Ersättning för skador orsakade av hundar

FRÅGA
Hej, jag söker information om prejudicerande domar där det tydligt framgår att ägaren av en hund som attackerar och biter vår hund, så allvarligt att vi måste söka kostsam veterinärvård, faktiskt enl Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter par 19 § "En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vad ägaren eller innehavaren har betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av den som vållat skadan", där det tydligt framkommer att ägaren till attackerande hunden ska stå för samtliga kostnader som attacken medförde. Finns sådana domar ?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du letar efter prejudicerande domar från Högsta domstolen. Några sådana domar där 19 § i lagen om tillsyn över hundar och katter har tagits upp finns inte.

Det finns däremot en dom från hovrätten som kan vara av intresse. I domen hade en jakthund sprungit in på någon annans gård och blivit attackerad av två hundar. Hundägaren till jakthunden som blev skadad fick inte full ersättning på grund av medvållande. Även om hovrättsdomen inte är prejudicerande kan det vara viktigt att känna till att medvållanderegeln kan jämka skadeståndsersättningen när 19 § kommer i fråga (6 kap. 1 § Skadeståndslagen). Att en hundägarens rätt till ersättning kan jämkas har även framkommit i äldre praxis (NJA 1988 s. 495).

Sammanfattningsvis finns det inga prejudicerande domar där det tydligt framkommer att ägaren till den attackerande hunden ska stå för samtliga kostnader som attacken medförde. Detta framgår dock direkt av 19 § lagen om tillsyn över hundar katter. Såtillvida det inte är fråga om medvållande från den skadade hundens ägare kommer bestämmelsen i fråga tillämpas fullt ut.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia Slovak
Fick du svar på din fråga?