Hur lång tid efter en skada kan jag agera rättsligt?

2021-05-27 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Om en skada skett 2006 och påverkar mitt liv dagligen sedan dess. Kan jag göra något.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har drabbats av en skada år 2006. Ifall du vill göra en skadeståndsanmälan måste preskriptionstiderna iakttas. Lika regler gäller för ifall du vill begära ut försäkringspengar för din skada. Enligt 2 § Preskriptionslagen gäller att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan.

Preskriptionstiden för utomobligatoriska skadestånd räknas från dagen då den skadegörande handlingen företogs mot dig. Det innebär att du måste väcka skadeståndstalan innan år 2016 utifrån informationen i din fråga.

Är det en ekonomisk skada från ett avtalsbrott eller liknande gäller preskriptionstiden från avtalets ingående.

Du har möjlighet att väcka skadeståndstalan för din skada fram till år 2016.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (672)
2021-12-04 Möjlighet till upprättelse efter att ha farit illa i fosterhem
2021-11-29 Ersättning vid skada på gymmet
2021-11-10 Ränta på skadestånd och möjligheten att undanta arv från utmätning
2021-10-04 Rätt till ersättning på grund av buller och andra störningar

Alla besvarade frågor (97717)