Missnöjd med beslut från försäkringsbolag

2021-04-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Kan jag gå till domstol angående försäkringsbolaget X beslut gällande beräkning av ränta för skadestånd. Jag anser att de inte har beräknat från rätt tidpunkt.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga så är du missnöjd med ditt försäkringsbolags beslut och undrar om du kan gå till domstol. Du har möjlighet att få beslutet från försäkringsbolaget prövat på tre sätt.

För det första kan du vända dig till ditt försäkringsbolag och be om att få belsutet omprövat av deras interna omprövningsgrupp. Varje försäkringsbolag har en klagomålsansvarig som är ansvarig för deras klagomålsrutiner. Du kan enklast ta kontakt med din handläggare och förklara att du vill få beslutet omprövat. Detta är kostnadsfritt och vanligtvis krävs endast att du skickar in en skriftlig begäran om omprövning där du anger skälen till varför du anser att beslutet är oriktigt.

För det andra har du även möjlighet att vända dig till patientskadenämnden. Nämnden granskar om beslutet är i enlighet med Patientskadelagens regler och lämnar efteråt ett rådgivande yttrande till försäkringsbolaget. Detta kostar ingenting. För ytterligare information kan du besöka patientskadenämndens webbplats.

För det tredje kan du stämma försäkringsbolaget vid tingsrätten. Du behöver anlita ett ombud och detta kan bli kostsamt beroende på hur mycker ni tvistar om. Utgångspunkten i tvistemål är att den part som förlorar målet kommer stå för både sina egna och motpartens rättegångskostnader, (18 kap 1§ rättegångsbalken, RB). Ibland kan man få hjälp med sina rättegångskostnader genom att ansöka om rättsskydd via hemförsäkringen. Om du väljer att gå till domstol bör du därför börja med att vända dig till ditt försäkringsbolag där du har din hemförsäkring och fråga om det finns möjlighet för dig att utnyttja rättsskyddet.

Sammanfattningsvis är det billigaste alternativet för dig att kontakta ditt försäkringsbolag och be om en omprövning av ditt beslut.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Återkom gärna om du har vidare funderingar!

Vänligen,

Mona Tayoun
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (669)
2021-10-04 Rätt till ersättning på grund av buller och andra störningar
2021-09-30 Skadestånd vid förstörd vara i butik
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett skadeståndskrav?
2021-09-28 Kan jag få ersättning för en likvärdig vara?

Alla besvarade frågor (96356)