Kan banken lämna ut uppgifter om en kund?

2020-04-04 i EKONOMI
FRÅGA |HejHur lång tid tar det för en jurist att få uppgifter från banken vad en person har i tillgångar?
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Först och främst är det viktigt att notera att banker arbetar under banksekretess (se 10 § lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse). Det innebär att det som huvudregel inte är tillåtet för banken att ge ut information om en kunds tillgångar i den aktuella banken. Undantag föreligger om om det finns fullmakt eller om informationen är del av ett juridiskt ärende. Hur lång tid det tar tills banken lämnar ut informationen är däremot inte en juridisk fråga. Det är helt beroende av hur mycket arbete banken har och hur ärendet prioriteras. Om ärendet har legat hos banken under en längre tid kan det vara en god idé att ta kontakt med den aktuella banken. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Kapitalförsäkring med insatt förmånstagare

2020-03-29 i EKONOMI
FRÅGA |Om jag sparar i en kapitalförsäkring med mina barn som förmånstagare och jag dör vad händer då ? Jag är gift och har två gemensamma barn med min man . Han har en son i ett tidigare äktenskap .
Mellin Sahin |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Närmare rättsregler om försäkringar regleras i försäkringsavtalslagen (FAL). Du undrar vad som kommer att ske med ett förmånstagarförordnande när du avlider. Vid dödsfall ingår en kapitalförsäkring inte i försäkringstagarens kvarlåtenskap om ett förmånstagarförordnande är insatt (14 kap. 7 § första stycket FAL). Det här innebär att en kapitalförsäkring med insatt förmånstagare inte kommer att ingå i dödsboet. Om du har angett dina barn som förmånstagare på kapitalförsäkringen, kommer kapitalet således att tillfalla dina barn när du avlider. Förmånstagarförordnandet kommer inte att ingå i arvskiftet och blir således inte föremål för arv (jfr 20 kap. 5 § andra stycket ÄB). I vissa fall kan emellertid ett förmånstagarförordnande som gäller för försäkringstagarens död komma att jämkas helt eller delvis. Denna jämkning aktualiseras när resultatet av förordnandet är oskäligt mot en make eller bröstarvinge. I denna bedömning ska skälet till förordnandet samt de ekonomiska förhållandena i fallet beaktas (14 kap. 7 § andra stycket FAL). Det här innebär således att om resultatet av ett förmånstagarförordnande är oskäligt, kan försäkringen helt eller delvis tillfalla en make eller bröstarvinge. Sammanfattningsvis, kommer kapitalet i försäkringen att betalas ut till dina barn när du avlider, under förutsättning att de är insatta som förmånstagare. Det är enbart i fall där förordnandet är oskäligt mot en make eller bröstarvinge som försäkringen kan jämkas. Utgångspunkten är emellertid att försäkringsbeloppet inte ska ingå i arvskiftet.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Varför ställer banken frågor om en transaktion?

2020-03-19 i EKONOMI
FRÅGA |Har banken rätt att fråga vad jag ska använda mina pengar till när jag tar ut dem från kontot?Jag skulle köpa en motorcykel på firma och tog från mitt sparkapital vilket var ett arv jag fått efter min far. När jag ville öka gränsen för swish för att kunna köpa motorcykeln frågade banken dels vad jag skulle köpa och också varifrån jag fått pengarna samt begära kvitto på det jag skulle köpa?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Varför ställer banken frågor av denna typ?Banken har en skyldighet att inhämta uppgifter från sina kunder i syfte för att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism (2 kap. 1 § första stycket penningtvättslagen). För dig som kund innebär detta att din bank ska utföra en viss identitetskontroll samt ställa frågor om affärens syfte och art. Uppnår inte banken en tillfredsställande nivå av kundkännedom kan de dessvärre inte utföra den transaktion som du önskar (3 kap. 1 § första stycket penningtvättslagen). Vid en första tanke verkar det vara konstigt att banken ställer frågor till dig som privatperson utifrån en lag som har syftet att motverka grova brott, alltså penningtvätt och finansiering av terrorbrott, som i de flesta fall härrör sig till större bolag eller föreningar. Banken anpassar sina frågor och kontrollåtgärder beroende på den risk som en kund kan antas utgöra. I vart fall kan det ändå ses som en rätt så ingripande åtgärd att man som kund på banken behöver dela med sig av sina ekonomiska förhållanden och om sitt planerade inköp. Detta är som tidigare nämnts inget som bankerna själv har bestämt om, utan samtliga banker har denna skyldighet enligt penningtvättslagen (1 kap. 1 § samt 1 kap. 2 § första stycket första punkten penningtvättslagen). Du är alltså skyldig till att uppge de uppgifter som banken har efterfrågat, annars har banken en rätt att avveckla dig som kund och avsluta dina konton, kort, krediter o.d. som du har hos dem. Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan.Med vänliga hälsningar,

Kan Lawlines juristbyrå hjälpa mig i detta ärende?

2020-01-31 i EKONOMI
FRÅGA |Hej! Letar efter en jurist i Stockholmsområdet som har erfarenhet med banker och rådgivning för privatpersoner. Har fått min konto och även BankID spärrad av banken efter oförklarade överföringar och misstanke om penningtvätt, vilket begränsar mig i att kunna göra 80% betalningar etc i vardagen. Problemet är att underlag de frågar gäller min ekonomi, lån och ursprung av medlem hos andra banker vilket jag tycker banken inte ska ifrågasätta och låta den andra banken sköta.
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lawline har en juristbyrå med drivna och erfarna jurister. Lawlines jurister har sitt säte i Stockholm men kan även ta möten via telefon eller Skype vid behov. Hur du kommer i kontakt med Lawlines juristbyrå samt bokar ett möte hittar du här. Varma lyckönskningar,

Pengar i annans namn?

2020-03-30 i EKONOMI
FRÅGA |Kan jag sätta in pengar o min systers namn
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. För att vi ska kunna hjälpa dig måste du ställa en konkret fråga. Återkom gärna med en mer utvecklad bakgrund och en frågeställning så hjälper vi dig!Med vänliga hälsningar,Michaela Iosifidou

Fråga om Lawlines priser

2020-03-25 i EKONOMI
FRÅGA |Hej jag är inte med i facket, skulle behöva juridisk rådgivning/hjälp att förhandla avgångsvederlag. Hur debiterar ni och vad kostar det? Mvh
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline för juridisk rådgivning!Vi debiterar 2 000 kr ink. moms. per timme (2019). För vissa typer av uppdrag, till exempel upprättande av avtal eller kravbrev, kan vi ofta erbjuda fast pris. Fråga gärna om fast pris vid din första kontakt så får du mer information. För att komma i kontakt med oss klickar du här Jag hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen! Vänligen,

Vem kan vara medlåntagare eller gå i borgen?

2020-03-02 i EKONOMI
FRÅGA |Hej, Jag vill ta lån till en lägenhet men har precis avslutat mina studier och kommer troligtvis inte få lån utan borgensman. Min tilltänkta borgensman är svensk men inte skriven i Sverige utan utskriven på grund av jobb utomlands, kan hen ändå vara min borgensman? (förutsatt att hen uppfyller alla övriga krav för borgensman som inkomst och inga/få betalningsanmärkningar)Tack!
Sabrina Curan |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Detta är en fråga av ekonomisk karaktär. Detta eftersom att vem som får vara borgensman, eller i detta fall mer specifikt en medlåntagare, regleras inte genom lag. Detta innebär att banken har rätt att bestämma helt själva huruvida lån kan beviljas till denna person eller inte, eftersom det inte finns någon rättslig reglering att beakta. Min rekommendation är att du vänder dig till din bank. Hoppas svaret varit till er hjälp, annars är ni varmt välkomna att höra av er till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning,

Vem ska man vända sig till för att få ut invaliditetsersättning?

2020-01-31 i EKONOMI
FRÅGA |Försäkringsärende skadaHej,Jag har en fråga. För fyra år sedan skadade jag mig i en crossolycka där jag bröt nacken och är sedan dess förlamad från bröstet och ner samt har nedsatt funktion i armar och händer. I och med min skada så har jag rätt att ta ut en försäkring för min invaliditet. En skadeanmälan är gjord redan för fyra år sedan då jag skadade mig och hamnade på sjukhus. Men jag vet inte hur jag ska göra för att kunna ta mitt ärende vidare för att kunna få ut försäkringen och behöver därför råd om hur jag går tillväga. Hur ser processen ut för att fullfölja anmälan samt kunna få ut pengar på försäkringen? Vem ska man vända sig till, tex försäkringsbolaget eller försäkringskassan? Behöver jag ta hjälp av en jurist för att kunna få igenom försäkringsanmälan etc.Tack på förhand!
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du har någon typ av försäkring som ger dig rätt till invaliditetsersättning. Vem bör du vända dig till?Om det är så att du har en privat försäkring hos ett försäkringsbolag är det de du bör vända dig till. För att ha rätt till invaliditetsersättning brukar det krävas att man har någon typ av olycksfallsförsäkring. Du bör alltså vända dig till ditt försäkringsbolag nu och säga att du begär ersättning för din invaliditet. Försäkringsbolaget kommer behöva bestämma din invaliditetsgrad. Detta innebär att du nog behöver undersökas av en läkare som kan bedöma din invaliditetsgrad. Allt detta beror dock på hur försäkringsbolaget vill gå tillväga så du bör höra av dig till de och fråga vad du ska göra nu för att få ut din invaliditetsersättning.Mina rådJag rekommenderar att du hör av dig till ditt försäkringsbolag och meddelar att du skadade dig för fyra år sedan och vill ha ersättning för din invaliditet. Sedan kommer försäkringsbolaget antagligen hänvisa dig till en läkare som ska undersöka dig, för att bedöma hur mycket ersättning du har rätt till. Processen borde inte vara så komplicerad och försäkringsbolaget bör hjälpa dig med vad du ska göra. Skulle det vara så att försäkringsbolaget inte vill betala ut någon ersättning till dig eller andra problem skulle uppstå kan det vara bra att rådgöra med en jurist. Som utgångspunkt borde det dock inte vara några problem för dig att själv begära ut försäkringsersättning. Ifall du skulle ha ytterligare frågor eller funderingar är det bara att höra av dig till mig på axel.bellander@lawline.se. Vänliga hälsningar