Sälja CBD i Sverige?

2021-09-19 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hejsan, jag är i i processen i att starta ett CBD bolag. Det jag har läst är att det är olagligt att sälja och marknadsföra CBD - även om det är THC fria. Har läst att ett svenskt CBD bolag fick flytta sin verksamhet till polen. Sen så står det på vissa sidor att det inte är några problem att driva ett cbd bolag från Sverige. Jag skulle vilja veta vad som gäller. Kan jag registrera ett bolag här i Sverige eller behöver jag göra det i ett annat land?
Julia-Saga Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sälja och marknadsföra CBDAtt köpa och sälja CBD utan THC är enligt en dom från Högsta domstolen tillåtet (NJA 2019 s. 531). Däremot är CBD läkemedelsklassat och således behövs produkter innehållande CBD godkännas som läkemedel innan de får säljas i Sverige (5 kap. 1 § läkemedelslagen). Att svenska företag väljer att istället flytta sin verksamhet till andra europeiska länder beror på att CBD inte är läkemedelsklassat i alla länder, vilket i kombination med den fria rörligheten av varor inom EU möjliggör för försäljning till Sverige. Det är således inte tillåtet att registrera ett bolag för att sälja CBD-produkter i Sverige om produkterna inte har blivit godkända som läkemedel. Om du har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till! Med vänliga hälsningar,

Vem kan ha en patreon sida?

2021-04-09 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |HejKan man ha en patreon sida som sjuk pensionärer
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Ålder är bara en siffra och hälsotillstånd inget hinder, självklart kan du skapa en patreon sida!Du går tillväga genom att klicka härDu kan läsa mer om dina skyldigheter som kreatör på patreon här, plattformen finns dock bara på engelska och innehållet står därför även på engelska.En sådan skyldighet som diskuteras är ''refunds'', det vill säga återbetalningar till privatpersoner som donerat pengar till dig. När du har en patreon sida så är det enbart du som kreatör som kan utfärda återbetalningar för donationer som gjorts till dig.Ålder och hälsotillstånd är alltså inget hinder för skapandet av en Patreon, kör hårt!Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Ofullständig fråga

2021-01-19 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |https://lawline.se/questions/confirm/44ecec1b03436d44c535d2040cd88ee5e90b03af
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tyvärr verkar delar av din fråga ha fallit bort och jag kan inte utläsa vad du önskar få hjälp med. Vänligen försök att ställa din fråga på nytt så att vi, snarast möjligt, kan återkomma med ett svar.Jag beklagar olägenheten.Vänligen,

Får jag ladda ner videor från nätet?

2020-10-21 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Får man ladda ner och spara videos från en musiktjänst på sin dator och använda det för privat bruk? Jag undrar även ifall man får använda programvaror på nätet för att hjälpa en med nedladdningen?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utångspunkt kan jag nämna att det är upphovsrättslagen (URL) som är tillämplig lag på frågan. Får jag ladda ner videor från en musiktjänst?Den som skapar ett verk (i detta fall en video), har en rätt att förfoga över det material han skapat (2 § första stycket URL). Undantag till denna ensamrätt att hantera verket finns, (11 § URL). Om verket redan finns tillgänligt för allmänheten (som i ditt exempel där verket finns tillgängligt på musiktjänsten), så gäller det att du får framställa ett eller ett par exemplar av detta offentliggjorda verk för privat bruk (12 § URL). För att du ska kunna framställa ett exemplar för privat bruk krävs det att videon som du vill ladda ner lovligen är framställd (personen har gett tillstånd) av den som skapat den. Annars får du inte framställa exemplar för privat bruk (12 § fjärde stycket URL). Får jag ta hjälp av program för att kunna utföra denna nedladdning? Gällande programmet som du nämner har jag inte tillräckligt med information för att avgöra, men som utgångspunkt gäller det som jag nämner ovan. Så länge det är upplagt med tillstånd av den som skapat videon, får du lov att ladda ner det för privat bruk. Om det dock skulle vara så att dessa program som hjälper dig att ladda ner musiken gör detta utan att ha tillstånd från upphovsmannen att lägga upp en sådan video (den som skapat videon), så kan det vara olagligt. Sammanfattning Du får lov att framställa ett eller flera exemplar av videon för privat bruk, så länge denna video lagts ut med tillstånd av den som skapat den. Gällande programmet rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende, då jag inte har tillräckligt med information för att kunna ge ett utförligt svar. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kundservice på MrKoll

2021-07-31 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hur når jag kundservice på mrkoll
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Du finner hemsidans kundservice länkad här. Observera att de har information där om vad man kan få svar på och vilka frågor som inte besvaras. Om de inte svarar kan du försöka kontakta dem via hemsidan igen och fråga just varför den inte besvaras. Vad jag kan se har de bara ett sätt att kontakta dem på.Vänligen,

Kan man sälja bilder tagna på allmän plats?

2021-02-15 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Jag säljer bl.a. foton i min firma. Jag tänker sälja till min kommuns informationsverksamhet. Jag har t.ex. en bild som är tagen på allmän plats och föreställer 5 personer som spelar minigolf. De kan identifieras men jag känner dem inte. Kan bilden användas i t.ex. tryckt material som en broschyr. Kan den användas på kommunens hemsida och annan plats på Internet?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag (1978:800) om namn och bild i reklam (bildlagen)Det existerar inte något generellt förbud mot att utan samtycke använda personers namn eller bild. I lagen om namn och bild i reklam ges dock ett visst skydd mot användning i kommersiella sammanhang. Enligt 1 § bildlagen får en näringsidkare inte vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet använda framställning där en bild utnyttjas utan denne avbildades samtycke. Att du driver enskild firma borde göra att du kan anses vara en näringsidkare. Bildlagen stadgar vidare att den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 1 § bildlagen ska enligt 2 § bildlagen dömas till böter. Enligt 3 § bildlagen kan den som bryter mot 1 § bildlagen också bli skadeståndsskyldig.SlutsatsFrågan i ditt fall blir då om kan anses använda bilden vid marknadsföring. Svaret om huruvida din användning av bilden kan anses utgöra marknadsföring för ett kommersiellt syfte beror då om ditt försäljning av bilden har ett marknadsföringssyfte. Bildlagen omfattar marknadsföring som syftar till att främja avsättning av varor, tjänster och andra nyttigheter. En åtgärd bör ses som avsättningsfrämjande om det finns ett krav på en motprestation för att ta del av varorna, tjänsterna eller nyttigheterna. När det gäller försäljning utan marknadsföringssyfte kan utgång bli lite oklar, och med utgång från din fråga finns det tyvärr inte tillräckligt med information för mig att ge ett definitivt svar. Ditt säkraste alternativ vore att inhämta samtycke från de individer som finns med på din bild.Även kommunen skulle möjligtvis kunna drabbas av konsekvenser enligt bildlagen, då en kommun kan jämställas med en näringsidkare, om de använder bilden vid marknadsföring med ett kommersiellt syfte utan de avbildades samtycke. För ett rättsfall som belyser bildlagen på ett bra sätt kan jag hänvisa till NJA 2017 s. 217.Hoppas du har fått svar på din fråga!Mvh

Vad ska jag tänka på vid importering av varor från Kina?

2020-11-30 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hej jag funderar på att starta upp en business där jag ska sälja smink. Jag vill importera varorna från Kina, typ Alibaba för det är billigast så. Sen är tanken att alltså sälja sminket här på svensk marknad, är det lagligt eller kommer jag bryta mot nån lag ?? Vad gäller egentligen? Tacksam för svar!
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du ska importera produkter från Kina eller ett icke-EU-land bör du se till att produkterna är CE-märkta. Denna märkning intygar på att produkten överensstämmer med lagstadgade kraven på säkerhet, hälsa och miljö. men även andra produktegenskaper. En teknisk dokumentation för produkten i fråga och en EU-försäkran om överensstämmelse bör upprättas. Produkten måste äve åtföljas av en bruksanvisning på ett officiellt EU-språk.För mer information om vilka bestämmelser som gäller hänvisar jag dig till Kommerskollegium för information om vilka dokument som ska åtfölja produkten. Rekommenderar dig även att kontakta Tullverket för att få reda på hur du ska göra när det kommer till importrestriktioner, importavgifter och hur tulldeklarationen ska ske.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Is it legal to sell items on Instagram and make money?

2020-08-31 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hey quick question, if I sell some stuff on Instagram for a hobby and make money, is it illegal?
Erika Redelius |Hello!Thank you for coming to Lawline with your question.You need to follow the terms and conditionsIt is not, in itself, illegal to sell things through Instagram and make money off of it. There is however a possibility that Instagram's user agreement says something different, or has special rules you need to follow, so reading the app's terms and conditions can hopefully answer your question when it comes to Instagram directly. It may depend on what you're sellingIt is also worth noting that not everything is legal to sell. This mostly applies to things that are somehow connected to copyrighted material, such as recreations of existing franchises, images and the like. If you want to sell a cross stitch of a bird that you made, that is completely fine for example. If you instead want to sell shirts with Disney characters printed on them, that likely constitutes copyright infringement.About paying taxes when earning money from a hobbyYou also have to pay taxes accordingly (10 kap 1 § 3 p. inkomstskattelagen). If your hobby crosses the line into something more professional rather than just a hobby (for example if you start working less on other jobs because of the store or if you are pursuing the hobby for income purposes rather than because it is your hobby) you will have to pay your income taxes from the selling as a business rather than a service (13 kap 1 § inkomstskattelagen).I hope this answered your question!Kindly,