Bedömning av läkare efter hundbett

2019-03-06 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Blivit biten av en hund och har ett ärr på ena vaden. Det är tydligt framträdande fortfarande efter tio månader. Motparten begär en bedömning av läkare. Hur gör jag nu?
Emilia Skantsi Flood |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag vore dig skulle jag börja med att kontakta mitt försäkringsbolag. Sen vet jag inte om du uppsökte en läkare i samband med att du blev biten av hunden eller inte men om du gjorde det bör du begära ett utdrag ur din journal. Journalen kan du hitta genom att logga in på 1177 vårdguiden. Om du ännu inte besökt läkare bör du göra det nu. Det går alldeles utmärkt att boka en tid på den vårdcentral där du är skriven. I vilket fall som helst kommer du behöva ett läkarintyg om du ska ha möjlighet att få försäkringsersättning eller skadestånd. Vänlig hälsning

Vårdslös fastighetsägares skadeståndsskyldighet

2019-02-21 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vad är lagrummet för när en fastighetsägare är vårdslös och därigenom blir skadeståndsskyldig?
Azra Delkic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Lagrummet som du är ute efter är 5 Kap. 1 § Skadeståndslagen. Har fastighetsägaren varit vårdslös och därmed är skadeståndsskyldig faller detta in under5 Kap 1 § Skadeståndslagen För att få ersättning krävs det att en fastighetsägare har varit vårdslös eller oansvarig. Det är den skadelidande som bär bevisbördan för att visa att fastighetsägaren har varit vårdslös eller oansvarig och därigenom orsakat skadan. Har fastighetsägaren varit vårdslös och därmed är skadeståndsskyldig regleras detta i 5 Kap 1 § Skadeståndslagen. Det innebär att den skadelidande ska få ersättning för de skäligs kostnaderna som uppkommit med anledning av skadan. Skadeståndet omfattar ersättning för sjukvårdskostnader och andra kostnader för den skadelidandeinkomstförlustpsykiskt och fysiskt lidande av övergående natur (sveda och värk), eller av bestående art ( lyte och men) samt särskilda olägenheter till följd av skadanErsättningarna är skattefria enligt 8 Kap 15 § Inkomstskattelagen.

Är det ett brott att förstöra någons saker?

2019-01-26 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |HejJag och min pojkvän flyttade ihop i en liten lgh 2015. Men många av mina saker fick inte varken plats i lgh eller i vårt förråd. Hans mamma är en sk storsamlare och hans föräldrar hade två stora containrar på en del av sin tomt som dem lagrar allt i som de inte får plats med i varken stallet eller i huset. Då fick jag tillfälligt ställa mina saker längst ut vid dörrarna i en av containrarna för att lättåtkomligt kunna hämta det så fort vi ordnat plats. När vi skulle hämta mina saker får vi reda på att dem hyrt en stor container till. Och flyttat en del grejer från de andra containrarna in i den nya. Det är bara det att dem tagit mina saker och tryckt in det bland allt hennes mögliga och länge sparade saker, längst in i nån av containrarna. För dem minns inte i vilken dem ställt mina saker i. Vi var ute för att hämta det ett par ggr. Men det är som att hitta en nål i en höstack. Och den möjliga lukten och allt man måste gå igenom för att ens hitta mina saker. Till sist hittade jag ett par lådor, med plagg och skor och några gamla minnen från mina barn och foton. Mycket av det var fuktskadat och gick inte att rädda. Men det jag mest vill ha, som jag har alla mina käraste minnen från mina tre barn, och mitt förflutet är i en korg jag hade ställt undan där. Den har jag inte hittat och befarar att allt i den är skadat och förstört. Innehållet i den korgen är hela mitt förflutna och betyder oerhört mycket för mej. Hans föräldrar tar inget ansvar. Gör dem något brott?
Natalie van den Broek |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kan snabbt konstatera att dem inte begått något brott. Att låsa in någons saker kan utgöra brott, förutsatt att det inte var lovligt = utan samtycke. Men i detta fallet har du samtyckt till att dem förvarar dina saker. Det är däremot väldigt tråkigt att dem bytt plats och att dessa saker då skadats, men det räcker inte för att hävda att ett brott begåtts. Däremot innebär inte det att det automatiskt inte går att kräva dem på ansvar för den skada som uppstått. Utöver straffrättsliga regler (såsom vad som utgör brott) finns även civilrättsliga regler (såsom t.ex skadestånd). Skadestånd, en form av ersättning, kan krävas bl.a. för sakskador. Bedömning av sakskada. Enligt skadeståndslagen blir man bara skadeståndsskyldig för sakskador om skadan uppkommer på grund av uppsåt eller vårdslöshet, (2 kap. 1 § Skadeståndlagen). Man kan alltså inte bli skyldig att betala skadestånd för en skada som beror på en ren olyckshändelse. Det kan ibland vara svårt att avgöra om en skada uppstått på grund av olyckshändelse eller vållande. När sådana fall kommer upp i domstol gör rätten vanligtvis en så kallad "fri culpabedömning". Det innebär att domstolen gör en sammantagen bedömning av vilken risk för skada som fanns i den aktuella situationen, omfattningen av risken, möjligheten att förebygga skadan och personens (som vållat skadan) möjlighet att inse risken för skada. På så vis kommer man fram till om man tycker att personen vållat skadan eller ej.I det här fallet verkar det inte varit med uppsåt att förstöra dina saker. Däremot går det att diskutera om de agerat vårdslöst. Om alla deras saker är mögliga så är risken väldigt stor att dina även skulle skadats. Det går att förebygga mögel och fuktskador. Det man får diskutera är huruvida din pojkväns föräldrar insett risken av att dina möbler skulle skadats. Om dessa omständigheter uppfylls kan du ha rätt till ersättning för skadorna på dina saker. I ditt fall kan det vara svårt att få ut mycket ersättning om det mesta är av obetydligt värde (pengar) men av stort emotionellt värde. Ofta är det sakerna av emotionellt värde vi värderar högst men dessvärre syftar skadestånd till att täcka det reella värdet av saken. Det går inte att värdera ett emotionellt värde. Mitt råd till digJag beklagar förlusten av dina saker. Det finns inga straffrättsliga konsekvenser att åberopa i detta fall men som nämnt finns det en möjlighet att kräva ersättning i form av skadestånd för sakskada om de förutsättningarna ovan uppfylls. (det är en bedömning jag inte kan göra utifrån de omständigheterna som frågan innehåller, men en domstol kan självfallet avgöra det). När man kräver skadestånd av en annan person ingår man i en tvist. Du får skicka en stämningansökan där du begär ersättning för dina saker och om din pojkväns föräldrar nekar så kommer slutligen tingsrätten avgöra tvisten. Lycka till!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Kan ett bolag ställa krav på att lämna in skadad sak för rätt till full ersättning?

2019-01-20 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag var med om en fallolycka i ett parkeringshus som orsakades på grund av att en trasig metallist stack rakt upp från golvet. Fallet orsakade skador på mina byxor. Jag har varit i kontakt med parkeringsbolaget som äger parkeringshuset och de har gått med på att ersätta mina byxor. För att jag skulle få full ersättning för mina byxor kräver de att jag ska lämna in dem. Om jag istället väljer att behålla mina byxor kommer jag enbart få 60% av inköpspriset. Enligt deras chef har de juridisk rätt att ställa detta som krav för att ge mig full ersättning. Jag har försökt hitta var detta krav står någonstans, men har inte lyckats. Har de rätt att kräva detta?
Henrik Österström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huruvida parkeringsbolaget har rätt att kräva att du lämnar in dina byxor för full ersättning beror på omständigheterna. Skadeståndslagen (SkL) reglerar rätt till ersättning i utomobligatoriska fall (när det inte föreligger ett avtal/kontrakt mellan parterna, se 1 kap. 1 § SkL). I skadeståndståndslagen finns inget krav på att lämna in den skadade saken, utan det räcker med att du kan bevisa skadan (2 kap. 1 § SkL). Du har rätt till ersättning för byxornas värde, följdkostnader på grund av skadan och eventuell inkomstförlust (5 kap, 7 § SkL). Det föreligger ytterligare en mängd omständigheter som måste vara uppfyllda för att en skada ska vara ersättningsgill enligt skadeståndslagen som jag inte kommer gå in närmre på eftersom det ligger utanför frågeställningen.Om du står i en avtalsrelations med parkeringsbolaget är det i stället så att det är avtalet som i först hand reglerar vad som gäller för rätt till ersättning. Denna information borde i så fall hänvisas till på ett eventuellt kvitto. Förmodligen finns den i så fall tillgänglig via deras hemsida. I annat fall kontakta dem och kräv att få se vad som gäller enligt avtalet.SammanfattningsvisSkadeståndslagen ställer inte upp något krav på att en skadad sak ska lämnas in för rätt till full ersättning. Däremot om ni står i en avtalsrelation är det i första hand avtalet som reglerar vad som gäller för rätt till ersättning.Hoppas mitt svar har varit behjälpligt och lycka till!Med vänliga hälsningar

Skadestånd på grund av felaktig vård

2019-02-27 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Var uppe på min vårdcentral och skulle göra nageltrång operation! 5 månader senare så fick jag åka upp igen efter felaktig behandling som ledde till komplikationer! Nu har det gått ytterligare 5 månader och det har blivit värre komplikationer! Har även ärr på andra stortån och nagelbit som växer upp istället för rakt pga 6-8 felaktiga behandlingar! Min fråga är om jag kan fylla i någon skadeanmälan och begära skadestånd !Mvh
Lovisa Sidén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om man har skadats i offentlig vård eller i privat vård som har avtal med offentlig vårdgivare, kan man ha rätt till ersättning genom Patientskadelagen. I så fall ska man vända sig till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Patientförsäkringen LÖF). Enligt LÖF måste patienten lidit av en patientskada. En patientskada är enligt patientskadeslagen när en patient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om rätt åtgärder hade utförts vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Huruvida du har rätt till ersättning är svårt för mig att avgöra då jag inte har alla detaljer och inte den kunskap som krävs. Utifrån den information du har gett låter det dock som att du skulle kunna ha möjlighet till ersättning, eftersom du har fått ett ärr. Du kan gör en anmälan om skada, på https://lof.se/patient/anmalan/innan-skadeanmalan/ . Sedan får LÖF utreda om de anser att din skada uppfyller förutsättningarna för att kunna få skadestånd. Hoppas du blir nöjd med svaret på din fråga!Med vänlig hälsning

Ersättning för trasig kamera

2019-02-07 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej jag lånade ut en kamera till min kompis och det visade sig att han tappade den och den gick sönder kan jag kräva att han betalar eller finns det någon försäkring som täcker eventuellt kan täcka den skadan.
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad tråkigt att din kamera har gått sönder. Jag kommer börja med att svara om dina möjligheter att kräva pengar av din kompis och sen om det går att få ersättning genom en försäkring.Krav på ersättningJag tolkar det som att din vän hade sönder kameran på grund av en olyckshändelse, dvs. att det inte var hans avsikt att den skulle gå sönder. Om din vän har varit vårdslös kan det vara möjligt att begära skadestånd, 2 kap. 1 § skadeståndslagen. För att avgöra om hans agerande har varit vårdslös undersöker man ifall det avvek från vad man kan säga är normal användning en kamera. Vidare behöver vårdslösheten vara orsaken till skadan och vara en påräknelig och förutsebar sådan. Då jag inte vet om omständigheterna är det svårt att säga hur det skulle kunna gå med ett skadeståndskrav. I slutändan blir det domstolen som fastställer ett eventuellt skadestånd om din kompis inte vill ersätta kameran och du vill ha ett skadestånd.Ersättning genom en försäkringDet är svårt att säga ifall du kan få ersättning genom en försäkring. Om du har en specifik försäkring till kameran, som en drulle-/allriskförsäkring, borde det vara möjligt. Du kan även höra med din vän och be honom kolla ifall det går på hans ansvarsförsäkring genom hemförsäkringen. Jag hoppas du har fått svar på dina frågor! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar över något annat.med vänlig hälsning

Vad ska man göra när någon påstår att man har förstört något och ska betala?

2019-01-22 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vaktade bekants bostadsrätt i somras då han reste utomlands. Det som sas var att jag skulle vara kattvakt och bo i och nyttja lägenheten en månad. Vi diskuterade aldrig några detaljer om avtal och skyldigheter och skrev heller inget kontrakt. Månaden efter jag bott där så vaktade en av mina vänner katterna och lägenheten, totalt i en månad, under samma förutsättningar som jag hade fått. Under månaden jag bodde i lägenheten kissade katterna utanför lådan enstaka gånger. Bostadsägaren hade informerat om att detta kunde hända och instruerat mig hur jag skulle torka upp och rengöra (med särskild enzymspray) ifall detta hände. Jag rengjorde instruktionerna jag fått samtliga gånger som katterna kissat utanför. När bostadsägaren sedan kom hem efter 2 månader så påstod han att både lägenheten var vanvårdad och även katterna. Han påstår att lägenheten luktar kattkiss och att det är skador på flera ställen på golvet efter att katterna har kissat. Jag har pratat med min vän som bodde i lägenheten efter mig och hon säger att hon hade städat lägenheten innan hon flyttade ut, att katterna kissade utanför lådan några gånger och att hon då torkade upp noggrant enligt instruktioner. Bostadsägaren säger att han kan kräva oss på hyra i efterhand pga. avtalsbrott, men att han kan vara schysst och strunta i det om vi ger honom pengar för att åtgärda golvet. Han vägrar visa några bilder på golvets skick. Vi upplever hans kommunikation som hotfull och obehaglig? Hur ska vi gå tillväga?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att ni ska bli betalningsskyldiga på grund av avtalsbrott eller vållande av skada krävs det att han väcker talan i domstol. För att vinna domstolsprocessen måste han ha bevis för att ni brutit mot avtalet och därmed vållat skador på golvet. Skulle han förlora processen måste han betala sina egna samt era rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken). Vad ni ska göra i den här situationen är uppge att ni vägrar betala några som helst pengar, främst för att han vägrar visar bilder på golvet samt för att ni är säkra på att ni följt instruktionerna. Vill han få pengar får han således väcka talan i domstol, och informera honom även om att han kan komma att få betala era rättegångskostnader om han förlorar. Eftersom han vägrar visa några bilder är det sannolikt att han i själva verket bluffar och att han inte har några som helst bevis som styrker hans anklagelser. Att han i den situationen skulle ta det till domstol är ytterst osannolikt. Ni gör således bäst i att vägra betala. Vänligen

Kan jag polisanmäla och kräva skadestånd från företag som olovligen placerat gods på min fastighet?

2018-12-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hejsan. Jag undrar om jag kan polisanmäla och kräva ersättning av ett företag som felaktigt placerat tre stora pallar med gods på vår tomt (mitt på vår uppfart/parkering)? Vi har kontaktat företaget vid fyra enskilda tillfällen under dessa två veckor och krävt att de omgående hämtar sitt gods då det ställer till stora problem för oss men ännu har inget hänt. Vad har jag som tomtägare för rättigheter gentemot företaget som medgett sitt fel men ändå inte forslar bort godset?Mvh Maria Nordlund
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.PolisanmälanOm du kontaktat företaget som placerat godset olovligen och inte fått respons bör du göra en polisanmälan. Viktigt är att du kontaktar polisen innan du flyttar godset för att inte riskera bli skadeståndsskyldig för eventuella skador vid en flytt. Skadestånd Enligt Skadeståndslagen (1972:207) kan skadestånd utgå till följd av att du lider antingen personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada. Har du lidit ekonomisk skada till följd av att pallarna har stått på din fastighet lider du av ren förmögenhetsskada. Sådan skada ersätts dock enbart om skadan har uppstått till följd av brott, se 2 kap 2 § SkL. Jag ser det som otroligt att du i fallet skulle få ersättning för sak- eller personskada. Kan du dock bevisa att det har skett ett brott samt att du har haft t.ex. extra kostnader till följd av detta brott skulle du kunna få ut skadestånd. En sådan extra kostnad skulle kunna vara extra parkeringsavgifter till följd av att du inte haft möjlighet att parkera på din nuvarande parkeringsplats. Har pallarna däremot stått på din fastighet som inte brukats och du därmed inte lidit någon ekonomisk skada ser jag möjligheten som mycket liten att du skulle kunna få ut någon typ av ersättning enligt skadeståndslagen. Rekommendation Min rekommendation till dig är att göra en polisanmälan innan du gör skadeståndsanspråk. Viktigt om du väcker skadeståndstalan pga ren förmögenhetsskada är att du bär bevisbördan för att bevisa att brott har skett samt att du lidit ekonomisk skada till följd av brottet.Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vänligen,