Strikt hundägaransvar vid vård

2018-11-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Gäller strikt hundägaransvar även hos veterinären? Om hunden skrivs in för vård, upphör det ev ansvaret då?
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Precis som du skriver har hundägare ett strikt ansvar för sina djur, vilket regleras i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (här benämnd hundlagen). Det uttrycks i 19 § samma lag där det anges att "en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare [...], även om han eller hon inte vållat skadan". Det finns ett par intressanta rättsfall på området. I NJA 1996 s. 104 hade en hundägare lämnat in sin hund till ett hundpensionat där den i domen sk. vårdaren hade skadat handleden till följd av att hunden orsakat henne ett fall. Slutsatsen högsta domstolen (HD) drog av att det huvudsakliga syftet med skadeståndsregeln i den dåvarande hundlagen (i målet kallad tillsynslagen) bl.a. var att "hos hundens ägare och vårdare inskärpa vikten av att genom noggrann tillsyn hindra hunden från att orsaka skada" och att lagen inte tog sikte på att reglera situationen då vårdaren själv skadades, skulle målet helt enkelt inte bedömas enligt hundlagen. Det skulle istället bedömas enligt sk. kontrakträttsliga regler, där det strikta skadeståndsansvaret inte föreligger; det krävs då att den skadeståndsansvariga har agerat vårdslöst. Hundägaren bedömdes inte ha agerat vårdslöst i den situationen och blev därför inte skadeståndsskyldig. Märk att målet bedömdes enligt 6 § i den gamla lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter, dock är ändringen inte tänkt att ändra tillämpningen av bestämmelsen. I RH 2001:6 utvecklade Svea Hovrätt vad begreppet "vårdare" innefattar, där de kom fram till att det måste bestå av "ett mera varaktigt användande av någon annans hund eller att man fungerar som fodervärd eller liknande". Utgår man från det tidigare nämnda målet från HD skulle en veterinär möjligen kunna likställas med en skötare på ett hundpensionat.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vems ansvar är det när en hund orsakar en skada?

2018-11-11 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej !Jag äger en hund samt har personlig assistent. Om assistenten går ensam, eller med mig och assistenten håller hundens koppel (jag oförmögen till det).Som hundägare har man ju ett strikt ansvar för hunden.Var ligger ansvarsfrågan om hunden ställer till någon skada.
Karin Ekström |Hej, tack för din fråga till Lawline!Det är både ägaren och innehavaren av hunden som har ett strikt ansvar för skada tillfogats av hundenPrecis som du säger är det du som ägare till hunden som har ett strikt ansvar enligt 19 § Lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. I samma paragraf står det även att den som är innehavaren av hunden har ett strikt ansvar för den. Innehavare av en hund är en person som regelbundet ansvarar för hunden. Din personliga assistens skulle därför kunna falla under innehavare och därmed även hen ha ett strikt ansvar för hunden. Skada tillfogad av hunden gör att ägaren och innehavarens är skadeståndsansvarigaMed strikt ansvar menas att hundägaren och innehavaren av hunden blir skadeståndsskyldig oavsett vem det är som vållat skadan eller inte vållat skadan. Alltså:1. Om det skulle vara så att din hund skulle orsaka en skada när din personliga assistent är ute med hunden själv är både du och din assistent skadeståndsskyldiga och därför skyldiga att ersätta den skada som hunden tillfogat.2. Om det är så att ni är ute och går med hunden tillsammans och din personliga assistent håller i hunden är det även vid detta tillfället strikt ansvar för er båda och båda är därför skadeståndsskyldiga. Detta innebär att den som skadades av hunden kan begära skadestånd av er båda. Ni har båda två ett gemensamt ansvar för hunden och har därför gemensam skyldighet att ersätta om en skada uppkommer.Sammanfattning - både du och din personliga assistent är strikt ansvariga för hunden. - om hunden skadar någon/något har ni därmed gemensam ersättningsskyldighet.- detta gäller både om ni är ute med hunden gemensamt men även om sin personliga assistent är ute med hunden själv.RådEftersom ni båda är ansvariga kan det bli svårt, om det faktiskt uppstår en skada pga hunden, att gemensamt komma överens kring vem som ska stå för skadan som hunden orsakat. Jag skulle rekommendera er att prata om detta och i förväg försöka komma fram till hur ni vill att det ska vara. För att vara säkra på att det inte kommer stå ord mot vid eventuell skada kan ni skriva ett avtal som rör ansvar för hunden. Om ni inte gör det kommer ni gemensamt vara strikt skadeståndsskyldiga, vilket såklart kan vara så ni vill ha det! Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! Om du har några fler funderingar kan du ställa en till fråga eller höra av dig till vår telefonrådgivning. Ha en fin dag!

Vad gäller strikt hundägaransvar?

2018-11-01 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Om en ovälkommen hund springer in i min lägenhet, där jag har tre hundar. Alla går i försvarsställning o kommer säkert döda. Vad gäller då?
Linn Nyberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis har alla hundägare ett strikt hundägaransvar innebärande att ägaren är skyldig att ersätta skador som hunden orsakar, oavsett om hunden blivit provocerad eller inte. Det strikta ägaransvaret framgår av 19 § i lagen om tillsyn över hundar och katter. Skadas din hund av andra hundar så lider du en så kallad sakskada och ägaren till hunden som orsakat skadan är då skadeståndsskyldig gentemot dig, på samma sätt som du blir skadeståndsskyldig för skada din hund gör på den andra ägarens hundar. Vad ägaren eller innehavaren eventuellt betalt i skadestånd har denne sedan rätt att få tillbaka av den som vållat skadan om någon annan var vållande. Sammanfattningsvis är hundägaren alltid skadeståndsskyldig oavsett hur olyckan gick till. Man har dock rätt att kräva tillbaka pengarna tillbaka från den som egentligen har orsakat skadan. Det strikta ansvaret gäller även om det sker på din egendom och en annan lös hund kommer dit. Blir den andra hunden skadan är det du som blir skadeståndsansvarig trots att den andra hunden inte har på din egendom att göra. I ditt fall skulle du bli skadeståndsskyldig för eventuell skada dina hundar orsakar och vice versa. Sedan om det står klart vem som egentligen vållat skadorna har den andra parten rätt att kräva tillbaka pengarna som utgjorde skadeståndet. Vänligen,

Kan jag få skadestånd då en annan katt har skadat min katt?

2018-10-27 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Kan jag "tvinga" grannen att betala veterinärräkningen när deras katt tagit sig in på vår tomt (har verkligen försökt att mota monstret med hjälp av nät, galler m m) och sårat vår katt?
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumLagar som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Skadeståndslagen (SkL) och Lag om tillsyn över hundar och katter (Lthk).Skadeståndsansvar för katterTill skillnad från hundägare föreligger det inget så kallat strikt ansvar för all skada som katter vållar. När det gäller kattägares ansvar för den skada som katterna gör krävs det dels att man måste kunna bevisa att det var den specifika katten som orsakade skadan och ägaren måste ha handlat vårdslöst. Det anses inte vårdslöst av en kattägare att endast låta katten vara ute, utan det krävs att något mer har skett. Exempel på detta kan jag tänka mig är om du har talat med grannen om besvär som katten har orsakat tidigare och grannen inte har gjort något för att förhindra att det händer igen, 1 § Lthk.Om ni lyckas bevisa att det gäller den specifika katten och att ägaren har agerat vårdslöst kan du kräva skadestånd för den skada som katten vållade på din katt. Detta skall således omfatta veterinärskostnaderna, 2 kap. 1 § SkL.RådMitt råd till dig är att tala med grannen om du inte redan har gjort det och förklara situationen. Vill du yrka på skadestånd ska du skicka in en skadeståndsansökan till tingsrätten.Jag önskar dig stort lycka till och hoppas att detta var till hjälp.Vänligen

En ryttares häst skadade min hund, kan jag begära ersättning?

2018-11-19 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Jag & min 12-åriga halvblinda dvärgpudel hälsade på pappa avlägset i skogen. Min hund är alltid lös där pga hennes lydnad. Pappas väninna kommer oväntat upp på sin häst. Vi pratar utomhus, hunden endast fokus på mig. När väninnan ska rida hem så står min hund i gräset och tittar på mig när hästen lyfter sitt framben och stampar på min hund, skrikandes av smärta ligger hon under hoven på 600 kg häst. Ryttaren försöker snabbt styra undan hästen, och min lilla hund märker när hon reser sig att hon har våldsamt ont. Hästen står en meter bort, och min lilla hund vinglar förvirrat just dit då hästen ÄNNU en gång lyfter benet och stampar på min hund. Följande timmar är horribla. Mot djursjukhus och jag tror hela bilresan att min hund ska dö i mitt knä av inre skador. Efter röntgen och smärtlindring visar det sig att hon har ett par frakturer, men risken för blödning var stor under följande timmar. Då vi omhändertog hunden när hon var 10 så gick det inte att försäkra henne, och därför skulle en natt sluta på 14 000 kronor. Vi fick med tårar i ögonen ta hem henne med smärtlindring och be för hennes liv. Det kostade oavsett 8000 kronor - och vi fick böna&be kliniken om avbetalning pga försämrad ekonomisk situation.Jag vet att hästen som så brutalt orsakade min hund detta är försäkrad. Om vi inte varit på hemmaplan, eller om min hund på något sätt provocerat hästen, så hade jag inte skrivit detta. Men hon var helt oskyldig. Så kan vi få hästägare att bekosta de 8000? Mvh
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hästägare har till skillnad från hundägare inte strikt ansvar och en hästägare är ansvarig för skador som hästen orsakar enbart om hästägaren varit det som inom juridiken kallas för culpös, det vill säga vårdslös/oaktsam. Ansvaret bedöms enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer i skadeståndslagen. Enligt 2 kap 1 § i skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar en personskada eller sakskada ersätta den. Det som föreligger i detta fall är en sakskada (även fastän det är fråga om en hund).Rent generellt kan det förmodligen inte anses som oaktsamt av ägaren att hästen attackerar hunden. Om ägaren däremot vet att hästen är aggressiv och brukar anfalla och inte har upplyst om detta, samt driver hästen nära hunden, skulle det kunna ligga till grund för ett ansvar. Av den information som finns i din fråga finns det förmodligen inte grund att framgångsrikt rikta skadeståndsanspråk mot hästägaren. Dessvärre finns tydligen inte några försäkringar heller. Eftersom hästen är försäkrad ska det nämnas, att flera försäkringsbolag har en olycksfallsförsäkring inbakad i hästförsäkringen, som ersätter skador hästen orsakar. Ersättningsnivåerna i dessa försäkringar är oftast låga jämfört med rena olycksfallsförsäkringar och det kan finnas inskränkningar i villkoren. Men det kan i ditt fall vara värt att se om det finns något olycksfallsskydd i hästens försäkring och om du kan få någon ersättning därifrån.Jag rekommenderar att du kontaktar personen vars häst vållade skadan för att denne ska undersöka saken, alternativt att du kontaktar dennes försäkringsbolag.Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Hundägares skadeståndsskyldighet när hund skadar katt

2018-11-02 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Passade en hund som dagmatte. Denna hund bet och nästan dödade min katt. Kan jag kräva skadestånd av hundägaren?
Louise Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägare har så kallat strikt hundägaransvar vilket innebär att ägaren är skyldig att ersätta de skador som hunden orsakar, oavsett om hunden blivit provocerad eller om det var en olyckshändelse. Detta regleras i 19 § i lagen om tillsyn över hundar och katter. Ägaren/innehavaren till hunden behöver inte själv ha agerat med uppsåt eller varit vårdslös. Denne är strikt ansvarig för skador som hunden orsakar.Djur räknas som saker inom skadeståndsrätten. Det innebär att du som ägare till katten har drabbats av en sakskada. Hundägaren är skyldig att betala kostnaden för de skador som hunden orsakat, exempelvis veterinärkostnader. Vänligen,

Strikt hundägaransvar

2018-10-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej. Vi har mängder med äpplen varför vi under många års tid skänkt bort överskottet genom att ställa ut kassar med fallfrukt utanför grinden. På grinden har vi en skylt som talar om att vi har flera stora hundar som vaktar samt uppgift om telefonnummer så att man kan ringa och be oss ta in hundarna. Plötsligt står en man (cyklist) i hallen och öppnar dörren utan att ringa på trots ringklocka. Hundarna rusar fram och skäller samt en av dem biter/nafsar mannen i benet. Jag tror inte att det blev allvarligare än att byxorna fick en reva. Min fråga är nu vilket ansvar jag har för det inträffade. Jag vet ju att jag som hundägare har strikt ansvar för min hund:VänligenYlva Eliasson
Roksana Jurenczyk |Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Hundägare har som du säger strikt hundägaransvar. Det innebär att hundägare ansvarar för skador deras hund orsakar oavsett om ägarna har handlat med uppsåt eller oaktsamhet. Detta enligt 19 § lagen om tillsyn över hundar och katter. Skadeståndet kan i vissa fall jämkas om det kan bevisas att den skadelidande har medverkat till skadan, se 6 kap. 1 § 2 st. skadeståndslagen. Hur bedömningen skulle bli i detta fall kan jag inte svara på men man kan tänka sig att det faktum att mannen ignorerade skyltarna samt gick in i huset utan att ringa på ringklockan gör att han ska anses medverka till sin egen skada. Hoppas jag har besvarat din fråga.Vänligen

Skada orsakad av häst

2018-10-25 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, min bil+ hästsläp stod parkerade på en gårdsplan. En annan person som parkerat bredvid skulle lasta av sin häst och hästen kastade sig in i min bil o orsakade en skada i form av en buckla. När jag anmälde skadan till mitt försäkringsbolag sa dom att ägaren av hästen som skadat min bil inte har skyldighet att betala min självrisk på 3000kr. Hon har även kollat med sitt försäkringsbolag och dom har sagt samma sak. Hon har därefter erbjudit mig hälften av självrisken, dvs 1500kr. Och jag har inte gjort något fel, bara parkerat min bil och blivit påhoppad. Kan man hävda Skadeståndslagen och tvinga henne att betala 3000kr. Jag har bara krävt denna summa, men kommer sannolikt att få fler utgifter i samband med lagningen då jag är väldigt beroende av min bil.Mvh
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En hästägare har inte ett strikt ansvar för de skador hästen orsakar. Det innebär att för en hästägare ska bli skadeståndsskyldig så måste det påvisas att ägaren orsakat skadan antingen med mening eller genom att vara vårdslös 2 kap. 1 § skadeståndslagen. Idet här fallet kan vi utesluta att skadan uppkommit genom hästägarens avsikt. Det innebär att det återstår att pröva om kravet på vårdslöshet uppfyllts. Denna bedömning görs av rätten varför jag inte kan ge dig ett fullständigt svar. Jag kan endast bidra med fakta om hur en sådan prövning går till. Därefter är det upp till dig om du vill pröva möjligheten att få skadestånd genom en domstolsprövning. Bedömningen domstolen gör benämns för fri culpabedömning och består av fyra rekvisit som måste uppfyllas. Dessa rekvisit är följande:1. risken för skadan (om risken är stor så är det något som talar för vårdslöshet och tvärtom)2. den sannolika skadans storlek (hur stor skada kunde förutses, ju större skada desto mer talar det för vårdslöshet)3. möjligheten att förekomma skadan (hur stor är chansen att kunna undvika en sådan skada, bland annat kommer rätten bedöma om den parkeringsplats som användes oftast används för att lasta på och av hästar. Om platsen oftast används för detta så är det något som talar för att risken inte är så stor)4. möjligheten att inse risken (denna bedömning varierar och enligt mig så kommer det spela roll hur väl hästägaren känner sin häst och om det är en ung häst eftersom det är omständigheter som är avgörande i en bedömning om vårdslöshet. Hoppas detta svar var till någon hjälp. Med vänliga hälsningar!