FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt29/06/2021

Skadestånd vid beslag.

Efter husrannsakan beslagtogs dator. Anklagelsen gällde "skadlig kod". Idag är misstanke om brott nedlagt. Jag har under tiden (6 veckor) som polisen beslagtagit min dator ej kunnat genomföra och avsluta en betald kurs, förlorat ett jobberbjudande och inte kunnat kommunicera med företag som har anlitat mig som konsult. Finns det någon ersättning att söka för detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Enligt 3 kap 2 § 1 st. skadeståndslagen ska staten ersätta b.la. ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i sådan verksamhet som staten svara för. Polismyndighetens handläggning av beslut i frågor som rör förundersökningar, beslag och förverkande är sådan verksamhet. Skadestånd ska också ges ut när Europakonventionen har överträtts, om det är nödvändigt för att gottgöra överträdelsen (jfr NJA 2007 s. 584) Den som begär ersättning ska styrka skadan och dess omfattning.

Dessutom ska förundersökningen bedrivas så skyndsamt som omständigheterna medger enligt 23 kap 4 § RB. Alltså finns det möjlighet att ansöka om skadestånd.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Aya AlwanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000