FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt03/01/2023

Investera i krypto åt andra

Hej, Jag undrar på var gränsen för näringsverksamhet går mellan att växla sälja/kryptovaluta åt någon. Så här tänker jag: Situationen: Jag (som privatperson) hjälper bekanta att sätta in USDT på ett likvidkonto i deras namn på en investeringsplattform. Kompisen investerar sedan in pengarna i fonder och får (troligtvis) en vinst som betalas från fonden till kompisens likvidkonto. Det är ca 10 - 20 000 kr per gång. Kompisen betalar mig i kronor till mitt bankkonto. Jag redovisar i ett mail vad de betalar för valutan och avgifterna för överförigen och jämför det med dagens valutakurs. Mitt motiv för att göra detta: Jag vill gå +/-0 på de här transaktionerna. Jag tjänar ca en procent av deras vinst på plattformen för att jag tipsat om den. Frågan: Vilka regler behöver jag tänka på att följa? Regler jag har hittat: Jag har hittat dessa ställen med information: Lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet https://lagen.nu/1996:1006 Fråga: När är det yrkesmässigt eller väsentlig omfattning enligt 2§? Fråga: Kan det ingå i https://lagen.nu/1996:1006#P2S1 "annan finansiell verksamhet" också i 2§? Anmälan hos FI för "valutaväxlare". https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2020/ny-broschyr-till-valutavaxlare-om-regler-kring-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism/ Fråga: När är man "valutaväxlare”? Ni har inget svar på er sida och jag tror att många kan undra. Med vänlig hälsning, 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Frågan

Jag uppfattar upplägget som att du vill öppna krypto-plånböcker i andras namn i vilka du sätter in pengar som respektive person har överfört till ditt bankkonto. Valutan du köper köper du krypto-fonder för som förväntas ge avkastning. Du kommer inte ta ut någon provision från personerna direkt utan får en ”kickback” från krypto-plattformen.


Valutaväxling eller annan finansiell verksamhet

Mycket riktigt kan det du beskriver omfattas av lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet, VFL.


VFL omfattar valutaväxling. Det definieras som ”yrkesmässig handel med utländska sedlar och mynt samt resecheckar utställda i utländsk valuta” (VFL 1 §). Begreppet tar i princip sikte på växling av valutor som utfärdats av länder, traditionella valutor.


I begreppet annan finansiell verksamhet ingår ”yrkesmässig verksamhet som består i förvaltning av eller handel med virtuell valuta” (VFL 1 §). Detta avser krypto-valutor (prop 2018/19:150 s 94).


Yrkesmässighet

Avgörande blir alltså, precis som du påpekar, huruvida verksamheten är yrkesmässig. Detta avgörs med hänseende på hur självständig, regelbunden och varaktig verksamheten är, samt om den utförs i vinstsyfte (prop 1995/96:216 s 53).


Det är alltså till stor grad hur omfattande verksamheten är som avgör om den är yrkesmässig. Min bedömning är att om du sätter i system att investera andras pengar på sättet du beskriver så uppfyller du kravet på yrkesmässighet. Att du inte tjänar pengar på själva investeringen direkt utan får ersättning från plattformen ändrar inte den bedömningen.


Penningtvättslagen

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, PTL, reglerar viss finansiell riskfylld verksamhet för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt PTL 1 kap 2 § 4 p omfattas sådan verksamhet som beskrivits ovan av regleringen. Det innebär att du i din eventuella verksamhet inte bara måste beakta VFL utan PTL också.


Broschyren du hänvisar till avser valutaväxling (den verkar ha skrivits innan den nya lagen som införde begreppet annan finansiell verksamhet trädde i kraft). Det är dock samma regler som blir gällande. Broschyren är enligt min mening en bra sammanfattning av de regler som ska följas, men om du verkligen starta den verksamheten som du beskriver kan det vara en god idé att söka vidare juridisk hjälp för att skräddarsy upplägget för dina planer.


Kort om VPL

Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, VPL, reglerar bland annat situationer där en aktör investerar någon annans pengar. Utan att veta precis hur upplägget skulle se ut är det svårt att svara på huruvida din verksamhet skulle omfattas av VPL. Om den gör det måste ytterligare registrering göras, och med den behövs definitivt vidare juridisk expertis.


Sammanfattning

Min bedömning är att den verksamhet som du beskriver kan omfattas av de regelverks som nämnts ovan. För att få hjälp med ett specifikt upplägg föreslår jag att du söker vidare juridisk hjälp.


Uppföljning

Du har valt 30 minuters telefonuppföljning. Jag föreslår att jag ringer dig på tisdag 10/1 kl 15.00. Jag ringer från dolt nummer. Om tiden inte pasasr, om du har någon följdfråga eller vill ha ytterligare hjälp är du varmt välkommen att mejla mig på vidar.wicklund@lawline.se.


Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Vidar WicklundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”