FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt16/12/2022

Får en kreditupplysning begäras ut utan mitt samtycke?

Har en teleoperatör RÄTT att göra en kreditupplysning utan att informera/fråga mig? Är tecknande av ett streaming-abonnemang 250:-/månad LEGTIMT skäl för att göra kreditprövning? I detta fall hat jag varit på väg att teckna abonnemang, fyllt i papper om det och säljaren informerade ej om att kreditprövning skulle göras. Hade han frågat hade jag nämligen sagt nej. Är det ok??

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Jag uppfattar din fråga som att du har varit på väg att teckna ett abonnemang om 250 kronor per månad med en teleoperatör. Utan att inhämta samtycke av dig har teleoperatören begärt ut en kreditupplysning på dig. Det du undrar är om teleoperatören har haft rätt att begära ut kreditupplysningen på dig under de här förutsättningarna. Nedan kommer jag besvara din fråga. I svaret utgår jag från att det är ett företag som lämnat ut kreditupplysningen.


Ansvarsfördelningen innebär ett större ansvar på företaget som lämnat ut kreditupplysningen än på teleoperatören

Regler om kreditupplysningar finns i kreditupplysningslagen (1973:1173). För att besvara din fråga behöver inledningsvis göras en åtskillnad mellan det ansvar som teleoperatören har och det ansvar företaget som gett ut kreditupplysningen har. De flesta regler är nämligen riktade mot den som lämnar ut kreditupplysningen. Därför kommer jag först gå igenom regler angående ansvaret för företaget som lämnat ut kreditupplysningen innan jag går igenom motsvarande regler för teleoperatören.


Kreditupplysningar får bara lämnas ut om det finns ett legitimt behov

Företaget som lämnat ut kreditupplysningen till teleoperatören är alltså den part som i det här fallet behöver iaktta flest regler i kreditupplysningslagen. Företaget får endast lämna ut kreditupplysningen till teleoperatören om det finns ett legitimt behov till det (9 § kreditupplysningslagen och prop. 1973:155 s. 148). Det har inte kunnat fastställas en uttömmande lista på vad som kan betecknas som legitima behov. Något som vanligtvis krävs är ändå att teleoperatören har eller håller på att förbereda ett avtal med dig (prop. 1973:155 s. 148). Eftersom du och teleoperatören varit på väg att teckna ett abonnemang låter det som att ni hållit på att förbereda ett avtal. Här bör poängteras att det legitima behovet inte är beroende av hur stor summa avtalet handlar om. Att abonnemanget gäller en summa om 250 kronor per månad utgör alltså inget hinder för att det ska anses vara ett legitimt skäl att lämna ut kreditupplysningen.


Teleoperatörens ansvar är begränsat till lämnande av oriktiga uppgifter

Som jag redogjort för ovan så faller den största delen av ansvaret vid lämnande av kreditupplysningar på företaget som lämnar ut upplysningen. Ansvaret som den som begärt ut kreditupplysningen har, är att den inte med mening får lämna oriktiga uppgifter till den som ska lämna ut kreditupplysningen. De oriktiga uppgifterna ska även leda till att den som ska lämna ut kreditupplysningen får anledningen att anta att det föreligger ett legitimt behov att lämna ut upplysningen samt även lämnar ut upplysningen (19 § kreditupplysningslagen). I det här faller uppfattar jag inte att teleoperatören lämnat några oriktiga uppgifter.


Uteblivet samtycke verkar inte påverka frågan

I din fråga har du även skrivit att teleoperatören inte inhämtat ditt samtycke före de begärt ut kreditupplysningen på dig. Varken i lag, förarbeten eller rättsfall verkar det finnas uttryckt att den som begär ut kreditupplysningar behöver ha samtycke. Min tolkning är därför att teleoperatören inte behövt ditt samtycke för att begära ut kreditupplysningen.


Sammanfattning

Teleoperatören kan bara hållas ansvarig för om de lämnat oriktiga uppgifter då de begärt ut kreditupplysningen på dig. I din fråga finns inget som tyder på att teleoperatören lämnat oriktiga uppgifter. Teleoperatören har däremot haft ett sådant legitimt behov för att företaget som lämnat ut kreditupplysningen har haft rätt att lämna ut upplysningen. Att det finns ett legitimt behov verkar även vara det enda som krävs för att lagligen kunna lämna ut en kreditupplysning. Min tolkning är därför att teleoperatören inte har någon skyldighet att inhämta ditt samtycke innan de begärt ut kreditupplysningen på dig. Utifrån omständigheterna i din fråga har alltså teleoperatören men även företaget som lämnat ut kreditupplysningen på dig handlat i enlighet med lagen.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.


Vänligen,

Edvin StrandfältRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”