kommer ifrån.

Sammanfattning

Som jag nämnt ovanför behövs inget gåvobrev i ditt fall. Du har en uppgiftsskyldighet där du behöver lämna uppgifter till Skatteverket avseende summan. Jag hänvisar dig vidare till Skatteverket för vidare information kring vilken blankett du ska fylla i. Om familjen i Iran delar upp överföringen så att du exempelvis istället får 75 000 kr på ditt konto, har du inte uppgiftsskyldighet till Skatteverket.

När du informerar din bank om överföringen på summan från Iran till ditt konto, behöver du visa upp underlag på var pengarna ursprungligen kommer ifrån. Med tanke på att Iran hör till högrisk-länder har banken rätt att stoppa överföringen om de inte får något underlag. Min rekommendation är att du visar upp köpekontraktet till din bank. Därefter bör det inte vara några problem att få in pengarna på ditt konto.

Återkom gärna vid fundering, annars önskar jag dig lycka till!

Med vänlig hälsning,

Natasha Fathifard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (551)
2021-04-03 Behöver man skatta i Sverige på vinst i annat land?
2021-03-31 Måste man deklarera hos Skatteverket köp av fastighet i utlandet?
2021-03-29 Hur kan man anmäla svartjobb?
2021-03-29 Hur sker beskattning vid överlåtelse av bostadsrätt genom bodelning och kan Skatteverkets beslut överklagas?

Alla besvarade frågor (91439)