FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt24/04/2023

Använda bilder på webbplats utan samtycke?

Hej, min fråga är: Är det ok att skriva att idrottsstjärnor ingår i ens "Team", på en företagssida websida, när de inte är anställda eller erhåller arvode för att vara med på ens websida. Stjärnorna är med på bild och med text under där det står lite om deras karriär. Två av de fyra stjärnor är finns med på websidan är fortfarande aktiva och absolut världselit. Personerna har vid något tillfälle sagt att de stödjer företags affärsidé, men detta borde väl inte betyda att de är med i företags "Team", såsom ledningen visar på deras företags websida. Vilka skadestånd kan det bli fråga om för stjärnornas del? Mvh, Anonym

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som kan hända om ett företag använder bilder på deras webbplats utan samtycke. Eftersom det inte riktigt framgår av din fråga om bilderna används i marknadsföringssyfte eller inte, kommer jag börja med att diskutera vad det kan innebära att använda annans bild på en webbsida. Sedan kommer jag gå vidare och diskutera vad som kan hända om ett företag använder bilder på personer som en del av deras marknadsföring utan att samtycke föreligger. Jag kommer i mitt svar utgå från att företaget tjänar pengar på deras verksamhet, och med andra ord är en näringsidkare i lagens mening.


I mitt svar utgår jag från Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) och Lag om namn och bild i reklam. 


Är bilderna skyddade av upphovsrätt?

Bilderna kan skyddas av upphovsrätt som ett fotografiskt verk enligt eller som ett fotografi. Det är upphovsmannen, det vill säga den som skapat verket som skyddas av upphovsrätten (1 kap 1 § 5p URL och 5 kap 49 a § URL). 

Det upphovsrättsliga skyddet uppkommer automatiskt genom att ett verk skapas. Bilderna kan vara skyddade som ett fotografiskt verk om de uppnår “verkshöjd”, vilket innebär att bilden ska ha ett visst mått av självständighet och originalitet. EU-domstolen har uttryckt att ett verk ska vara originellt på så sätt att det är upphovsmannens egna intellektuella skapelse (C-5/08 - Infopaq), vilket föreligger om upphovsmannen i samband med skapandet av sitt verk kunnat uttrycka sin kreativa förmåga genom att göra kreativa och fria val. (C-145/10 - Painer).

Om bilderna inte uppfyller kravet på verkshöjd kan de som sagt vara skyddade som fotografier. Minimiskydd för fotografier åtnjuts alltid genom detta stadgande. I stor uträckning gäller samma skydd för en fotografisk bild som för ett fotografiskt verk (5 kap 49a § 4 st URL). 


Vad innebär det upphovsrättsliga skyddet?

Skyddet består både av ekonomiska och ideella rättigheter för upphovsmannen.

Med ekonomisk rättighet följer att upphovsmannen har en ensamrätt att framställa exemplar av verket, (1 kap 2 § URL). Detta innebär det en uteslutande rätt för upphovsmannen att förfoga över verket samt göra det tillgängligt för allmänheten.

Den ideella rätten består av en namnangivelserätt, vilket innebär att upphovsmannen ska namnges i den mån god sed kräver  (1 kap 3 § 1 st URL). Samt av respekträtten som innebär att upphovsmannen kan hindra kränkande form och sammanhang (1 kap 3 § 2 st URL).


Använda annans bild och namn i reklam

En näringsidkare får inte vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet använda framställning i vilken annans namn eller bild utnyttjas utan dennes samtycke (1 § lag om namn och bild i reklam). Med andra ord får företaget inte använda bilder på personerna i reklam om inte samtycke från dessa personer föreligger.

Om det kan styrkas att företaget inte har samtycke till att använda bilderna kan det resultera i att de måste utge skäligt vederlag till den vars namn eller bild har utnyttjats. Vidare kan även skadestånd aktualiseras om det skett uppsåtligen eller av oaktsamhet (3 § lag om namn och bild i reklam).


Sammanfattning

Om bilderna är skyddade av upphovsrätt krävs som utgångspunkt samtycke från upphovsmannen för att få använda fotografierna. Det är upphovsmannen, det vill säga den som skapat verket som skyddas av upphovsrätten. Ett upphovsrättsintrång kan resultera i ersättningsskyldighet för användandet.

När det kommer till att använda annans namn eller bild i reklam är huvudregeln att ett företag inte får använda detta utan samtycke. Av din fråga framgår att personerna har sagt att de stödjer företagets affärsidé, jag vet inte heller vad som har sagts mellan företaget och dessa personer, varför det blir svårt för mig att uttala mig om företaget har samtycke eller inte. 

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig igen.


Hälsningar,

Linnea BrundinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”