FrågaKOMMERSIELL RÄTTÖvrigt31/12/2021

Byte till nybildat efternamn

Hej

Jag vill byta efternamn till ett nybildat efternamn. Jag har ett förslag men när jag googlar namnet så kommer det upp ett norskt klädesmärke/ en tröja, som heter så. Är det något som kommer att ställa till det eller kommer det inte att påverka?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Du undrar alltså huruvida ansökan om byte till ett nybildat efternamn kan avslås på grund av att det redan finns ett norskt klädmärke eller en produkt som har samma namn.

Hur byter man efternamn?

Ansökan om byte av efternamn skickas till Skatteverket. Vissa namnbyten är behäftade med en avgift medan andra är helt avgiftsfria. Handläggningstiden kan variera beroende på ärendet, men brukar ligga på tre till fem månader. För nybildade efternamn är handläggningstiden ofta fem månader. Blanketter för namnbyte hittar du på Skatteverkets hemsida (här).

Kriterier för nybildade efternamn

För att få byta till ett nybildat namn ska vissa kriterier vara uppfyllda. Till exempel får namnet inte väcka anstöt hos annan eller innebära obehag för den som ska bära det. Vidare får det heller inte vara olämpligt av annan anledning.

På Skatteverkets hemsida rekommenderas det att söka på efternamnet på internet innan ansökan lämnas in för att kontrollera att inget uppenbart hinder föreligger. Ett sådant hinder kan vara att någon annan bär efternamnet eller att det är ett varumärke. För att se om efternamnet används som eller ingår i ett varumärke kan man söka på namnet i PRVs varumärkesdatabas (här).

Slutsats

Om ditt nybildade efternamn ingår i ett varumärke kan det utgöra hinder för att ansökan ska godkännas. Du skriver i frågan att du vet att det finns ett varumärke eller en produkt med samma namn och således föreligger en risk att din ansökan kommer avslås.

Hoppas att du fått svar på din fråga och återkom gärna vid ytterligare funderingar!

Vänligen,


Viktoria Silfverplatz Rådgivare