Utmätning utomlands (Thailand)

2020-05-31 i EKONOMI
FRÅGA
Kan kronofogden frysa samt utmäta pengar på thailändsk bank? Har skatte samt skadestånds utmätning i Sverige men bor halvårsvis i Thailand
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Utgångspunkten är att Kronofogdemyndighetens behörighet är begränsad till Sverige och att de därför inte kan vidta några åtgärder utomlands.

Det finns undantag från detta där det största är att EU har ett gemensamt system för betalningsförelägganden men det bli inte relevant i ditt fall. För länder utanför EU regleras frågan från fall till fall genom avtal mellan staterna alternativt genom s.k. folkrätt (dvs oreglerade internationella lagar).

Sverige har inget avtal med Thailand och inte heller folkrätten blir aktuell i detta fall. Anledningen till att folkrätten inte blir aktuell är att den bygger på en reciprocitet-princip vilket innebär att båda länder måste erkänna varandras exekutionstitlar (det rättsliga dokument som gör kronofogden behörig att utmäta). Sverige godkänner generellt sett inte andra länder exekutionstitlar vilket alltså innebär att andra generellt sett inte godkänner Sveriges. Du kan läsa om detaljerna kring detta i kronofogdens egna handbok som länkas nedan.

För att göra ett långt svar kort: Nej kronofogden kan inte frysa eller utmäta pengarna du har på en Thailändsk bank.

Tack igen för att du vände dig till Lawline, du är självklart välkommen att ställa ytterligare frågor.

Länk till handboken: https://www.kronofogden.se/download/18.4e9b8f561559c4313de910/1467641253478/handbok_internationell_verkstallighet.pdf

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (440)
2021-06-17 Vad händer om skatteverket gör en utbetalning till ett avslutat konto?
2021-05-31 Kan min kompis behålla mina pengar?
2021-05-31 Bör man köpa en lägenhet om föreningen saknar årsredovisning?
2021-05-30 Vilken rätt har banker att ställa frågor om min ekonomiska aktivitet?

Alla besvarade frågor (93218)