Betallösningar på internet, vilka regelverk gäller och är vi under granskning av Finansinspektionen?

2019-03-21 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Vi siktar på att skapa en marknadsplats på internet där privatpersoner kan sälja fysiska varor mellan varandra. Marknadsplatsen kommer att hålla pengarna från köparen tills båda parter är nöjda för att sedan betala ut till säljaren. Transaktionerna är planerade att ske enligt följande:Köparens betal/kreditkort -> Företag för kortinlösen (ex. stripe eller klarna) -> Marknadsplatsens företagskonto -> Säljarens privata kontoVi har lite svårt att tolka det nuvarande regelverket som finns. Min fråga är därmed om man hamnar under lagen om betaltjänster och/eller lagen om viss verksamhet med konsumentkrediter, och därmed hamnar under tillsyn av finansinspektionen?
Vega Schortz |Hej, kul att ni har valt att vända er till oss på Lawline för att få svar på er fråga!För att ni ska förstå mitt svar är det viktigt att vi är överens om vilken fråga som ska besvaras och utifrån vilken situation. Jag kommer därför inleda med att förklara hur jag uppfattat er situation för att sedan besvara er fråga utifrån den uppfattningen. Hur jag uppfattat er fråga och er situation Jag uppfattar det som att ni avser starta upp en marknadsplats på internet där privatpersoner kan köpa och sälja fysiska varor sinsemellan. Ni vill ordna med en smart betallösning och undrar under vilken lag er verksamhet kommer att bedrivas. Ni undrar specifikt om er verksamhet kommer att bedrivas under lag (2010:751) om betaltjänster (betaltjänstlagen) och/eller under lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Er fråga ställer ni särskilt med hänsyn till att ni undrar om ni kommer vara under Finansinspektionens granskning. När ni omfattas av betaltjänstlagen och måste ansöka om tillstånd för registrering som betaltjänstleverantör omfattas ni inte av lag om viss verksamhet för konsumentkrediter; ni står under tillsyn av FinansinspektionenJag uppfattar det som att ni planerar att bedriva en verksamhet där medel (pengar) tas emot från köparen och hålls avskilda för att sedan betalas ut till säljaren eller åter till köparen beroende på om de kommer överens. Detta är en betaltjänst enligt lagen (2010:751) om betaltjänster och kräver tillstånd som betaltjänstleverantör, se 1 kap. 2 § och 2 kap. 1 § betaltjänstlagen. Innan ni startar er verksamhet ska ni ansöka hos Finansinspektionen om att bli registrerade som betaltjänstleverantör. Har ni tillstånd av Finansinspektionen som betaltjänstleverantör behöver ni inte ett ytterligare tillstånd enligt lag om viss verksamhet med konsumentkrediter.Tillämpningsområdet för lag om viss verksamhet med konsumentkrediter framgår av dess 1 kap. 1 §. I andra stycket framgår att "lagen gäller inte verksamhet med konsumentkrediter som drivs med tillstånd enligt andra författningar." Bedriver ni er rörelse efter tillstånd från Finansinspektionen som registrerad betaltjänstleverantör omfattas ni alltså inte av lag om viss verksamhet med konsumentkrediter. Finansinspektionen utöver tillsyn även när det gäller betaltjänstlagen. Enligt 8 kap. 3 § betaltjänstlagen får Finansinspektionen t.ex. genomföra undersökningar av registrerade betaltjänstleverantörer. Avslutningsvis vill jag säga att er fråga är komplex, regelverket är krångligt och ni kan behöva ta hjälp av en jurist för att reda ut vilka tillstånd ni bör söka och vad ni bör tänka på just för er verksamhet. Inom ramen för expresstjänsten har jag inte möjlighet att sätta mig in mer i just er situation än utifrån de uppgifter ni lämnat i frågan. För att boka tid med mig eller någon av mina kollegor inom ramen för vår juristbyrå, vänligen kontakta: vega.schortz@lawline.se Lycka till!

Fråga om serveringstillstånd för bröllop

2019-01-29 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hej!Jag ska ha bröllop och har bokat en lokal som har serveringtillstånd. De har dock ingen fast servering utan sätter upp en bar vid vissa event under året. Övrig tid bedrivs ingen servering av varken alkohol eller mat.Min fråga är då om jag kan servera egenköpt alkohol (till självkostnadspris) till mitt slutna sällskap i deras lokaler utan att det bryter mot villkoren för deras tillstånd?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten till servering av alkohol regleras i alkohollagen, AL, (här). Utgångspunkten är att det krävs ett serveringstillstånd för att få servera jästa alkoholdrycker. Det finns dock ett undantag till den utgångspunkten.När serveringstillstånd inte krävs:Serveringstillstånd krävs inte om serveringen avser ett enstaka tillfälle, riktar sig i förväg till bestämda deltagare, sker utan vinstintresse, sker utan övrig kostnad för deltagarna än inköp av dryckerna och om det äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.Du beskriver att det är ett enstaka tillfälle (bröllop), jag antar då att det i förväg riktar sig till en bestämd krets deltagare och du skriver att du skall sälja till inköpspris utan vinstintresse. Det finns dock ingen vidare definition på vad som gäller när det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker i lokalen enbart vid vissa tillfällen under året. Det gäller dock att alla dessa kraven är uppfyllda, eftersom det är gränsfall om det sista kravet är uppfyllt i ditt fall så råder jag dig att tala med din kommun och söka ett serveringstillstånd.Hur du söker ett tillfälligt serveringstillstånd:Om det brister i något utav de uppställda kraven, krävs ett alkoholserveringstillstånd. Ett sådant tillstånd kan lämnas för servering till ett slutet sällskap och gälla enbart för ett enstaka tillfälle, så kallat tillfälligt serveringstillstånd. Ett serveringstillstånd kommer endast att lämnas om:- du, med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden och övriga omständigheter, är lämplig att utöva den typen av verksamhet, och - verksamheten kommer att bedrivas i enlighet med Alkohollagens krav.Den sistnämnda punkten prövas genom att du gör ett kunskapsprov som visar på dina kunskaper om Alkohollagen som krävs för att få utöva serveringsverksamheten.Kommunen får göra undantag från skyldigheten att genomgå kunskapsprovet för den allra första ansökan som avser ett tillfälligt serveringstillstånd till ett enstaka tillfälle och till ett slutet sällskap.Utifrån ovan bedömer jag dina chanser att få serveringstillstånd som mycket goda.Lycka till! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Vänligen,

Vad gör jag när jag blivit illa behandlad av ett TV-bolag?

2018-11-15 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har varit med i en rijaliti utomlands där jag har varit illa behandlad av andra deltagare och själva tv bolaget! Jag vill berätta allt och därefter behöver jag hjälp med detta
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Då det inte framkommer av din fråga exakt vad som har skett är det svårt att ge dig några specifika råd utan de blir av mer generell karaktär.Om de andra deltagarna (och även TV-bolaget) begått något brottsligt mot dig (t.ex. misshandel, förtal eller någon form av övergrepp) är min rekommendation att du kontaktar polisen och gör en polisanmälan. Du kan kontakta polisen genom att besöka din lokala polisstation eller ringa 114 14. Rör det sig inte om ett straffrättsligt brott utan någon form av avtalsbrott kan det i vissa fall finnas möjlighet att stämma motparten för sådant. I det fallet rekommenderar jag att du bokar tid med någon av våra jurister. Juristen kan titta närmre på ditt ärende och ge råd om hur du bör handskas med det. Vi erbjuder möten i våra lokaler i Stockholm, men även per e-post, telefon och Skype; det som passar dig bäst!Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Hur länge finns domar i Lexbase?

2018-10-20 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hur långt tillbaka i tiden kan man hitta brott- eller tvistemål i Lexbase?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Lexbase är ett företag som drivs i privat regi och har som affärsidé att med stöd av offentlighetsprincipen inhämta bland annat brottmålsdomar och strafförelägganden från svenska domstolar och andra myndigheter. Enligt Lexbase hemsida gallras brottmålsdomar ut tidigast efter fem år och tvistemålsdomar efter tjugo år. Min rekommendation är dock att du vänder dig till Lexbase om du behöver närmre svar. Eftersom Lexbase drivs som ett vinstdrivande företag i privat regi är det helt upp till företaget hur länge det väljer att låta domar vara sökbara.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur vet jag om en hemsida är legitim?

2019-03-16 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hej!Tack för tidigare svar om sk camshower där man betalar för att se en vuxen och helt frivillig aktör visa sig naken. Jag har nu förstått att det är lagligt, men fråga berörde om sidorna är lagliga? Har förstått att det är mycket vanligt att folk besöker dessa sidor och betalar för att se camshower.
Alicia Yngstrand |Hej! Tack för att du återkommer med din fråga!Det är en stor blandning av sidor på internet, vissa är lagliga och det finns naturligtvis de som inte är det. När jag undersökte en av sidorna du undrat över, så framkommer det att det är en laglig sida där aktörerna till och med kan få betalt för deras videos. Det blir lite mer komplicerat ju mer man letar:Grejen är den att i princip alla dessa sidor ägs av stora bolag – det finns många sidor, men inte så många olika ägare till dessa! Det innebär att det finns ganska många fall man kan läsa om som handlar om saker som handelshinder (men dessa fall utspelar sig inte i Sverige vad jag har hittat). Många av de stora bolagen är amerikanska, polska m.m. Men än så länge så får de organisera sig på detta sätt och då kan man även använda deras webbsidor.Man ska alltid vara försiktig på internet:När det kommer till att ladda ner så bör man vara extra försiktig! Men dessa sidor är ofta baserade på att privatpersoner laddar upp sina filmer/ tillåter att de filmas och streamas live, och då har webbsidan rätt att göra det tillgängligt (man skriver på ett avtal). Men ett förslag är att göra en snabb googling på webbsidan först och ta reda på om den är känd/ väldigt populär och så vidare! Om det känns lite konstigt, så är det kanske det och då kanske man helst hittar en annan sida. I vissa fall kan det vara otillåtet att vara inne på dessa sidor:Jag rekommenderar att du läser igenom ditt anställningsavtal noggrant! I vissa avtal så regleras hur man får använda till exempel företagets datorer, eller internetet som de tillhandahåller. Det kan vara så att de förbjuder att deras anställda besöker vissa sidor online av säkerhetsskäl! Slutsatsen är att det inte är olagligt med dessa sidor i största allmänhet:Som sagt så kommer det finnas undantag, men de stora, "vanliga" sidorna kan man besöka utan att oroa sig. Håll bara koll på sådant som till exempel anställningsavtal! Och som sagt så ska man i största mån avstå från att ladda ner material för att kunna vara säker på att man inte gör något olagligt (även om detta kan vara OK i vissa fall, men det framgår i sådana fall!). Jag hoppas att detta har hjälpt! Det är en klurig fråga eftersom det finns så mycket på internet och det är både svårt att reglera och faktiskt kontrollera! Men jag skulle säga att man kommer ganska långt på att följa sin magkänsla! Med vänliga hälsningar,

Får jag skapa en tjänst som jämför olika företag?

2018-12-27 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hej,Jag har tänkt att skapa ett nischat företagsregisterJag undrar ifall det är tillåtet att lägga in kontakt uppgifter om ett företag samt information om deras produkter och tjänster utan deras samtycke
Hugo Wimby |Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Om jag förstår din fråga vill du skapa en tjänst där du informerar kunden om företags kontaktuppgifter samt om produkter/tjänster som redan är tillgänglig för allmänheten att ta del av, exempelvis för att använda eran tjänst/hemsidan där kunder har möjligheten att jämföra priser etc. från olika leverantörer. Utifrån gällande regleringar finns det inget som hindrar dig att du på ett objektivt sätt förmedlar hur olika företags produkter förhåller sig till varandra.Se till att ha med:1, Tillverkare/företag2, Tillverkarens egna artikelnummer3, Att produkten/tjänsten finns offentligt på en e-hemsidan4, Att du placerar in produkten/tjänsten i en kategori.Så länge du tillhandahåller information redan är offentlig är det okej om du gör det på ett objektivt sätt, dvs att du klart och tydligt informerar kunden om den specifika produkten/tjänstenOm du har vidare frågor angående detta rekommenderar jag dig att kontakta våra verksamma jurister här på Lawline! Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Serveringstillstånd eller inte?

2018-10-30 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hej Jag har en butik som skall ha ett kvällsevent. Alla kunderna/gästerna är inbjudna till eventet. De har anmälts sig på en eventsida. Jag har deltagarlista på samtliga som har tackat ja och kommer. Det kommer att vara en artist som uppträder. Vi kommer att bjuda på snittar under kvällen. Min fråga är då om jag får bjuda på ett glas mousserande vin till de som kommer?Det finns även möjlighet för deltagarna att handla under kvällen.
Azalea Safaei |Hej, tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline!Servering av alkohol regleras i alkohollagen , mer specifikt lagens åttonde kapitel.Som huvudregel gäller det att vid försäljning av alkohol ska den som serverar ha ett serveringstillstånd (8 kap 1§ AL). Från denna huvudregel finns det dock undantag, exempelvis i detta fallet relevant om det gäller enstaka helt privata arrangemang där serveringen av detta glas mousserande sker till ett självkostnadspris (8 kap 1 a§).1 a § ställer upp tre kumulativa rekvisit för att undantaget ska vara tillämpligt. Dessa är följande:Undantag från krav på serveringstillstånd:"Serveringstillstånd krävs inte om serveringenavser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, ochäger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker"Självkostnadspris innebär att de du har bjudit in inte betalar mer för glaset än vad det har kostat dig att köpa in det. Något kommersiellt utbyte av alkoholserveringen får inte finnas. Serveringen ska ske till i förväg bestämda deltagare och arrangemanget får inte anordnas i lokaler där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker. Dessa krav har ställts upp för att försvåra uppkomsten och underlätta kontrollen av s.k. svartklubbar.För att undvika komplikationer borde det undvikas att servera alkohol till de under 20 år. Jag är dock inte helt säker på ifall samtliga rekvisit här är uppfyllda, i och med att du avser att sälja varor under kvällen och serveringen sker därför inte helt utan vinstsyfte. Mitt tips är därför att kontakta kommunens tillståndsenhet där butiken drivs, och kolla vad det är som gäller för ditt specifika fall. Jag hoppas jag har kunnat vara till hjälp! Vänligen,

Krävs alkoholtillstånd för en privat whiskeybjudning?

2018-10-10 i KOMMERSIELL RÄTT
FRÅGA |Hej, vad gäller om man vill ha en whiskeyprovning i slutet sällskap? Kan vi köpa in whiskyn och dela kostnaden på de som är där (utan vinstintresse) och sedan ta in en föreläsare som håller provningen och betala den personen via faktura för hens jobb?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten avseende servering av alkoholdrycker i regleras i alkohollagen (AL). Som utgångspunkt krävs det ett serveringstillstånd för att kunna servera jästa alkoholdrycker. Det finns dock undantag till detta. Serveringstillstånd krävs inte om serveringen: * avser ett enstaka tillfälle, * riktar sig till i förväg bestämda deltagare, * sker utan vinstintresse, * sker utan övrig kostnad för deltagarna än inköp av dryckerna, och * äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker. (8 kap. 1 och 1 a § AL). För tillfälliga och privata arrangemang där serveringen av jästa alkoholdrycker bedrivs till självkostnadspris, krävs alltså inget tillstånd. Med självkostnadspris menas att deltagarna enbart betalar för dryckernas inköpspris. Det får därför inte ske något kommersiellt utbyte av alkoholserveringen.I ert fall föreligger alltså inte, med utgångspunkt i frågeställningen, några hinder.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!