Hur kan jag ta mig ur ett lån om den andra låntagaren inte vill lösa lånet?

2020-04-30 i EKONOMI
FRÅGA |HejMin tjej kompis köpte en lägenhet men båda mitt namn och hennes namn står 50/50 på bolånet. Hur går det med bodelning? Jag betalar min del på banken varenda månad och renoveringen av lgh har vi också delat. Jag vill nu köpa egen lgn men min kompis vill inte ge mina pengar som jag har betalat på renoveringen och på banken. Frågan är, Hur kommer jag få tillbaka mina pengar?
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När två eller fler personer tar ett gemensamt lån hos en bank svarar de i huvudregel solidariskt för skulden (2 § 1 st skuldebrevslagen). Att låntagare svarar solidariskt för skulden innebär att banken kan kräva återbetalning av lånet av vilken låntagare de vill. Om den ena låntagaren betalar av hela lånet har denne regressrätt mot den andra låntagaren eller låntagarna (2 § 2 st skuldebrevslagen). Regressrätt innebär att den som betalat av lånet kan driva in skulden civilrättsligt av de övriga låntagarna. Detta genom att kräva låntagaren på skulden, ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden eller stämma personen i domstol. Detsamma gäller för renoveringskostnaderna. Om bostaden behöver säljas för att lösa lånet kan du ansöka om tvångsförsäljning. Möjligheten att tvinga fram en försäljning av bostad, så kallad tvångsförsäljning, regleras i Samäganderättslagen. Du kan ansöka hos tingsrätten om tvångsförsäljning när den den andra personen motsätter sig en ordinär försäljning (6 § samäganderättslagen). Det är därmed tingsrätten som du ska vända dig till för att ansöka om tvångsförsäljning.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Amortering och lån

2020-04-30 i EKONOMI
FRÅGA |Vi har hyrt ut vår möblerade bostadsrätt till ett av barnen som betalt driftkostnader och lån (amortering och 70 % av räntan).Vi köpte lägenheten då hen inte fick ta lån själv. Har hen rätt att få ut någon ersättning av den del amorteringen som hen betalt när hen flyttar? Vi har betalt all renovering som hen gjort i lägenheten, lägenheten går inte att säljas med vinst i dagsläget, då det är byggt mycket nytt och det blivit ett överskott av lägenheter på orten så vi avser att behålla den.
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Detta är inte en juridisk fråga men jag ska försöka svara på vad jag tycker är rimligt. Men det jag ska börja säga är att det beror på vad ni har avtalat sinsemellan innan. Jag kan tycka två olika saker i denna situation. Först om det var meningen att ni köpte lägenhet för att hen skulle bo där, för att hen sedan ska kunna ta över lånet när hen kan ta lån och att ni sedan säljer med vinst i framtiden kan jag absolut tycka att hen ska ha tillbaka de pengar som hen har amorterat, tekniskt sett har hen amorterat på ett lån som ni tagit men i sådana fall inte kommer få någon vinst av det hela. Så schysst som föräldrar är nog om ni sedan när ni säljer kan ge tillbaka de pengar som hen har betalat. Det andra tankesättet är att om ni tänkt det som att hyra i andra hand, då ska ändå en visst hyra tas ut varje månad för att ni ska ha råd att betala alla räkningar som är kopplade till bostaden. Om ni tänker på detta sett ska allt hen betalat ses som en hyra och inte något mer med den saken. Jag kan tycka att föräldrar alltid ska göra det bästa möjliga för sina barn och försöka hjälpa så mycket man kan, det kommer jag göra. Men vilket val som ni tycker är mest rimligt och schysst är dessvärre inte något som jag kan svara på. Ett exempel som man skulle kunna se det är att två personer är sambo och den ena personen äger lägenheter är det inte rimligt att betala amortering på ett lån som man inte kommer få avkastning för vid en eventuell vinst. Men absolut för alla kostnader som är rörliga, dvs ränta på lånet, vatten, el osv. Hoppas det löser sig!Vänligen,

Varför nekar banken mig BankID om jag har en förvaltare?

2020-04-29 i EKONOMI
FRÅGA |Varför ger inte banken mig BankID när jag har förvaltare
Sabrina |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Först och främst bör det poängteras att en bank inte har någon juridisk skyldighet att ge samtliga av sina kunder förmånen att ha BankID. Detta eftersom att BankID inte omfattas av EU-direktivet 2014/92/EU om tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, som säkerställer vardera EU-medborgares rätt till ett bankkonto med därtill grundläggande funktioner. Om du därutöver även är satt under förvaltarskap har du inte den rättshandlingsförmågan som krävs för att ingå avtal om BankID (se 11 kap. Föräldrarbalken). Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,

Vad är en räntefot?

2020-04-21 i EKONOMI
FRÅGA |hej! vad är en räntefot?
Isabelle Sewelén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En räntefot är detsamma som räntesats. Det vill säga räntefoten/räntesatsen är storleken på räntan; där räntesatsen kommer till uttryck i procent. Denna procentsats brukar avse en viss betalningsperiod eller tidsperiod: vanligen ett år. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen åter!Vänligen,

Avsluta gemensamt bankkonto

2020-04-30 i EKONOMI
FRÅGA |Enligt banken kan jag inte varken säga upp hela mitt bankkonto eller ens säga upp min rättighet till det kontot då det är delat med mitt ex. Exets underskrift krävs för båda modellerna. Nu är det så att exet aldrig kommer kunna ta sig till en bank eller ens ringa banken. Vilket betyder att jag är ihoplänkad med människan för evigt. Har det här bankförfarandet stöd i lagen som de säger? Finns det inget sätt att komma ur det?
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!När det kommer till gemensamma konton i banken behöver som oftast banken att man kommer in båda två och skriver på att kontot ska avslutas. Allt sådant står i de bankavtal som du skrivit under. Du får helt enkelt gå in till banken och fråga hur ni ska lösa detta. Det kan hända att de kan lösa problemet med att de skickar en blankett till henne om att avsluta konto. Om det inte finns några pengar kan jag tycka att banken borde kunna vara tillmötesgående och hjälpa er. Alternativt att ditt ex faktiskt får åka till banken. Alternativet är att bankkontot kommer finnas kvar i en tid framöver men kommer att tas bort efter den tid som det varit inaktivt. Gå till bankkontoret och prata med din bank!Vänligen,

Vad händer om banken backar från lånelöftet när jag redan har betalat handpenningen?

2020-04-30 i EKONOMI
FRÅGA |Hej,Jag fick ett löfte om en tillsvidareanställning. Jag hittade en bostadsrätt på den nya orten där mitt framtida jobb ligger. Jag skrev under ett köpekontrakt och betalade in handpenning på 70 000. Nu meddelar min chef att de har beslutat i organisationen att de inte får anställa på tillsvidare. Vad gör jag nu? Jag står med ett köpekontrakt där jag betalat handpenning men utan en tillsvidareanställning. Jag får inget lån från banken och jag kommer alltså att bli skadeståndsskyldig för att arbetsgivaren ändrade mitt kontrakt. Vore mycket tacksam för snabbt svar.Mvh,Orolig
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga är en fråga som är av ekonomisk karaktär, snarare än juridisk karaktär. Banken har all rätt att dra sig ur sitt löfte om lån i det fall du inte har en tillsvidareanställning då det antagligen varit villkorat. I och med att du redan har betalat handpenningen är du i regel skadeståndsskyldig gentemot säljaren. Min rekommendation är att du vänder dig till fler banker som möjligen kan bevilja dig ett lånelöfte trots avsaknad av tillsvidareanställning. Allt gott!

Belåna hus för att renovera - hur gör man?

2020-04-29 i EKONOMI
FRÅGA |Jag äger en villa själv. Lån 1100000kr. Värderat 2000000.Min sambo vill renovera huset men banken säger nej pga mina blanco lån jag har på 950000kr. Ganska mycket tyvärr! Har ni tips?Ska hon ta ett nytt lån för att renovera och sen baka in i huset samtidigt som vi skriver över henne eller blir det bara mer nej från banken med mer lån.
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du har vänt dig till Lawline. Din fråga har dessvärre en ekonomisk karaktär, snarare än en juridisk karaktär. Min rekommendation är att du vänder dig till banken för att på bästa sätt lösa situationen. Om ni därefter vill har hjälp med att upprätta skuldebrev, samboavtal eller dylikt är ni varmt välkomna att ta kontakt med oss igen. Lycka till! Med vänlig hälsning,

Har bank rätt att neka stiftelse att öppna konto?

2020-04-04 i EKONOMI
FRÅGA |Vi har bildat en stiftelse men varje bank vi ansöker om att öppna ett konto avslå vår ansökan. Vi får ingen förklaring bara att inte villiga att öppna konto hos dem. Vad kan man göra åt det?
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.EU-direktivet 2014/92/EU om tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, som gäller som svensk lag, berör rätten att öppna konton inom EU. Rätten innebär att konsumet har rätt att öppna bankkonto i valfri bank med tillgång till basala funktioner kopplade till bankontot. Däremot omfattar direktivet enbart konsumenter som enligt direktivet definieras som en fysisk person som handlar för ändamål som faller utanför hans eller hennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke (se art. 2.1 direktiv 2014/92/EU).Följaktligen innebär detta att stiftelser inte omfattas av direktivet vilket således innebär att banken inte har någon skyldighet att öppna ett bankkonto till er stiftelse. Jag rekommenderar er att försöka ta kontakt med bankerna igen angående varför ni inte har fått öppna ett konto samt vad ni kan göra för att förbättra era chanser. Notera att banken inte har någon juridisk skyldighet att besvara era frågor. Hoppas att ni har får svar på er fråga, annars är ni varmt välkomna att vända er till Lawline igen.Med vänlig hälsning,