Vad ska en hundägare ersätta om ens hund skadar en annan persons katt?

FRÅGA
HejFörra veckan skedde tyvärr en olycka då min ena hund fick tag på grannens katt och tog den i benet nedanför hans stuga. Hela händelseförloppet var det ingen som såg men jag hittade hunden med katten i munnen och han släppte den så fort han såg mig. Tyvärr var det en gammal katt och skadorna var för stora för att det skulle kännas värt att utsätta den för operation. Det var så klart mitt fel som tappade uppsikt över honom för en minut och jag är helt med på att jag ska betala veterinär kostnaderna. Min fråga är om han har rätt att kräva en högre summa som "plåster på såret"? Han tycker inte det är mer än rätt för att grannsämjan fortfarande ska vara bra men ingen Anna djurägare jag pratat med tycker det är okej. Som djurägare själv hade jag inte begärt någon betala mer än kostnaderna som det andra djuret orsakat och undrar därför om man kan kräva det.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

En katt ses i lagens mening som en sak och blir ens katt skadad ses det som att man har fått en sakskada (2 kap. 1 § skadeståndslagen). En hundägare har strikt skadeståndsansvar, vilket innebär att om en hund orsakar en sakskada så är det hundens ägare som ska ersätta skadan även om det var en olyckshändelse (19 § lag om tillsyn över hundar och katter). Alltså är du skadeståndsansvarig gentemot kattens ägare.

Skadestånd för sakskada omfattar ersättning för

sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning, annan kostnad till följd av skadan, inkomstförlust eller intrång i näringsverksamhet (5 kap. 7 § skadeståndslagen).

Detta innebär att den som har fått en sakskada har endast rätt till ersättning för faktiska kostnader och inkomstförluster. Kattens ägare har alltså inte rätt att kräva extra ersättning som "plåster på såren". Att du ska ersätta kattägarens veterinärkostnader är dock rätt.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänliga hälsningar,

Hanna Ullerholt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (479)
2021-10-17 Får jag låta min hund springa lös i en tom beteshage?
2021-10-03 Vem ansvarar för när en hund biter en annan hund?
2021-09-29 Kattägares ansvar för skada på annans katt
2021-09-29 Hur långtgående är en hundägares ersättningsansvar för skador uppkomna av hunden?

Alla besvarade frågor (96402)