Kan bank neka transaktion trots att kund har bevis för att pengarna inte härrör från brottslig verksamhet?

2020-06-13 i EKONOMI
FRÅGA
Hej, om jag har ett arv som är en lägenhet som har sålts (i Afrika) och pengarna satts in i ett bankkonto (I Afrika) men banken/landet (i Afrika) kräver att man omvandlar den valutan till dollar (USD eller Euro) för att man ska få/kunna skicka pengarna till bankkontot i Sverige - kan jag skicka pengarna i omgångar till bankkontot i Sverige utan att banken i Sverige lagstadgat kan hindra mottagningen ifall man har samtliga underlag på försäljningen? Dvs. kan man skicka motsvarande 300,000 SEK tre gånger istället 1,000,000 SEK en gång (med underlag som visar att lägenheten sålts för motsvarande 1,000,000 SEK) pga det inte finns tillräckligt mycket dollar (USD) i landet (i Afrika) för att omvandla hela beloppet på en gång?
SVAR

Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan är om din bank kan neka dig insättning från utlandet, trots att du har underlag som bevisar pengarnas härkomst. Detta är en fråga som regleras främst av Penningtvättslagen.

Vad innebär penningtvättslagen?

Penningtvättslagen är en lag från år 2017 som är baserad på EU:s fjärde penningtvättsdirektiv. Lagens syfte är att anpassa den svenska lagstiftningen till EU:s regelverk. Lagen ställer höga krav på banken att inhämta uppgifter från sina kunder. KYC - Know your customer - ska vara en del av arbetet att motverka penningtvätt samt finansiering av terrorism.

Penningtvätt definieras som tillgångar, såväl pengar som annan egendom, som härrör från brott alternativt brottslig verksamhet (1 kap. 6 § penningtvättslagen). Finansiering av terrorism definieras som insamling, tillhandahållande eller mottagande av såväl pengar som annan egendom där syftet är att egendomen ska användas till terrorism eller med vetskap om att den är avsedd att användas till terrorism (1 kap. 7 § penningtvättslagen).

Varför vill banken inhämta information om denna transaktion?

Bankerna har idag enligt penningtvättslagen krav på att inhämta uppgifter om hur de produkter och tjänster som banken tillhandahåller kan utnyttjas för penningtvätt alternativt finansiering av terrorsim samt hur omfattande risken är för det förutnämnda (2 kap. 1 § 1 st penningtvättslagen). Även geografiska riskfaktorer ska tas i beaktande (2 kap. 1 § 2 st penningtvättslagen). Därav är utlandsbetalningar, inkomster från utlandet samt utlandsvistelser av särskilt intresse för banken. Banken har en skyldighet att ha god kunskap om hur deras kunder använder bankens tjänster och produkter för att förhindra brottslig verksamhet. Den information som inhämtas om och av kunden behandlas konfidentiellt och omfattas givetvis av banksekretess.

Vad innebär detta för dig?

Av det ovan anförda kan det konstateras att bankerna idag har högt ställda krav i arbetet mot penningtvätt och terrorism. Det innebär att banken inte har någon juridisk skyldighet att möjliggöra för dig att motta eller skicka pengar från och till utlandet. Det är också viktigt att notera att banken inte är skyldig att släppa fram utlandsbetalningen, även om du kan bevisa att pengarna inte härrör från brott eller kommer att användas till brott.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (430)
2021-05-06 Vad räknas som stadigvarande inkomst?
2021-05-03 Har banken rätt att spärra konto vid misstanke om penningtvätt?
2021-04-30 Kan man starta enskild firma trots skulder hos Kronofogden?
2021-04-30 Nekad att öppna konto hos bank

Alla besvarade frågor (92043)