Har jag som diabetiker rätt till ersättning?

2020-09-01 i EKONOMI
FRÅGA
Har jag som diabetiker rätt till ersättning?
SVAR

Hej!

Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du undrar om en diabetiker kan få ekonomisk ersättning. Du uppger dock inte vilken typ av ersättning du menar, du skriver inte heller vilken typ av diabetes du har.

Jag ska försöka att redogöra för flera olika typer av ersättningar och hoppas att du hittar den information nyttig!

Tandvårdsbidrag

Du som har en diabetes kan ha rätt till ett särskilt tandvårdsbidrag. Det är din tandläkare eller din tandhygienist som bedömer om du har rätt till bidraget. Ta kontakt med din tandläkare, tandhygienist eller läkare för att få reda på om du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag.

Det särskilda tandvårdsbidraget är ett komplement till det allmänna tandvårdsbidraget inom tandvården. Om du får särskilt tandvårdsbidrag har du också rätt till allmänt tandvårdsbidrag.

Det särskilda tandvårdsbidraget är 600 kronor per halvår och pengarna dras av på summan när du ska betala för ditt tandvårdsbesök. Senast 30 juni respektive 31 december varje år måste det särskilda tandvårdsbidraget användas.

Försäkringsersättning

Du kan också få en ersättning från din försäkringskassa. Försäkringsersättning varierar och beror på vilken försäkringsbolag du har samt sjukdomens svårighetsgrad. Kontakta dit försäkringsbolag för att få mer information.

Stiftelsebidrag

Det finns också olika stiftelser som delar ut bidrag till människor med diabetes som är i behov av ekonomiskt stöd. En av sådana stiftelsen är tex. Diabetesförbund.

Försörjningsstöd

Ifall diabetes försämrar din möjlighet att försörja sig själv har du rätt till bistånd. Försörjningsstöd kan omfatta kostnader för bl.a livsmedel, kläder och skor, hälsa och hygien, boende, arbetsresor. (4 kap. 3 § socialtjänstlagen) Det är socialnämnden i din kommun som bestämmer om du kan få försörjningsstöd och i vilken omfattning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du vidare funderingar, är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Orysia Sich
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (424)
2021-04-16 Varför ställer banken frågor om en transaktion jag vill göra?
2021-04-14 Kan Lawline hjälpa mig att lösa mina skulder?
2021-04-11 Kan min kreditgivare kräva information om mig och mina transaktioner?
2021-04-05 Kan svensk medborgare, som är bosatt i utlandet, öppna bankkonto i Sverige?

Alla besvarade frågor (91439)