Hur lång tid efter en skada kan jag agera rättsligt?

2021-05-27 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Om en skada skett 2006 och påverkar mitt liv dagligen sedan dess. Kan jag göra något.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har drabbats av en skada år 2006. Ifall du vill göra en skadeståndsanmälan måste preskriptionstiderna iakttas. Lika regler gäller för ifall du vill begära ut försäkringspengar för din skada. Enligt 2 § Preskriptionslagen gäller att en fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan.

Preskriptionstiden för utomobligatoriska skadestånd räknas från dagen då den skadegörande handlingen företogs mot dig. Det innebär att du måste väcka skadeståndstalan innan år 2026 utifrån informationen i din fråga.

Är det en ekonomisk skada från ett avtalsbrott eller liknande gäller preskriptionstiden från avtalets ingående.

Du har möjlighet att väcka skadeståndstalan för din skada fram till år 2026.

Med vänliga hälsningar!

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (651)
2021-06-10 Kan jag kräva ersättning för en skada som uppstod för 10 år sedan?
2021-06-03 Fråga om skadestånd och adekvat kausalitet
2021-05-27 Hur lång tid efter en skada kan jag agera rättsligt?
2021-05-08 Ersättning i form av skadestånd från staten - vad gäller?

Alla besvarade frågor (93136)