Skadeståndsansvar för häst

2020-08-06 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! För ett tag sedan gick en person in i min hästhage utan lov, känner inte personen i fråga och aldrig sett henne tidigare. Ena hästen i hagen som hade föl brevid sig blev ilsk och sparkade då personen i hagen. Hon blev så pass illa sparkad att hon fick operera sig 3 gånger. Två gånger i handen och en gång i benet. Idag hotar hon om att anmäla detta om jag inte betalar henne alla kostnader för sjukhusbesöken samt ett skadestånd på minst 10.000kr. Får hon göra såhär? Vet att det är allemansrätten som gäller att passera marken. Men vad är det egentligen som gäller om hon utan förvarning och tillåtelse kliver in i min hage och blir sparkad så illa att hon måste opererats. Är detta på mig? Är det mitt ansvar att ingen kliver in i hagen oanmält? Jag kan ju omöjligt sitta 24/7 och vakta en hage så ingen går in i den. Och måste jag betala henne för skadorna mina hästar orsakat henne när hon på eget bevåg gått in till främmande hästar. Tacksam för svar! Mvh
Filip Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL). I mitt svar är det därför hit jag kommer att hänvisa. Vem är skadeståndsskyldig?Utgångspunkten när det gäller skadestånd är att den som orsakar en skada på något sätt ska ersätta skadan. Det krävs även att personen som orsakat skadan har varit vårdslös eller haft för avsikt (uppsåt) att skada någon eller något (2 kap. 1 § SkL). Hur bedöms uppsåt och vårdslöshet?Här gör en domstol mer eller mindre en fri bedömning om de anser att personen varit vårdslös. Till skillnad från hundägare så har inte hästägare s.k. "strikt ansvar". Det innebär att du inte är ansvarig för allt som hästen gör, utan du måste anses vårdslös för att bli skadeståndsskyldig (hundägare är ansvariga för all skada som hunden gör oavsett egen vårdslöshet (19 § lag om tillsyn över hundar och katter)). Som du förklarar situationen är det knappast vårdslöst att ha sina hästar i ett inhägnat område och du bör därför inte anses skadeståndsskyldig. Jag vill dock ändå nämna att man inom skadeståndsrätten kan göra en vårdslöshetsbedömning (s.k. "fri culpabedömning") som lägger vikt vid hur stor en eventuell skada kan bli. Dock väger man in även i en sådan bedömning hur stor risken är att skadan faktiskt kan ske, vilket inte bör vara så stor då väldigt få personer går in i en hästhage utan att först få detta godkänt av hästägaren. Min bedömning är alltså att du inte är skadeståndsskyldig. Om du mot förmodan skulle anses skadeståndsskyldig är chansen stor att skadeståndet i så fall jämkas till ett mycket lågt belopp. Det är nämligen så att om den som blivit skadad själv medverkat till skadan genom att vara vårdslös eller oaktsam så sätter detta ner skadeståndet (6 kap. 1 § SkL). Att gå in i en hästhage där stoet har ett föl bör anses mycket oaktsamt.Sammanfattningsvis så bör du alltså inte kunna hållas ansvarig för den inträffade skadan. Hoppas du fick svar på din fråga! Vill du ha ytterligare hjälp kan du boka tid med vår juristbyrå här. Med vänliga hälsningar,

Har jag rätt till ersättning för kremering av min hund?

2020-07-28 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Min hund blev ihjälbiten av en annan hund, ägaren till hunden tappade koppel på den, är hundägaren skyldig att betala för kremering av min hund??
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ja det kan du. Då i skadeståndslagens mening så är hundar en sak och det handlar om en sakskada och därmed ersättningsgill enligt 2:1 skadeståndslagen. Sedan när det kommer till hundar så har hundägare ett strikt ansvar enligt den 19 § lag om tillsyn över hundar och katter. Det betyder att hundägaren måste ersätta alla skadar som hunden orsakar. Kostnaderna för kremeringen bör falla inom 5:7 p 2. SkL då det är direkt kostnader på grund av sakskadan och därmed bör hundägaren ersätta dig för den kostnaden.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Hundägares skadeståndsansvar

2020-07-15 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |En av mina katter hoppade in på min grannes gård (över ett staket som varken är katt eller hund säkert) och blev attackerad av samtliga 4a hundar som bor där. Efter mycket om och men, rivande och bitandes fick min fru loss våran katt men en hund hoppade efter henne över staketet och jagade katten i hennes famn enda tills vi lyckades komma in. Katten tvingades avlivas pga svåra skador. Jag fruktar nu för min 1,5 åriga son som inte bara såg på medans detta hände utan oxå kunde hamnat i riktig fara om han hade stått i vägen för den jagande hunden. Hur ska jag gå till väga nu och vad kan jag göra för att ägaren eller hunden ska ta sitt ansvar. Ägaren hade 0 kontroll över hundarnas agerande och min fru blev riven och biten hela vägen till dörren.
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hundägares ansvar för sin hund regleras i lag om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen) och skadeståndslagen (SkL). Strikt ansvarTill att börja med kan sägas att både hund- och kattägare ska hållas under sådan tillsyn och skötsel som krävs för att förebygga att de orsakar skador eller betydande olägenheter (1 § första stycket tillsynslagen). Att din granne har sina hundar bakom ett staket som varken är säkert för hundar eller katter tyder klart på bristande tillsyn, särskilt om hundarna är såpass aggressiva som de verkar vara. Vidare har man som hundägare strikt ansvar för sin hund, vilket innebär att man är skyldig att genom ett skadestånd ersätta de skador som hunden orsakar, oavsett om det beror på hundägarens egna vållande eller inte (19 § tillsynslagen). Din granne är alltså skyldig att ersätta de skador som deras hundar orsakat din fru och er katt. Vad ni kan få ersättning förGällande skadorna på din fru klassas de som personskador. Skadestånd för personskador ska täcka sjukvårdskostnader, eventuell inkomstförlust om hon behövt sjukskriva sig samt en ersättning för fysiskt och psykiskt lidande som kallas sveda och värk (5 kap 1 § SkL). Om din fru skulle få några bestående men eller ärr har hon rätt till ersättning även för detta. Om din fru hade några kläder som gick sönder ersätts även detta. Gällande er katt klassas den juridiskt som en sakskada. Det innebär att skadeståndet ni kan få för er katt innefattar nyvärdet för en likvärdig katt och veterinärkostnader (motsvarande reparationskostnader). Dessvärre ersätts inget extra för det emotionella värdet er katt förmodligen hade för er (5 kap 7 § SkL). Jämkning av skadeståndVisserligen kan skadeståndet jämkas, det vill säga sättas ned, om ni som ägare av katten anses medvållande. Din fru kan dock inte anses ha medverkat till skadan på sig själv då hon endast gick in för att rädda er katt. Det skulle möjligtvis kunna bli aktuellt med jämkning för skadan på katten då katten själv tagit sig in på grannens område. I och med det bristfälliga staketet låter detta dock inte helt rimligt, men jag vill ändå flagga för att risken finns (6 kap 1 § andra stycket SkL). Kräva ersättning ur grannens försäkringOftast ersätts skadorna genom hundägarens ansvarsförsäkring som är inbakad i hemförsäkringen. Ni bör därför tillsammans med er granne anmäla skadan dit. Då ersätts er skadestånd av försäkringsbolaget och grannen betalar endast en självrisk.Kräva skadestånd genom stämning En annan väg att få era skador ersatta är genom att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten som då får avgöra frågan om ersättning. Denna process kan dock bli kostsam och tar oftast längre tid än processen hos försäkringsbolaget. Omhändertagande av hundarnaUtöver att ni har rätt till ersättning kan ni även göra en anmälan till Lässtyrelsen om ni anser att grannen missköter sina hundar (11 § tillsynslagen). Detta har ni rätt att göra anonymt. Om du är osäker på om det finns tillräckliga skäl för att anmäla kan du rådgöra med en djurskyddshandläggare. På Länsstyrelsens hemsida finns telefonnummer till djurskyddshandläggarna i just er region. En anmälan kan leda till att hunden omhändertas av polis, kommun eller Länsstyrelsen. Mitt rådJag skulle rekommendera er att i första hand prata med grannen och få honom eller henne att anmäla skadan till sitt försäkringsbolag. Detta är den smidigaste vägen att gå då denna process oftast går snabbare och inte innebär en lika stor kostnadsrisk för någon av er. Ersättningen grundar sig på samma villkor i skadeståndslagen oavsett vilken väg ni väljer.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

Vem bär ansvaret om ens hund biter någon?

2020-07-06 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |I hundrastgård släppte vi var sin hundHennes hund flög på min och de började slåssAndra ägaren går ner på knä mellan hundarna för att försöka ta isär demHon blev biten i ansikte och handTroligen av min hund. Hon är oförsäkradHon kräver att min hemförsäkring tar dettaJag anser att hon var självförvållad till skadorna med sitt dumma beteende att stå på knä mellan två stora arga hundarVad gäller?Hälsningar
Emlika Magnusson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som hundägare har man så kallat strikt ansvar för sin hund. Det innebär att man är skyldig att ersätta alla skador som ens hund orsakar, oavsett om man själv varit vållande till skadan eller inte (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter).Skadeståndet kan däremot jämkas om den skadelidande har varit medvållande till skadan (6 kap. 1 § andra stycket skadeståndslagen).Eftersom man har strikt ansvar för sina hundar är det du som är ansvarig för de skador som din hund orsakat, oavsett hur skadan gick till. Om den skadelidande, i det här fallet den andra hundägaren, kan anses ha varit medvållande till skadan kan du jämka skadeståndet. Vänliga hälsningar,

skadeståndsansvar för skador som en katt har orsakat

2020-07-30 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Vår grannes katt har regelbundet gått in i vårt hus och vi har påpekat detta för ägaren. Nu slank den in utan vår kännedom när min man var ensam hemma och stänger dörren för att ta en dusch. När han kommer ut 5 min senare blir katten rädd och löper amok för att den inte hittar ut och klöser på dörrar och lister så att det blir visuella skador och en stol som bara är ett par veckor gammal får klädseln sönderriven. Grannen som äger katten har sett bilderna från vår övervakningskamera när katten går in, men säger att hon inte är skadeståndsskyldig för stolen då hon har GPS på sin katt, stämmer det?
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om ni kan få ersättning för skadorna som er grannes katt orsakat era möbler. Ansvar för kattägare regleras i lagen om tillsyn över hundar och katter. Det framgår av lagen att katter ska hållas under tillsyn och skötas på ett sätt som förebygger att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter, med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter (1§ lag om tillsyn över hundar och katter). Till skillnad från hundägare har dock inte kattägare samma strikta ansvar för skador som de orsakar (19§ samma lag). Istället gäller generella skadeståndsrättsliga principer. Ansvarig för era skador?Enligt skadeståndslagen är utgångspunkten att man är skadeståndsskyldig för personskada och sakskada man orsakat genom egen vårdslöshet (2 kap. 1§ skadeståndslagen (SkL). Då ni har påpekat för grannarna att katten upprepade gånger gått in i ert hus, har grannarna i sådana fall underlåtit att upprätthålla sin lagstadgade tillsynsplikt över katten. Detta kan anses vara vårdslöst. Det måste dock föreligga så kallad adekvat kausalitet, alltså ett orsakssamband mellan grannarnas bristande tillsyn och skadan som uppstått. I detta fall är det ganska uppenbart att skadorna som ni fått i ert hem, inte hade uppstått om grannarna hade haft koll och hindrat sin katt från att gå in i ert hem. Även om skadorna inte hade uppstått om ni hade haft dörren stängd, eller om din man inte hade skrämt katten, kan grannarna ändå anses vårdslösa då det kan räcka att de brustit i sin tillsyn. Det är dock ni som har bevisbörda för att grannarna varit vårdslösa. Vad kan ni få ersättning för?Skadorna ni fått på dörrar, lister och på stolen är sakskador och ni kan då få ersättning för sakens värde (marknadsvärde), reparationskostnad eller annan kostnad som följer av skadan (5 kap. 7§ SkL). I ert fallSå som jag tolkar det har grannarna försökt förebygga skadan genom att sätta ett GPS halsband på katten, kanske dels för att ha koll på katten bättre, dels för att kunna veta och bevisa var katten har varit. Det talar förvisso till grannarnas fördel, då det generellt är svårt att förebygga skada som ens katt kan orsaka. Dock har grannarna känt till problemet och haft insikt i risken för att katten kunde smita in i ert hus och orsaka skada. Det är förvisso inte så omfattande skador som uppstått, och grannarna kan anses ha försökt förebygga skadan genom GPS halsbandet. Men då det finns en lag som säger att kattägare ska utöva tillräcklig tillsyn över sina katter så att de inte orsakar skada och olägenhet, skulle jag säga att det sannolikt att de kan anses vårdslösa och att ni kan få ersättning för de skadorna. Det är dock en bedömning som måste göras i det enskilda fallet. Det är dock ni som ska bevisa att katten skadat era möbler, och att grannarna varit vårdslösa i sin tillsyn över katten, så spara bevis i form av videoövervakningen, textmeddelanden mellan er och grannarna och liknande. Jag rekommenderar att ni försöker lösa detta med era grannar själv i stället för att gå direkt till domstol. Om det inte går rekommenderar jag er att ta kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ärendet, eller annan advokat som kan hjälpa er driva frågan i domstol. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Jag hoppas att ni har fått någon vägledning i er fråga!Vänligen,

Har jag rätt till ersättning för skada som orsakats av grannkatt?

2020-07-22 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |hej . jag har en fråga ang e grannkatt. vi har en katt som vid upprepade gånger har blivit attackerad av en grannkatt . den sista gången gick det så illa för våran katt att den fick lämnas in till veterinären . Fråga : har jag rätt att få ersättning för min katt . Mvh.
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om tillsyn över hundar och katter innehåller regler kring ansvar för skador orsakade av katter. Katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 §). Det här betyder att kattägare har en skyldighet att ha översikt och ta ansvar för sitt djur. Till skillnad från hundägare finns det dock inget s.k strikt skadeståndsansvar för kattägare enligt lagen. Det här innebär att kattägare endast ansvarar för de skador som katten orsakat om ägaren agerat uppsåtligen eller vårdslöst. Kattens mer självständiga och fria natur gör att kattägare inte kan åläggas samma strikta skadeståndsansvar som hundägare. Med tanke på att det strikta skadeståndsansvaret inte gäller kattägare kan skadeståndslagen (SkL) tillämpas istället. Skadorna på er katt ses som en sakskada och veterinärkostnaderna ses som en följdskada. För att grannkattens ägare ska ses som ersättningsskyldig krävs vårdslöshet eller uppsåt (avsikt) från hens sida (2 kap. 1 § SkL). Utifrån din fråga finns det inget som pekar på att grannkattens ägare agerat vårdslöst. För att bedöma om hen har agerat vårdslöst kan man göra en helhetsbedömning av exempelvis risken för skadan, skadans storlek, hens möjlighet att förebygga skadan och att förutse skaderisken. Det kan möjligtvis ses som vårdslöst om grannkattens ägare varit medveten om sin katts upprepade aggressiva beteende men inte försökt åtgärda det. Värt att nämna är att bevisbördan ligger hos er, det vill säga det är ni som ska bevisa att grannkattens ägare har agerat vårdslöst. Avslutningsvis är dessvärre era chanser att få ersättning för er katts skador inte särskilt stora eftersom det lär bli svårt att bevisa att grannkattens ägare agerat vårdslöst. Med tanke på att ni har haft problem med grannkatten vid tidigare tillfällen så är det enligt mig bäst om ni kan samarbeta med ägaren till grannkatten för att förhindra att det sker igen. Jag hoppas att ni har fått svar på er fråga!Med vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar och omhändertagande av hundar

2020-07-07 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej, jag tänkte kolla med er vad det är som gäller då en granne påpekat en situation som hänt hos oss. Såhär är det. Jag bor på en gård där jag har fyra stycken hundar. Hundarna är ofta lösa ute i våran trädgård som är inhägnade för att inte hundarna ska kunna ta sig ut. Främst två utav dessa hundar brukar skälla på vissa förbi passerande, de skäller inte längre på vanliga bilar eller fotgängare, om de inte tex visslar eller ropar på hundarna. Nu kommer problemet. Här om dagen red en tjej förbi med sin häst, hon vet att det finns hundar här på gården som skäller, hon satt och visslade när hon red förbi tomtgränsen. En utav hundarna springer då fram till staketet och börjar skälla, kan tillägga att hon typ är 1 år och vi tränar på att hon ska sluta skälla. När hunden började skälla så gick jag till hunden direkt och ledde bort den från vägen och ekiepaget, därav ryttaren säger "du vet att du har skyldigheter va?" och "du vet väll vad som händer om era hundar skrämmer en häst så en skada uppstår?" (finns miljontals ridvägar, men hon valde att rida förbi precis här) jag svarade inte henne. Därpå hon säger "om inte hunden slutar att skälla kan länsstyrelsen omhänderta alla era hundar." Min fråga är nu, vad finns det för lagar och regler som gäller om en eller flera hundar är lösa på privatägd tomt och skäller på förbipasserande? kan hundarna bli omhändertagna utav länsstyrelsen bara för att de skäller och skrämmer förbipasserande?
|Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga på det sättet att du vill veta vilket eventuellt skadeståndsansvar du, som hundägare, kan ådra dig samt under vilka omständigheter länsstyrelsen kan omhänderta dina hundar.Hundägares skadeståndsansvar enligt LTHKEnligt 1 § lag om tillsyn över hundar och katter (LTHK) åläggs hundägare ett strikt ansvar för alla skador som hundarna orsakar. Ett strikt ansvar innebär att ansvaret föreligger även om hundägaren inte varit oaktsam eller handlat med uppsåt, vilket utgör de s.k. subjektiva förutsättningarna för skadeståndsansvar. Även då strikt ansvar föreligger krävs dock att de s.k. objektiva förutsättningarna för ansvar är uppfyllda. Detta innebär att det måste föreligga ett adekvat orsakssamband mellan hundarnas agerande och den orsakade skadan för att skadeståndsansvaret ska aktualiseras.Ett orsakssamband innebär att skadan som uppstått utgör en följd av hundarnas agerande. Detta anses vara fallet då den utpekade handlingen utgör en tillräcklig eller nödvändig förutsättning för att skadan skulle inträffa. Orsakssambandet måste dock dessutom vara adekvat, vilket innebär att skadan på något sätt ska vara påräknelig, typisk, normal eller naturlig följd av hundarnas handlande. Man brukar säga att skadan ska ligga i farans riktning för att skadeståndsansvaret ska aktualiseras. Det adekvata orsakssambandet kan vara något svårbegripligt, varmed ett skolboksexempel kan underlätta för dig att lättare bedöma eventuella framtida händelseförlopp med dina hundar. Skolboksexempel lyder på detta vis: A är kusk och kör B. A somnar plötsligt och på grund av detta far ekipaget fel i en korsning, rakt ut på en öppen äng. En stund senare slår blixten ner och träffar B:s dyrbara portfölj. Det faktum att A somnade har medfört att B förlorat sin portfölj, då blixten inte träffat ekipaget om de inte befunnit sig på ängen. Detta exemplifierar en situation där det föreligger ett orsakssamband genom hela händelseförloppet men skadan framstår knappast som en adekvat följd av att kusken somnade. Med andra ord utgör portföljens skada genom blixtnedslag en oberäknelig följd. Konsekvenserna av detta blir att A inte anses vara skadeståndsskyldig. När kan hundar omhändertas av länsstyrelsen?Enligt 1 § LTHK ska hundar hållas under tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de inte orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Det betyder att hundägaren har ett ansvar att sköta hunden så att den inte orsakar problem för omgivningen. Vilka krav som ställs är beroende av omständigheterna och hunden i det enskilda fallet, t.ex. krävs det mer tillsyn över en aggressiv hund. Länsstyrelsen får lov att fatta beslut om att en hund ska omhändertas för att förhindra att den orsakar skada eller avsevärd olägenhet, det vill säga att hunden inte får den tillsyn som lagen föreskriver, 11 § LTHK. Beslut om att omhänderta en hund får dock enbart meddelas om andra åtgärder bedöms vara otillräckliga. I första hand ska länsstyrelsen således använda sig av möjligheten att meddela föreläggande eller förbud enligt 8 § LTHK för att komma till rätta med problemet. Enbart om dessa åtgärder bedöms eller visar sig vara otillräckliga får omhändertagande ske omedelbart. Så kan exempelvis vara fallet om hunden redan orsakat en konkret skada.SammanfattningSammanfattningsvis kan konstateras att lagen ålägger dig som hundägare ett vittgående skadeståndsansvar. Att hundarna befinner sig på privatägd mark påverkar inte denna skyldighet. Enbart skador som inte utgör ett adekvat orsakssamband undantas från detta ansvar. Bedömning måste dock göras från fall till fall.Vad gäller omhändertagande av hundar är detta en bedömning som länsstyrelsen gör det enskilda fallet. Omhändertagande anses dock utgöra den sista utvägen och bör inte väljas om problemet kan åtgärdas på ett mindre ingripande sätt.Hoppas du fick svar på din fråga.

Grannens hund tar sig in i vår trädgård och har betäckt vår tik, vad kan vi göra

2020-06-24 i Skadeståndssansvar för djurägare
FRÅGA |Hej! Vi har en inhängnad uteplats för vår hund i vår trädgård. Vår tik var ute i denna inhängnad under löp då grannens hanhund hoppar över vårt staket och gör vår tik dräktig. Vi har vid flertalet pratat med grannarna om att det inte är acceptabelt att deras hund kommer in i vår trädgård och tar sig över vårt staket in till vår hund men det fortsätter att ske. Finns det några juridiska åtgärder vi kan vidta?
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar över om det finns några juridiska åtgärder ni kan vidta för att förhindra att hanhunden tar sig över till er trädgård. Hundägares tillsynspliktHundägare har ett strikt ansvar för alla typer av skador som deras hund orsakar (lagen om tillsyn över hundar och katter 19 §). Att ansvaret är strikt innebär att ansvaret föreligger oavsett om hundägarna själva har varit delaktiga och orsakat skadan eller ej. I rättsfallet NJA 1990 s. 80 hade en avelstik betäckts av lösdrivande hanhund och blivit dräktig. Domstolen ansåg att ägaren av tiken härigenom lidit en sakskada och att ägaren av hanhunden blivit skadeståndsskyldig enligt lagen om tillsyn över hundar och katter.Ni kan alltså rikta skadeståndsanspråk mot grannen för att dennes hund betäckt er tik. I vart fall kan ni göra er granne uppmärksam på tillsynsplikten och att denne är ekonomiskt ansvarig för den skada som kan uppstå om hunden fortsätter att ta sig in på er trädgård, oavsett vilken typ av skada. Övriga åtgärderI övrigt finns det enligt min inga särskilda juridiska åtgärder som ni kan företa för att förhindra att hunden tar sig in i er trädgård. Hoppas du fått svar på din fråga!