Skadestånd vid beslag.

2021-06-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Efter husrannsakan beslagtogs dator. Anklagelsen gällde "skadlig kod". Idag är misstanke om brott nedlagt. Jag har under tiden (6 veckor) som polisen beslagtagit min dator ej kunnat genomföra och avsluta en betald kurs, förlorat ett jobberbjudande och inte kunnat kommunicera med företag som har anlitat mig som konsult. Finns det någon ersättning att söka för detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga. Enligt 3 kap 2 § 1 st. skadeståndslagen ska staten ersätta b.la. ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning i sådan verksamhet som staten svara för. Polismyndighetens handläggning av beslut i frågor som rör förundersökningar, beslag och förverkande är sådan verksamhet. Skadestånd ska också ges ut när Europakonventionen har överträtts, om det är nödvändigt för att gottgöra överträdelsen (jfr NJA 2007 s. 584) Den som begär ersättning ska styrka skadan och dess omfattning.

Dessutom ska förundersökningen bedrivas så skyndsamt som omständigheterna medger enligt 23 kap 4 § RB. Alltså finns det möjlighet att ansöka om skadestånd.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Aya Alwan
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?