FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt30/06/2021

Har jag rätt till patientskadeersättning?

Ett sjukhus smittade mig med mrsa, har jag rätt till skadestånd.?

Lawline svarar

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du var en patient på sjukhuset och därmed blir patientskadelagen tillämpbar.

Har du rätt till ersättning?
Enligt 6 § patientskadelagen så har en patient rätt till patientskadeersättning om patienten har blivit utsatt för en personskada och det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av vårdgivaren. En personskada är en fysisk eller psykisk skada som har orsakats av någons handlande. Ditt fall ser ut att falla inom punkt 4 " överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd". Det finns undantag där patienten inte har rätt till patientskadeersättning och det regleras i 7 § patientskadelagen. Det är tillfällen där det handlar som är till följd av ett nödvändigt förfarande, som exempel när det nödsituation och någon är i akut vårdbehov.

Så om det går att bevisa att det är sannolikt att sjukhuset var de som överförde smittoämnet (6 § p. 4) och det inte var beroende på ett nödvändigt förfarande och inte faller inom undantaget i 7 § patientskadelagen så bör du ha rätt till patientskadeersättning.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga hälsningar,

Lucas RasmussonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000