Hur påverkas den rättsliga handlingsförmågan vid personlig konkurs?

2021-07-01 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Stämmer det att man inte får ingå avtal eller liknande när man har gått i konkurs (personligen, alltså som privatperson)
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättskapacitet innebär en förmåga att äga egendom och rättigheter samt en förmåga att ha skulder och förpliktelser. Varje fysisk person har under sin livstid, en rättskapacitet. En rättslig handlingsförmåga innebär en förmåga att själv handla juridiskt. Med detta avses exempelvis att själv köpa och sälja egendom eller att ingå avtal. Alla fysiska personer har inte rättslig handlingsförmåga. Underåriga har exempelvis inte någon rättslig handlingsförmåga, vilket följer av 9 kap. 1 § föräldrabalken (1949:381). Beträffande personer som är försatta i konkurs, följer av 3 kap. 1 § konkurslagen (1987:672) att de har en begränsad rättslig handlingsförmåga. Detta innebär att avtal och liknande som ingås med denne, som utgångspunkt är ogiltiga. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad är skillnaden mellan rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga?

2021-06-11 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Är rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga samma sak och om inte, vad är skillnaden mellan dem två?
Vanessa Hannah |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättskapacitet innebär en förmåga att äga egendom och rättigheter samt en förmåga att ha skulder och förpliktelser. Varje fysisk person har under sin livstid, en rättskapacitet. En rättslig handlingsförmåga innebär en förmåga att själv handla juridiskt. Med detta avses exempelvis att själv köpa och sälja egendom eller att ingå avtal. Alla fysiska personer har inte rättslig handlingsförmåga. Av 9 kap. 1 § föräldrabalken (1949:381) (FB) följer att underåriga inte har någon rättslig handlingsförmåga. Från 16 års ålder kan man dock ha rättslig handlingsförmåga i vissa avseenden, exempelvis rådighet över sina egna arbetsförtjänster i enlighet med 9 kap. 3 § FB. Inte heller de som är ställda under förvaltarskap har rättslig handlingsförmåga, vilket följer av 11 kap. 9 § FB. Personer som lider av psykiska störningar har inte heller någon rättslig handlingsförmåga enligt lagen om verkan av avtal som slutits under påverkan av psykisk störning (1924:323). Slutligen kan nämnas att personer som är försatta i konkurs, i enlighet med 3 kap. 1 § konkurslagen (1987:672) har en begränsad rättslig handlingsförmåga.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,