skadeståndsbeloppets storlek för personskador till följd av personskador

2021-06-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej, jag har använt en brösttejp (kroppstejp) inköpt från en butik som har gett mig stora sår och blåsor på bröstet. Jag använde tejpen ett par timmar och tog av den när jag började känna obehag och sveda. Nu har jag haft en konversation med butiken som vill att jag ger anspråk på ersättning. Har varit i kontakt med en doktor idag för att få ett intyg på att jag kontaktat läkare och händelsen inträffade förra fredagen (8 dagar sedan). Såren har fortfarande inte läkt och det finns risk för ärrbildning men doktorn kunde intyget inte bekräfta att ärr faktiskt kommer bildas. Vad är rimligt att be om i form utan ersättning från butiken?
SVAR

Jag tolkar frågan som att butiken du köpt brösttejpen av har gått med på att betala ersättning för dina uppkomna skador. Jag utgår vidare från att butiken är tillverkaren av brösttejpen. Därför utgår jag från att de ska betala skadeståndet enligt produktansvarslagen.

Ersättning för personskada

Personskada som en person drabbats av en produkt kan ersättas i form av skadestånd ( 1 § PAL). Skadeståndets storlek, till den som drabbats av en sådan personskada, är beroende av vilka kostnader den skadelidande har haft till följd av den uppkomna skadan (5 kap. 1 § SKL). Skadeståndet till den skadelidande omfattar nämligen ersättning för exempelvis:

Sjukvårdskostnader,Inkomstförlustfysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk) eller av bestående art (lyte eller annat stadigvarande men) samt särskilda olägenheter till följd av skadan.

Sveda och värk respektive lyte eller annat stadigvarande men

Vad gäller bestämmande av ersättning för sveda och värk (dvs. personligt och psykiskt lidande under akut sjukdomstid) samt för lyte eller annat stadigvarande men (dvs. ärr, rörelseinskränkning etc.) används trafiknämndens ersättningstabeller. Dessa tabeller innehåller grundbelopp för ersättningen. Detta kan dock variera beroende på ifrågavarande vårdtyp, skadetyp och längd på vård. Ifråga om sveda och verk respektive lyte och men lyte finner du riktlinjer för hur sådan ersättning närmare bestäms (här).

I ditt fall

Butiken har alltså gått med på att betala ersättning för din uppkomma skada. Du kan få ersättning för dina vårdkostnader, eventuella läkemedel etc. Om du har drabbats av inkomstförlust då du exempelvis varit tvungen att besöka vården har du rätt till ersättning för det också.

Beträffande ditt fysiska lidande är det svårt att ange ett exakt belopp på storleken på den ersättning du har rätt till. De avgörande faktorerna häri är huruvida du har bestående fysiska men eller endast skador som är av temporär art. Hänsyn tas även till din ålder, hur lång tid du vistats på t.ex sjukhus etc.

Mot bakgrund av att det är svårt att fastställa det exakta skadeståndsbeloppet som du har rätt till, rekommenderar jag dig två handlingsvägar. Det första är att se om du utifrån Trafikskadenämndens riktlinjer försöker avgöra hur stor ersättning för fysiskt lidande som du har rätt till. Det andra och det säkrare alternativet enligt min mening är att du kontaktar en av våra jurister och bokar en tid. Du kan boka tid direkt på vår hemsida.

Hemen Yazdanfar
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?