Fråga om skadestånd och adekvat kausalitet

2021-06-03 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej, vi säger att jag är på en restaurang och servitören spiller varmt kaffe i mitt ansikte och blir borta från jobbet i tre dagar, men jag skulle även på intervju dagen efter där jag kunde fått ett jobb där jag tjänat 50.000kr mer om året. Räknas dessa 50.000kr som en inkomstförlust som skadevållande ska ersätta ? Eller är det bara de tre dagar jag varit borta från jobbet ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Som utgångspunkt gäller att den som orsakar en sak- eller kroppsskada ska ersätta den (2 kap 1 § skadeståndslagen). Det krävs alltså att det har uppstått en skada som den här servitören då har orsakat.

Utöver det ställs dock fler krav som måste vara uppfyllda för att servitören ska bli skadeståndsskyldig. Dessa följer dock inte direkt av lagen. Det krävs alltså också att servitören har varit åtminstone oaktsam, vilket kan tänkas vara uppfyllt i ett sådant fall som du beskriver. Dock krävs också att det föreligger så kallad adekvat kausalitet.

Adekvat kausalitet innebär förenklat att det inte räcker att servitören har orsakat skadan utan det ska också finnas ett rimligt orsakssamband mellan det oaktsamma handlandet från servitörens sida och den skada som har uppstått. Det krävs också att denna skada är tillräckligt typisk för handlandet i fråga. Man pratar ofta om att det ligger i farans riktning att en viss skada uppstår av handlandet i fråga.

Ett skolexempel är följande för att beskriva adekvat kausalitet: En tomtägare spränger berggrund på sin tomt, och grannens husgrund blir skadat på grund av vibrationerna. Då finns adekvat kausalitet mellan handlingen och skadan. Om istället en joggare springer förbi, blir skrämd av explosionen, snubblar och bryter benet finns det visserligen kausalitet mellan handlingen och skadan, men den är inte adekvat ("i farans riktning").

I det fall du beskriver skulle skadan av att du har varit borta i tre dagar från jobbet och därmed går minste om inkomst vara en sådan adekvat skada som servitören blir skyldig att utge skadestånd för. Att du på grund av servitörens handlande går miste om en intervju dagen efter som möjligen hade kunnat ge dig ett jobb där du tjänar 50 000 kr mer om året skulle visserligen innebära att det finns ett orsakssamband mellan handlandet och skadan. Dock skulle troligtvis inte skadan anses vara adekvat i förhållande till servitörens handlande. Det hade inte varit säkert att du hade fått arbetet pga intervjun och det blir därmed en mycket hypotetisk och spekulativ skada. Det skulle därmed inte finnas ett sådant adekvat orsakssamband att servitören skulle bli skadeståndsskyldig för den eventuella inkomstförlusten om 50 000 kr.

Därmed skulle skadestånd endast utgå för de tre dagar du är borta från jobbet.

Hoppas du har fått svar på din fråga.


Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (672)
2021-12-04 Möjlighet till upprättelse efter att ha farit illa i fosterhem
2021-11-29 Ersättning vid skada på gymmet
2021-11-10 Ränta på skadestånd och möjligheten att undanta arv från utmätning
2021-10-04 Rätt till ersättning på grund av buller och andra störningar

Alla besvarade frågor (97711)