Kan en hundägare vägra att ersätta veterinärkostnaderna?

FRÅGA
Min hund har blivit biten av en annan hund. Kan hundägaren neka att ersätta veterinärkostnaderna?Är det jag som ska förse den andra hundägaren med dokumentation ; veterinärfakturor och händelseförlopp som hen sedan ska vidarebefordra till sin hemförsäkring? Måste det vara original? Vill ju helst behålla original.Mvh, Undrande och olycklig matte
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall hundägaren kan neka att ersätta veterinärkostnaderna som uppkommit till följd av bettet och sedan även hur du ska agera avseende dokumentationen av kostnaderna.

För att svara på din fråga kommer jag använda lagen om tillsyn över hundar och katter (LHK).

Kan hundägaren neka att ersätta veterinärkostnaderna?

Det korta svaret på frågan är nej. Förklaringen till detta är att en hundägare har ett s.k. strikt ansvar över sin hund (19 § LHK). Som hundägare är man enligt det strikta ansvaret ansvarig för alla skador som hunden orsakar, även om händelsen exempelvis var en olycka eller om man absolut inte var en del i orsakandet av skadan. Den andra hundägaren måste alltså ersätta sig för de skador som din hund fick på grund av bettet och kan inte neka det.

Dokumentationen

Det är i allmänhet upp till den skadelidande att bevisa skadan som man vill ha ersättning för. Detta kan översättas till att du ska förse den andra hundägaren med dokumentation, t.ex. ett kvitto som bevisar veterinärkostnaderna. Det finns sedan inget generellt krav eller liknande på att det måste vara i original.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (450)
2021-05-11 Vad händer om jag lämnar min hund utan uppsikt och hunden orsakar skada?
2021-04-30 Skadeståndsansvar för hundägare
2021-04-26 Vad ska en hundägare ersätta om ens hund skadar en annan persons katt?
2021-04-25 Vem kan bli ersättningsskyldig för skador orsakade av hundar?

Alla besvarade frågor (92166)