Skillnaden i skadeståndsansvar för hundägare och kattägare

FRÅGA
Hej! Jag har läst att det är hundägaren som får stå för eventuella skadestånd om det är så att ens hund råkar i kläm med exempelvis en katt. Jag som bor i ett lägenhetsområde och har min hund i koppel men att det är flera i området som har sina katter lösa ute. Från mitt perspektiv så har ju jag kontroll på min hund och ansvar medan kattägarna inte har det. Dom har ju inte samma kontroll på sina lösa katter som jag har på min hund i koppel. Varför blir jag få skadeståndsskyldig ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skadeståndsansvaret ser olika ut för hundägare och kattägare, skillnaden kommer att beskrivas nedan.

Hundägares ansvar
Hundägare har ett s.k. strikt ansvar vilket innebär att ägaren är ansvarig för alla skador som hunden orsakar. Att ansvaret är strikt betyder att ägaren är ansvarig för allt som hunden gör oavsett omständigheterna. Det innebär att skadeståndsansvar kan inträda även om det är fråga om en ren olyckshändelse och ägaren har varit allmänt försiktig. Det strikta ansvaret för hundägare regleras i 19 § lag om tillsyn över hundar och katter.

Kattägares ansvar
Kattägare har inte strikt ansvar på samma sätt som hundägare, utan istället tillämpas vanliga skadeståndsregler som innebär att kattägaren ska uppsåtligen eller av oaktsamhet ha orsakat skadan för att denne ska bli skadeståndsskyldig. Kattägare är alltså inte automatiskt ansvariga för allt som katten gör utan det krävs att ägaren har varit vårdslös på något sätt. Denna vanliga skadeståndsregel finns i 2 kap. 1 § skadeståndslagen.

Sammanfattning
Hundägare har ett stort ansvar för sina hundar eftersom att de kan bli skadeståndsskyldiga oavsett omständigheterna kring skadan. Ansvaret är inte lika omfattande för kattägare som bara blir skadeståndsskyldiga om de varit oaktsamma i sin tillsyn över sin katt.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.

Moa Lundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (483)
2021-11-18 Principen om full ersättning
2021-11-15 Kan en hundägare bli skadeståndsansvarig när hunden har skrämt en någon och därmed orsakat en skada?
2021-11-15 Vem bär ansvaret om hund förstör hundvaktens saker?
2021-10-22 Grannens katt förstörde min matta

Alla besvarade frågor (97623)