Beräkning av skatt vid försäljning av fastighet

Hej!

Har en fastighet Jordbruksmark 1200km2 som jag o min syster skall sälja,är lämligt för tomter.

detta är från vårt föräldrarhem som vi har ärvt.priset vid försäljning ca:2-3t.

Var blir skatten?

Hälsningar

Lawline svarar

Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den skatt som räknas ut vid försäljning (avyttring) av en fastighet är kapitalvinstskatten. I och med att jag inte har alla omständigheter så kan jag inte räkna ut den exakta skatten. Däremot kan jag allmänt förklara hur skatt räknas ut och vilken information som behövs för att kunna räkna ut det i ditt fall. I din fråga har du endast nämnt priset vid försäljning, ca 2-3 tusen, vilket är information som tas med i beräkningen bland annat.

Huvudregeln är att förvärv genom arv inte är skattepliktigt (8 kap 2 § Inkomstskattelagen, IL). Däremot inträder du (och din syster) i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap 21 § IL). Det betyder att man räknar på det anskaffningsvärde som dina föräldrar hade när de köpte fastigheten. Således kommer du och din syster att kapitalvinstbeskattas eftersom försäljning är en avyttring (se 44 kap 3 § IL). Det underlag som man beskattas på är den vinst respektive förlust som uppkommer. Beräkningen sker enligt följande:

Försäljningspriset (2-3 tusen)

- försäljningsutgifter (exempelvis mäklarkostnad)

- anskaffningsvärde (hur mycket dina föräldrar köpte fastigheten för) och lagfartskostnad m.m.

- förbättringsutgifter (exempelvis kostnader för att måla, bygga ut fastigheten m.fl.)

+ återföring av uppskov

= vinst eller förlust (se 44 kap 13-14 §§ IL och 45 kap IL).

Om det skulle bli vinst vid försäljningen enligt ovan beräkning så är skattesatsen 30 % (41 kap 1 §, 42 kap 1 § IL och 65 kap 7 § IL). Om det är en privatbostadsfastighet så ska endast 22/30 av vinsten tas upp till beskattning (se 45 kap 33 § IL). Om vinsten blir exempelvis 100 000 så skulle skatten bli 22 000 (100 000*0,22). I och med att du inte angett hur stor andel du och din syster äger var, så kan jag inte heller avgöra hur mycket skatt var och en av er ska betala. Om vi tar samma exempel som ovan och säger att skatten är 22 000, så ska du betala 11 000 kr och din syster 11 000 kr om ni äger hälften var. Om försäljningen istället skulle leda till förlust så är det avdragsgill med 50 % (45 kap 33 § IL).

För fler frågor är du välkommen att ringa till vår telefonrådgivning på 08-533 300 04

Vänliga hälsningar

Therese AxénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”