Vad gäller skattemässigt när smycken som ägaren har erhållit i gåva ska säljas?

I fall jag säljer smycken som jag fått som gåva utomlands, genom en auktionsfirma, vad gäller då skattemässigt?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du säljer dina smycken kan du bli beskattad för den kapitalvinst som uppstår. Beskattning sker endast om försäljningen leder till en vinst på mer än 50 000 kr. Jag kommer därför först att förklara hur du beräknar vinsten. Därefter kommer jag att förklara hur du räknar ut den skatt som belöper på vinsten.

Frågan besvaras med regler som finns i inkomstskattelagen (IL).

Hur beräknas kapitalvinsten?

Beräkningen av vinsten sker, enligt 44 kap. 13 § IL, i tre steg:

Kapitalvinst = (1)Slutpriset för sålda smycken - (2)försäljningskostnader - (3)omkostnadsbeloppet.

Först tar du alltså det pris som smyckena säljs för(1). Priset minskas med sådana avgifter och kostnader som du betalar vid auktionen(2). Därefter minskas den kvarstående summan med omkostnadsbeloppet, dvs., det pris som smyckena en gång köptes för(3). I din fråga framgår att du har fått smyckena i gåva. Omkostnadsbeloppet är därför, enligt 44 kap. 20 § 2st IL, det pris som den förra ägaren köpte smyckena för. Detta kan givetvis vara svårt eller omöjligt att veta och du kan då, enligt 52 kap. 2 § IL, istället räkna fram ett schablonmässigt omkostnadsbelopp genom att ta 25 % av slutpriset minus försäljningskostnaderna.

Beräkning av nytt omkostnadsbelopp = (Slutpriset - försäljningskostnader) * 0.25

Exempel: Vi antar att ett smycke har sålts för 100 000 kr. Auktionsfirman tar 2 000 kr i provision. Omkostnadsbeloppet beräknas därefter till (100 000 - 2000) * 0.25 = 24 500 kr.

Kapitalvinsten i exemplet blir därför:

100 000 kr (slutpris) - 2 000 kr (försäljningskostnader) - 24 500 kr (omkostnadsbelopp) = 73 500 kr (kapitalvinst).

Eftersom vinsten i exemplet är högre än 50 000 kr så kommer beskattning att ske enligt 52 kap. 2 § IL.

Hur mycket skatt ska du betala?

Skatten uppgår, enligt 65 kap. 7 § IL, till 30 % av den del av kapitalvinsten som överstiger 50 000 kr.

Exempel:
Vi utgår ifrån samma förutsättningar som i det förra exemplet. Kapitalvinsten har beräknats till 73 500 kr. Skatten beräknas därefter på den del av vinsten som överstiger 50 000 kr, alltså 73 500 - 50 000 kr = 23 500 kr. Skattesatsen är 30 % vilket innebär att skatten uppgår till 23 500 * 0.3 = 7050 kr.Sammanfattningsvis

1. Du beskattas för den del av kapitalvinsten som överstiger 50 000 kr.

2. Kapitalvinsten beräknas som slutpris - försäljningskostnader - omkostnadsbelopp.

3. Skattesatsen är 30 %.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,


Erik BengtssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Skatterätt och Kapitalvinstskatt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo