Vad gäller för pension m.m. om jag flyttar till Norge för att arbeta?

2021-01-20 i SKATTERÄTT
FRÅGA
Finns det något smart råd angående arbete?Bor i Sverige har en timanställning här som innebär en del inkomst i Sverige som jag naturligtvis skattar för.Jag har även en anställning i Norge som jag jobbar 14 dagar, därefter i Sverige 14 dagar så löper det på.Funderar på att flytta till Norge.Min fråga är angående deklarationer, vilket som är bäst bo i Sverige eller Norge, samt för framtida pensioner från båda länderna.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

I ditt fall är det väldigt svårt för mig att ge dig råd vad som är "bäst" för dig. Jag kommer däremot i det följande att lista en del generellt som eventuellt kan hjälpa dig att ta ställning till det. Som jag förstår det av din fråga funderar du på att flytta till Norge, du undrar däremot hur det fungerar för deklarationer, framtida pensioner m.m.

Om du flyttar till Norge för att arbeta kommer du istället att omfattas av Norges sociala trygghetssystem. I nuläget är det något oklart vilket lands regler du ska omfattas av. I normalfallet ska en person omfattas av det sociala trygghetssystemet i den stat personen arbetar, arbetslandets lag gäller. Den regeln går inte att tillämpa när en person normalt arbetar i flera länder. Huvudregeln för den som normalt arbetar som anställd i två eller flera medlemsstater är att personen ska vara omfattad av det sociala trygghetssystemet i det land där hen är bosatt om hen utför en väsentlig del av sitt arbete där. En anställd som arbetar i två eller flera medlemsländer ska informera den behöriga institutionen i bosättningslandet om att hen arbetar i två eller flera länder. Den behöriga institutionen ska fastställa vilket trygghetssystem hen ska omfattas av. Beslutet dokumenteras i ett A1-intyg. Det innebär att den som arbetar i två eller flera medlemsstater alltid ska kunna styrka sin försäkringstillhörighet genom att visa upp ett A1-intyg. Nu förstår jag det som att du däremot har för avsikt att eventuellt flytta helt till Norge; då kommer du helt enkelt att omfattas av det sociala trygghetssystemet i Norge. Flyttar du sedan tillbaka till Sverige omfattas du av det svenska.

Vad gäller skatter är skattetrycket något högre i Norge än i Sverige. Samtidigt är lönen ofta högre (räknat i kronor) men det är i regel dyrare att leva där. Jag kan således inte göra någon bedömning av om det är till din fördel eller ej att flytta till Norge utan det är en bedömning du får göra själv utifrån vilken anställning du får, hur dyrt ditt boende och leverne blir osv.

Du kan däremot ha rätt till pension om du har arbetat i Norge. Det är fullt möjligt att i framtiden få ut pension från både Norge och Sverige. Det norska pensionssystemet är uppdelat i tre delar; ålderspension från den norska socialförsäkringen (folketrygden), tjänstepension eller avtalspension från arbetsgivaren och privat pensionssparande. För att ha rätt till ålderspension från den norska socialförsäkringen måste du ha bott eller arbetat i Norge i minst tre år efter att du fyllt 16 år. Pensionen du har rätt till när du uppnår pensionsåldern beror också på vilka pensioner du har omfattats av under dina arbetsår. Alla arbetstagare, både inom offentlig och privat sektor, omfattas av ett tjänstepensionssystem. Om du arbetar i Norge kan du därför tjäna in tjänstepension under dina arbetsår. För att få reda på vilken typ av pensioner du omfattas av kan du kontrollera det med din arbetsgivare.

Om du på ålderns höst har arbetat i både Norge och Sverige innebär det att du har rätt att få ut pension från båda länderna. För att få ut din norska pension ansöker du om det tillsammans med din ansökan att få ut den svenska pensionen. Det ska dock uppmärksammas att det gäller annorlunda skatteregler för pension från Norge (vilket förvisso kan hinna förändras igen). Enligt nuvarande regler beskattas din norska pension i både Norge och Sverige, med avräkning av den skatt du betalat i Norge (du kommer helt enkelt att behöva skatta på mellanskillnaden då Norge har lägre skatt på pensioner).

Lycka till med eventuell flytt och arbete! Behöver du vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (553)
2021-04-30 Finns det några skatterättsliga för- eller nackdelar av att ett hus man ärver inte har några bolån?
2021-04-29 Var anmäler jag misstänkt skattefusk?
2021-04-03 Behöver man skatta i Sverige på vinst i annat land?
2021-03-31 Måste man deklarera hos Skatteverket köp av fastighet i utlandet?

Alla besvarade frågor (92024)