Har jag rätt till patientskadeersättning?

2021-06-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Ett sjukhus smittade mig med mrsa, har jag rätt till skadestånd.?
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du var en patient på sjukhuset och därmed blir patientskadelagen tillämpbar.

Har du rätt till ersättning?
Enligt 6 § patientskadelagen så har en patient rätt till patientskadeersättning om patienten har blivit utsatt för en personskada och det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av vårdgivaren. En personskada är en fysisk eller psykisk skada som har orsakats av någons handlande. Ditt fall ser ut att falla inom punkt 4 " överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd". Det finns undantag där patienten inte har rätt till patientskadeersättning och det regleras i 7 § patientskadelagen. Det är tillfällen där det handlar som är till följd av ett nödvändigt förfarande, som exempel när det nödsituation och någon är i akut vårdbehov.

Så om det går att bevisa att det är sannolikt att sjukhuset var de som överförde smittoämnet (6 § p. 4) och det inte var beroende på ett nödvändigt förfarande och inte faller inom undantaget i 7 § patientskadelagen så bör du ha rätt till patientskadeersättning.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas Rasmusson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?