Fråga om skattskyldighet i Sverige vid utomlandsflytt

2021-02-23 i SKATTERÄTT
FRÅGA
10 årsregeln satt till 0 år!Om man vill sänka reavinstbeskattning på sina aktier (börs) och därför flyttar till ett land där 10 års regeln är satt till 0 år och man vid utflyttningen är begränsat skatteskyldig. När kan man teoretiskt flytta tillbaka till Sverige utan risk för skatteproblem från skatteverket? Vilka länder är mest fördelaktiga för detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om skatt regleras i inkomstskattelagen (IL).

Inom juridiken skiljer vi på obegränsat respektive begränsat skattskyldiga i Sverige. Nedan ska jag redogöra för skillnaden mellan dessa.

Obegränsat skattskyldig

Den som är obegränsat skattskyldig i Sverige är skattskyldig för alla inkomster i Sverige och från utlandet (3 kap. 8 § IL). Huvudregeln är att en svensk medborgare är obegränsat skattskyldig i Sverige. Man är vidare obegränsat skattskyldig i Sverige om man (1) är bosatt i Sverige, (2) om man stadigvarande vistas i Sverige eller (3) om man har en väsentlig anknytning till Sverige (3 kap. 3 § IL).

Om du skulle flytta till ett annat land kommer du inte längre vara bosatt i Sverige och du kommer inte heller stadigvarande vistas i Sverige. Frågan blir därmed om du ändå kommer att ha en väsentlig anknytning till Sverige så att du fortsatt är obegränsat skattskyldig i landet.

Väsentlig anknytning till Sverige

En person som tidigare varit bosatt i Sverige ska anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige om hen har en väsentlig anknytning hit (3 kap. 3 § IL). Den som aldrig varit obegränsat skattskyldig i Sverige kan inte under några förhållanden anses ha en väsentlig anknytning till Sverige.

Väsentlig anknytning infördes för att motverka skenbosättning utomlands. Omständigheter som ska beaktas vid bedömningen om någon har en väsentlig anknytning till Sverige är följande:

- om personen är svensk medborgare

- hur länge personen har varit bosatt i Sverige

- om personen inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort

- om personen har vistats utomlands för studier eller av hälsoskäl

- om personen har en bostad i Sverige som är inrättad för åretruntbruk

- om personen har sin familj i Sverige

- om personen bedriver näringsverksamhet i Sverige

- om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som, direkt eller indirekt, ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamheten här

- om personen har en fastighet här

- liknande förhållanden.

(3 kap. 7 § IL).

Det ska göras en samlad bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet. De anknytningsfaktorer som väger extra tungt enligt praxis är bostad, familj och ekonomiskt engagemang. Det kan räcka att en an anknytningspunkterna föreligger för att en person ska anses ha en väsentlig anknytning till Sverige.

Femårsregeln

En särskild bevisbörderegel gäller vid tillämpning av bestämmelsen om väsentlig anknytning (3 kap. 7 § andra stycket IL). Den som flyttar från Sverige måste under de första fem åren från utflytt visa att hen inte har en väsentlig anknytning till Sverige. Efter fem år övergår bevisbördan på Skatteverket som då måste visa att du har en sådan väsentlig anknytning till landet för att du ska vara obegränsat skattskyldig i Sverige.

Begränsat skattskyldig

Alla som inte är obegränsat skattskyldiga är begränsat skattskyldiga (3 kap. 17 § IL). De som är begränsat skattskyldiga är skattskyldiga för vissa inkomster (3 kap. 18 § IL).

Sammanfattningsvis

Om du bosätter dig utomlands blir frågan om du har en väsentlig anknytning till Sverige, om du har det kommer du fortsatt att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. En helhetsbedömning måste göras i varje enskilt fall. För att ha en fortsatt väsentlig anknytning till Sverige kvävs att du tidigare varit obegränsat skattskyldig i Sverige. Om du är begränsat skattskyldig och flyttar utomlands kommer din skattskyldighet till Sverige att upphöra.

Med vänlig hälsning,

Runa Hansson Bandelin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (571)
2021-11-27 Att medvetet vara folkbokförd på felaktig adress
2021-11-06 Är det tillåtet att uppge falska uppgifter till Skatteverket?
2021-11-01 Ska pengar från lån och penninggåvor tas upp till beskattning och deklareras hos Skatteverket?
2021-10-31 Kan en privatperson låna ut pengar som en bank?

Alla besvarade frågor (97337)