Kan jag skattefritt sälja mina svenska aktier då jag inte är bosatt i Sverige?

2017-11-02 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejJag undrar om ni skulle kunna hjalpa mig, Jag plannerar att salja nagra aktier i sverige - inte nagot jatte stort belopp ungefar 28000SEK och 7000 SEK. Jag anvander knappt mitt svenska konto till nagot annat an att dra ut lite spenderings pengar nar jag besoker familj i sverige 1 vecka om aret. sa planen ar att overfora pengarna till mitt engelska konto. (aktierna sittar dar och blir bort glomda)Jag har bott och arbetat i England i 10 ar. - Jag laste nagot om en 10 ars regel som jag inte ar helt saker pa om den skulle galla eller vara relevant for mig?Jag undrar om det ar nagot jag maste och/eller borde gora nar jag saljer och overfor pengarna? Jag har ingen inkomst i Sverige sa jag tankte att den eventuella skatten skulle vara minimal eller 0?Tack sa mycket!
Linn Nyberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i Inkomstskattelagen. Jag utgår från din fråga som att du är begränsat skattskyldig i Sverige, 3kap. 17§, innebärande att du i dagsläget inte betalar svensk skatt för exempelvis dina inkomster i England. Motsatsvis som obegränsat skattskyldig i Sverige betalar man skatt på samtliga av sina inkomster, såväl från utomlands som Sverige, 3kap. 8 §. Du nämner i din fråga 10 års-regeln. Denna framgår av 3 kap. 19§ och gäller just begränsat skattskyldiga. 10 års regeln innebär att den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för kapitalvinst av vissa tillgångar (däribland försäljning av aktier) om personen under de föregående 10 kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Skattskyldigheten gäller oavsett i vilket inkomstslag kapitalvinsten ska tas upp.Du är alltså skattskyldig för kapitalvinster under 10 års tid om du varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. Avgörande för om regeln är tillämplig på dig är alltså beroende på om det stämmer in på din situation.Om så är fallet skulle fördelaktigt vara att vänta tills det säkerligen passerat denna tid för att säkerställa skattefrihet i Sverige på kapitalvinsten för dina aktier.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänlig hälsning

Ett byte är en avyttring samt ett köp. Gåva kräver gåvoavsikt, dvs ingen ersättning för gåvogivaren.

2017-10-28 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Jag och min man planerar att byta hus med hans föräldrar. Deras hus har ett taxeringsvärde på ca 5 milj med pantbrev för ca 1 milj och vårat har ett taxeringsvärde på ca 3 milj med pantbrev för ca 3,4 milj. Är det mest fördelaktigt med hänsyn till avgifter och skatter att vi köper husen av varandra och i så fall till vilket pris ungefär? Eller ska man ge som gåva?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett byte är egentligen en avyttring av den bortbytta tillgången -i ert fall: huset- samt ett köp av den tillbyta tillgången, dvs det andra huset. När ni byter husen köper ni egentligen husen av varandra med det andra husets pris som ersättning. Överstiger ersättningen (det andra husets pris) husets (det egna hus, i så fall) anskaffningsvärde så utlöses beskattningen för kapitalvinsten.Tar man inte hänsyn till tidsfaktorn är det mest fördelaktigt att köpa varandras hus till anskaffningsvärdet, därför att kapitalvinsten i så fall blir lika med noll. Därefter kommer tidsfaktorn in i resonemanget: när ni säljer husen i framtiden, kommer kapitalvinsten beräknas på skillnaden mellan ersättningen och den nuvarande överlåtarens anskaffningsvärde (i enlighet med kontinuitetsprincipen), vilket oftast innebär en större skillnad och följaktligen en större kapitalvinstbeskattning. Det är upp till er att fundera över hur ni vill fördela skattebetalningen. Νär det gäller gåvan är det en förutsättning för att en överlåtelse ska anses utgöra en gåva att det måste finnas en gåvoavsikt: bland annat innebär detta att gåvogivaren inte får ta någon ersättning från gåvotagaren. I ert fall kan det hus som ni får som gåva anses av Skatteverket utgöra en ersättning för det hus som ni ger, vilket leder tillbaka till byte-resonemanget. Samma gäller om ni säljer husen till varandra till pris som understiger fastigheternas taxeringsvärden: då anses överlåtelsen utgöra en gåva och är skattefri. Problemet kan ändå vara gåvoavsikten, eftersom det kommer att handla om ömsesidiga överlåtelser under taxeringsvärde. Det är därför önskvärt att vända sig till Skatteverket och få ett svar om hur de tänker bedöma frågan och beskatta överlåtelser.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,

Gåva eller testamente för bostadsrätt samt skatteberäkning och avdragsrätt

2017-10-13 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejJag känner mig sjuk och har cancer tänker att ge min egendom som består av två bostadsrätt och fritidshus de är med bolånJag har 6 barn i ålder 7,8,10,12,14 samt 23 årDessutom deras moder som jag inte gift medAlla saknar fast inkomst. Kan jag står för lånet tills vidare och om de säljer det själv vad är skatt då
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!GåvaDu kan upprätta ett gåvobrev där du skriver att du ger det äldste barnet eller din före detta fru rätt till bostadsrätten och fritidshusen eftersom de är över 18 år. De kan sedan välja att sälja eller behålla dem. Om de behåller dessa så kan dem behöva visa för bostadsrättsföreningarna och bankerna att avgifterna samt lånekostnaderna kan betalas.TestamenteDu kan också skriva ett testamente som börjar gälla när du går bort. Då kan du stå kvar på lånet tills de blir ägare till bostadsrätterna och husen. Ett testamente ska skrivas under med din namnteckning. Två vittnen ska se dig skriva under och de ska också skriva under med deras namnteckningar. Vittnen ska vara myndiga, inte psykiskt störda och förstå att det handlar om ett testamente. Detta är ett bättre alternativ.Oavsett om du väljer att ge bort eller testamentera bort din egendom till det äldste barnet eller före detta hustrun ska de registrera sig själva som ägare hos Lantmäteriet och meddela bostadsrättsföreningarna om att de är nya ägare.SkatteberäkningenNär de säljer bostadsrätterna och fritidshuset tar Skatteverket ut en skatt på kapitalvinsten om 22% (46 kap. 18 § inkomstskattelagen). Kapitalvinsten räknas ut som försäljningspriset minus utgifter för försäljning (mäklarkostnader och liknande) och minus det priset du köpte bostadsrätten för och kostnader för de förbättringar du gjort (44 kap. 13 § inkomstskattelagen). Så det man vill är att kapitalvinsten ska vara så lite som möjlig så att skatten blir så lite som möjligt. Det kan man göra genom att inkludera det du betalat för att förbättra bostadsrätterna och fritidshuset i minusberäkningen av kapitalvinsten. T.ex. om de säljer bostadsrätten för 2 000 000 kr men du köpte den för 1 000 000 kr så är kapitalvinsten 1 000 000 kr och skatten blir således 220 000 kr. Om du har lagt 200 000 kr på renoveringar så blir kapitalvinsten på bostadsrättsförsäljningen 800 000 kr och skatten som ni ska betala blir istället 176 000 kr.Du kan kontakta våra jurister på 08 - 533 300 04 (mån-fre 10-16) om du behöver hjälp med att upprätta ett testamente eller gåvobrev.Hoppas du blir frisk snart och att du fått åtminstone lite hjälp, hör av dig igen annars!Bästa hälsningar

Överlåta fastigheter mellan varandra

2017-10-02 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Jag äger 1/2 av en fastighet. Min syster 1/2. Får hon överlåta fastigheten till mig? Min syster är aldrig där och vill ge mig hennes del. Fastighet nr 1.Däremot vill hon bygga hus på en tomt där jag äger 1/2 av. Fastighet nr 2. Då jag tycker det känns orättvist vill jag ge henne en gåva på 2 miljoner och överlåta min del av fastighet nr 2. Vill behålla vår goda relation. Får man ge ge gåvor/överåta detta utan att någon skattemässigt drabbas av detta. Med vänlig hälsning,
Zorba Hållsten |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel gäller att gåvor ej är skattepliktiga, varför det inte inträffar någon skattemässig konsekvens när man ger eller tar emot en gåva. Fråga 1 – Får din syster överlåta sin del av en fastighet till dig?Ja din syster kan överlåta fastigheten till dig. Antingen genom att sälja den till dig eller genom att ge den som gåva. Om hon ger den till dig som gåva så kan du antingen få den gratis eller ge henne en ersättning för detta motsvarande upp till taxeringsvärdet utan att det inträffar några skattemässiga konsekvenser.Utöver detta måste även gåvokriterierna uppfyllas:1. Förmögenhetsöverföring (gåvomottagaren ska berikas, dvs. du ska få din systers del av fastigheten)2. Gåvoavsikt (din syster måste ha som avsikt att berika dig genom att ge dig sin del av fastigheten) 3. Frivillighet (din syster måste ge sin del av fastigheten till dig frivilligt)Alltså; om din syster vill ge dig hennes del av fastigheten som gåva så inträffar inte några skattemässiga effekter. Du kan t.om. ge henne en ersättning för detta, så länge ersättningen understiger taxeringsvärdet.Fråga 2 – Får du ge din syster en gåva på 2 miljoner kronor och överlåta din del av en annan fastighet till henne?Ja det får du. Du får både ge henne en gåva samt överlåta din del av fastigheten till henne. Samma resonemang som ovan blir tillämpligt även här gällande skatteeffekterna.UndantagDock vill jag upplysa er här om att gåvan på 2 miljoner kronor som du vill ge din syster kan ses som en ersättning för fastighet 1. Om denna gåva på 2 miljoner kronor överstiger taxeringsvärdet på din systers del av fastighet 1 så kan Skatteverket anse att de 2 miljoner kronorna utgör ersättning för fastigheten och således ska din syster beskattas för detta eftersom det då anses vara en försäljning.Det skulle även kunna vara så att Skatteverket anser att eftersom du fick ½ av fastighet 1 av din syster och din syster fick ½ av fastighet 2 av dig så har ni bytt fastigheter helt enkelt. Även byte räknas som inkomst och ska således beskattas. RekommendationOm alla dessa transaktioner sker på en och samma gång finns det en risk att Skatteverket anser att ni ska beskattas pga. inkomst av kapital.Därför rekommenderar jag er att ni delar upp transaktionerna på tre separata tillfällen. Ett tillfälle där din syster överlåter ½ av fastighet 1 till dig. Ett annat tillfälle där du överlåter ½ av fastighet 2 till din syster. Ett tredje tillfälle där du ger din syster en gåva på 2 miljoner kronor.Jag vill även göra er uppmärksamma på att den som får en fastighet i gåva ska ansöka om lagfart för fastigheten.Eftersom du tillvalt telefonrådgivning så kan du kontakta mig på zorba.hallsten@lawline.se så kan vi boka in en tid för det. Hoppas du fick svar på dina frågor! Om du tyckte att något var oklart så kan du skriva dina följdfrågor i mailet.Med vänlig hälsning,

Ska den övertagande sambon betala skatt på såld andel av bostad?

2017-10-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Min sambo och jag ska separera jag ska behålla huset! Nu har huset öka i värde där vi haft en mäklare,värdet är 250000:- så min sambo har rätt till125000:- som jag får höja bolånet på så hon får sina pengar, men det är väll hon som betalar vinstskatt på dom och inte jag? Och hur mycket är vinst skatt?Mvh
Ahmet Ercin |HejTack för att du vänder dig till Lawline!Kapitalvinst från försäljning av privatbostadsfastighet beskattas med 22% (se 45 kap. 33 § och 65 kap. 7 § inkomstskattelagen 22 delat på 30, multiplicerat med 0,30 = 0.22 = 22%). Detsamma gäller för kapitalvinst från försäljning av privatbostadsrätt (se 46 kap. 18 §). Eftersom det är hon som får inkomsten och vinsten, är det hon som ska beskattas för denna. Det är alltså inte den övertagande sambon som ska betala skatt, det är den sambon som lämnat bostaden och tagit med sig en kapitalinkomst från överlåtelsen av sin bostadsandel som enligt inkomstskattelagen skattskyldig för kapitalvinsten.Hoppas du fick svar på svar din fråga!Bästa hälsningar

Sälja eller gåva - beskattningen för bostäder vid dessa transaktioner

2017-10-23 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej, Vi (3 st barn) köpte en lägenhet till vår gamla och hon bidrog med en del också. Resten fick vi ta banklån. Så lägneheten ägs av oss fyra med olika andelar. Kan hon skänka henns del till oss alla 3 som gåva skattefritt medan hon lever?Om så fins det ngn gräns hur mkt per år eller person? Eller är det bättre att vänta tills den dag vi ärver den? Vilket är bättre financiellt för alla parter? Tack
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.SammanfattningBostaden kan skänkas som gåva utan att någon vid gåvotillfället behöver betala skatt, den kommer däremot betalas när bostaden säljs istället. Det spelar ingen roll om bostaden ges som gåva eller arv. Detta gäller både lägenheter och fastigheter.Utförligt svarTanken med att skatta på bostäder, så kallad kapitalskatt, är att skatten betalas först när en vinst uppkommit. Detta är en generell skatterättslig princip som har format lagstiftningen på området. Det är viktigt att påpeka att bara för att en bostad säljs så behövs inte skatt betalas, om ni inte gått "plus" på bostaden.Vad detta betyder för er är att ni kan ta emot bostaden som gåva nu eller som arv utan att betala någon skatt på den, arv och gåva likställs alltså skattemässigt. Detta kan låta för bra för att vara sant, och det är det till viss del. Vad som händer istället är att egendomen räknas som gåva och ni träder in i gåvogivarens skattemässiga situation.Det betyder att om ni får bostaden som gåva måste ni betala den skatt som gåvogivaren skulle betalat om den sålt bostaden. Denna skatt måste ni såklart inte betala förrän ni själva säljer bostaden.Vad detta får för praktiska konsekvenser är att beskattningen bara skjuts upp till framtiden, ni kommer fortfarande betala lika stor skatt på den, om värdet är detsamma. Jag ska försöka illustrera detta med ett exempel.Låt oss säga att ni fyra köpt en lägenhet för totalt 4 miljoner kronor. Ni har betalt 1 miljon kronor var och nu ska en ägare "gå ur" bostaden och de andra tre ska ta den personens del. I dagsläget är lägenheten värd 5 miljoner kronor. Ägaren som ska bli av med sin del kan då antingen sälja sin del, som är värd 1,25 miljoner kronor till de övriga ägarna. Då har ägaren som sålt sin del gjort en vinst på 250 000 kr som måste skattas på (om vi bortser från de olika avdrag och 22/30 regeln som kan minska skatten). De som köpt denna del har nu höjt sitt inköpspris av sin del av lägenheten, så istället för att inköpspriset är på 1 miljon kronor är det istället lite högre. Detta gör att när de säljer bostaden så kommer vinsten de gör vara mindre än om de inte köpt den delen, och de måste betala "mindre" i skatt.Skulle den fjärde ägaren som vill bli av med sin del istället ge bostaden som gåva har den inte gjort någon vinst. Då utgår ingen skatt men istället kommer ägarna som "får" delen hamna i samma situation som den tidigare ägaren, alltså kommer deras inköpspris varken öka eller minska (i realiteten ökar det däremot, eftersom de anses köpt en större del av bostaden), men den skatt som de sedan betalar blir lika mycket som om den fjärde ägaren sålt sin del då istället.Detta kan verka lite klurigt men har du någon fråga så ställ den här så försöker jag svara på den.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Försäljning av del i fastighet, beskattning

2017-10-05 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |HejJag äger tillsammans med mina 2 bröder ett fritidshus. Taxeringsvärdet är 795 000. Jag har sålt min del till mina syskon och för detta fått 250 000. måste jag redovisa det i deklarationen och betala skatt?
O H |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Huvudregeln är att inkomster som ska beskattas i inkomstslaget kapital är skattepliktig till 100 procent och ska beskattas med en statlig skatt på 30 % enligt 65 kap. 7 § inkomstskattelagen.Till inkomstslaget kapital ska enligt 41 kap. 1 § inkomstskattelagen räknas inkomster på grund av innehav av tillgångar och skulder liksom inkomster i form av kapitalvinster och kapitalförluster vid försäljning av dessa tillgångar. Enligt 41 kap. 2 § avses med kapitalvinst och kapitalförlust vinst och förlust vid avyttring av tillgångar. En försäljning är en avyttring enligt 44 kap 3 § inkomstskattelagen.En fastighet är en tillgång.Det här betyder att en försäljning av en fastighet är en skattepliktig inkomst som ska tas upp som intäkt i deklarationen och därmed även beskattas, 42 kap 1 § inkomstskattelagen. Men för att veta vilken summa man ska ta upp till beskattning måste man veta vilken kapitalvinst man har gjort på försäljningen. Kapitalvinsten beräknar man på följande sätt enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen: Ersättning - försäljningskostnader - omkostnadsbelopp = kapitalvinst. - Ersättning: den summa du fick ut av försäljningen- Försäljningskostnader: Ev. kostnader för att bjuda ut fastigheten till försäljning- Omkostnadsbelopp: anskaffningsutgift + förbättringsutgiftOmkostnadsbelopp:Anskaffningsutgift är den summa du köpte fastigheten (eller din del) för. Är fastigheten ett arv ska man räkna på vad den ursprungliga ägaren köpte fastigheten för enligt 44 kap. 21 § inkomstskattelagen. Om fastigheten förvärvades före 1952 så får man, om man vill, räkna på 150 % av taxeringsvärdet som anskaffningsvärde, enligt 45 kap. 28 § inkomstskattelagen. Anskaffningsutgiften ska adderas med förbättringsutgifter. Har fastigheten t.ex. åtnjutit nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller grundförbättringar (t.ex. att man tillfört diskmaskin) så ska detta räknas som förbättringsutgifter. Utgifterna måste vara minst 5000 kr/år för att få räknas. Även vissa reparationer och visst underhåll kan få räknas som förbättringsutgifter förutsatt att de skett inom fem år från försäljningen. Se 45 kap. 11-12 §§ inkomstskattelagen. Slutsats, Den summa du får fram genom att räkna enligt formeln ovan, ersättning - försäljningskostnader - omkostnadsbelopp = den kapitalvinst du gjorde på din försäljning. Vad gäller privatbostadsfastighet, som jag förutsätter att denna fastighet är, så ska endast tjugotvå trettiodelar (22/30) av kapitalvinsten tas upp till beskattning. Med andra ord ska endast 73,333... % av den kapitalvinst du gjorde på fastigheten tas upp i deklarationen, 45 kap. 33 § inkomstskattelagen. Jag hoppas att du har fått klarhet i situationen. Är det något mer du undrar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!Med vänliga hälsningar

Kryptovaluta ska värderas till marknadsvärde enligt genomsnittsmetoden

2017-09-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Jag köpte min fastighet i Sverige genom att betala köpeskillingen i Svenska Kronor. När jag säljer min fastighet i framtiden, får jag lov att ta emot betalningen i form av annan tillgång? Exempelvis Ethereum eller Litecoin, dvs kryptovalutor. Av den forskning som gjorts inom ämnet i Sverige, samt Skatteverkets tolkning, tycks inte kryptovalutor falla inom ramen för utländska valutor, utan bör istället klassas som andra tillgångar. Om så är fallet, hur räknar jag ut skatt på vinst?
Sotirios Apostolou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kapitalvinsten beräknas som skillnad mellan ersättningen och omkostnadsbeloppet. Regeln är att ersättningen ska värderas till marknadsvärdet. Frågan blir, i så fall, hur ska valutan värderas.När det gäller bitcoin och andra kryptovalutor värderas dem enligt den så kallade genomsnittsmetoden som gäller för andra tillgångar. Skatteverket beskriver den så här: "Om bitcoin har anskaffats vid flera olika tillfällen, ska man således beräkna ett genomsnittligt omkostnadsbelopp." (https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/327766.html). I samma sidan får du se ett exempel om hur marknadsvärdet beräknas: varje betalning med bitcoin medför en separat kapitalvinstbeskattning.Angående beräkning av marknadsvärdet i ditt fall framgår det av det ovanstående dokumentet att köparen anses avyttra sina enheter av kryptovalutan ifråga för ett pris som beräknas enligt genomsnittsmetoden. Det är detta pris som utgör köparens omkostnadsbelopp och ditt ersättningsbelopp. Det följer att din kapitalvinst ska beräknas som skillnaden mellan detta belopp och ditt omkostnadsbelopp. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Ovan svar är vad som inryms inom vår gratisrådgivning, behöver du vidare rådgivning rekommenderar jag att du kontaktar någon av de specialiserade jurister Lawline samarbetar med. Du kan boka tid på ett kontor nära dig direkt via http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.Med vänliga hälsningar,